8.sınıf fen teknoloji 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

adsiz

1. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden birisi değildir?

A. Bölünme sonucu iki yavru hücre oluşur
B. Çok hücrelilerde büyümeyi sağlar
C. Üreme ana hücrelerinde görülür
D. Parça değişimi görülmez

2. Aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez?

A. Polenle üreme
B. Tomurcuklanma ile üreme
C. Vejetatif üreme
D. Bölünerek üreme

3. Aşağıdaki mayoz bölünme özelliklerden hangisi çok hücrelilerde sonucu türün devamını sağlar?

A. Kromozom sayısının yarıya inmesi
B. Dört yavru hücre oluşması
C. Parça değişimin görünmesi
D. Vücut hücrelerinde görülmesi

4. I. Kromozomlar ekvatorda dizilir
II. DNA kendisini eşler
III. Sitoplazma bölünür
IV. Kromozomlar kutuplara çekilir
V. Çekirdek zarı erir
VI. Kromozomlar sitoplazmaya dağılır

Yukarıdamitoz bölünmenin evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A. III-IV-VI-II-I-V B. V-II-I-VI-III-IV
C. IV-VI-II-III-I-V D. II-V-VI-I-IV-III

5. Aşağıdaki mayoz bölünme özelliklerden hangisi çok hücrelilerde sonucu tür içi çeşitlilik sağlanır?

A. Vücut hücrelerinde görülmesi
B. Parça değişimin görünmesi
C. Kromozom sayısının yarıya inmesi
D. Dört yavru hücre oluşması

6. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi kalıtım ile ilgili ilk çalışmaları yapmıştır?

A. Charles Darwin
B.Jean-Babtiste Lamarck
C. Albert Einstein
D. Gregor Mendel
7. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?
A. Dil yuvarlama B. Kıvırcık saçlılık
C. Fazla kiloluluk D. Cinsiyet

8. Aşağıdaki gen çiftlerinden hangisi çekinik bir karekter oluşturur?
A. GG B. g
C. gg D. Gg

9. Kahverengi melez gözlü anne ile mavi gözlü bir babanın çocuklarının mavi göz renginde olma ihtimalini aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A. % 0 B. % 50
C. %25 D. %100

10. Bilgi: Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.
Buna göre renk körü olmayan bir baba ile renk körü bir annenin erkek çocuklarının renk körü olma ihtimalini bulunuz.

A. % 100 B. %50
C. % 25 D. % 0

11. Akraba evliliklerinin sakıncalı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ailelerin birbirlerini daha önceden tanıması
B. Miras konusunda kavgaların çıkabilecek olması
C. Kişilerin benzer genetik yapıda olması
D. Kişilerin farklı aileleri tanımasının daha hayırlı olması

12. 1 2

3 4 5 6

7 8

Yukarıdaki soy ağacındaki birylerden hangileri arasında kan bağı yoktur?

A. 2-5 B. 2-7
C. 6-7 D. 2-6

13. Bir nükleotiti oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Şeker-Fosfat-Gen B. Baz-Şeker-Gen
C. Şeker-Fosfat-Baz D. Baz-Gen-Fosfat

14. Aşağıdaki genetik kavramları büyükten küçüğe doğru sıralanması hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

A. DNA-Gen-Nükleotit
B. Kromozom-Gen-DNA
C. Kromozom-DNA-Nükleotit
D. DNA-Gen-Baz

15. Aşağıda genetik kavramlar ile ilgili konuşan öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru bilgi vermiştir?

Gülsüm: DNA çift zincirli ve sarmaldır.
İrem : Baskın genler küçük harfler ile gösterilirler.
Elif : Erkek birey kromozomu anneden alınır.
Tuğçe : Nükleotit sayısı ve sırası türlerde çeşitlilik sağlar.

A. Gülsüm-Tuğçe B. İrem-Tuğçe
C. Gülsüm-Elif D. İrem-Elif

16. C-G-T-T-A-C
Yukarıdaki DNA zincirinde nükleotit dizilimini doğru olarak eşlenmesi hangi seçenekte verilmiştir?

A. G-C-A-A-T-G B. A-T-G-G-C-A
C. C-G-T-T-A-C D. T-A-C-C-G-T

17. Canlının yaşadığı çevreye uyum göstererek yaşama, üreme ve beslenme ihtimallerini artıran kalıtsal değimlere ne ad verilir?

A. Adaptasyon B. Modifikasyon
C. Evrim D. Mutasyon

18. Bir nükleer santralde 1954 yılında meydana gelen kaza sonucu çevreye aşırı miktarda radyasyon yayılmış ve bunun sonucunda bugün bile kolları, bacakları ya da iç organları olmayan canlılar dünyaya gelmektedir.
Yukarıda bahsedilen olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?
A. Modifikasyon B. Varyasyon
C. Mutasyon D. Seleksiyon

19. Geçirdiği bir trafik kazası sonucu bacaklarını kaybeden iki çocuk babası Mehmet Bey bu yıl üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Yeni doğan çocuğunda kardeşleri gibi bacakları var olarak dünyaya geldi.
Bu olay evrim görüşünü savunan kişilerin hangi görüşüne ters düşmektedir?

A. Adaptasyonlar sonucu canlılar evrim olur
B. Mutasyonlar sonucu canlılar evrim olur
C. Seleksiyonlar sonucu canlılar evrim olur
D. Modifikasyonlar sonucu canlılar evrim olur

20. Eski çağlarda insanlar zihinsel ya da fiziksel engelli çocukları dünyaya geldiğinde derhal onları öldürüyorlar; ancak sağlıklı bireylerin yaşamasına izin veriyorlarmış. Ayrıca insanlar ilerleyen yaşlarında da kaza geçiren ve bakıma muhtaç olan kişilerin yaşamasına da izin vermiyorlarmış. Neyseki günümüzde böyle bir uygulama söz konusu bile değil.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A. Seleksiyon B. Varyasyon
C. Modifikasyon D. Evrim

Yazılıyı İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 19 = 21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.