9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Sınav Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 11. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Matematik Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 27 Aralık 2023 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 5. Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları MEB Deneme Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sözel Testi İndir 2023-2024 5. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

 

1) I-Hacıların giymiş oldukları elbisedir
II-Kabenin etrafındaki her bir dönüş
III-Arafat’ta arefe günü belirli sure bekleme
IV-safa ve Merve tepeleri arasında gidiş-geliş
Yukarıda I-II-III ve IV’te tanımları verilen kavramlar hangileridir?

a)ihram-tavaf-vakfe-şavt
b)Şavt-ihram-sa’y-vakfe
c)ihram-şavt-vakfe-sa’y
d)Tavaf-sa’y-İhram-vakfe

Cevap: C

 

2) “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya!”
Mehmet Akif Ersoy
Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan biri değildir?

A) Tembellik yapmak
B) İslam dinine göre yaşamak
C) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmak
D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmek

Cevap: A

 

3) Kader; Yüce Allah’ın olacak şeyleri önceden bilip takdir etmesi, kaza ise Allah’ın belirlediği şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Yukarıda verilen bilgi ışığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kader yaşantımızın bir planı, programı gibidir.
B) Kaza, önceden belirlenen bir planın uygulanmasına benzer.
C) Kadere inanmak dinimizin temel inanç esaslarındandır.
D)Madem kaderimiz önceden belirlenmiş yaşantımıza yön vermek için
çaba göstermemizin hiçbir gereği yoktur.

Cevap: D

 

4) * “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın…”(derler.) (Âl-i İmran Suresi, 191. ayet)
* “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi, 22. ayet)
Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilmek mümkün değildir?

A) Her varlığın bir yaratılış amacı vardır.
B) Varlıklar arasında bir uyum ve düzen vardır.
C) Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir.
D) Varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğunu ortaya koyar.

Cevap: C

 

5) Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez?
a) Torunlara
b) Halasına
c) Teyzesine
d) Ablasına

Cevap: D

 

6) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Suresi, 57. ayet)
“… Her biri (Güneş ve Ay), belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürür…” (Fâtır Suresi, 13. ayet)
“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm Suresi, 2. ayet)
“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır…” (Âl-i İmrân Suresi, 145. ayet)
Verilen ayetlere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Her canlının ecelini Allah takdir etmiştir.
B) Allah insanları aynı maddeden yaratmıştır.
C) İnsanlar, ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.
D) Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.

Cevap: B

 

7)  (“Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”)
Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?

a) Kimyasal yasalar
b) Toplumsal yasalar
c) Biyolojik yasalar
d) Fiziksel yasalar.

Cevap: D

 

8) 92 tane sığırı olan Ali Amca, kaç tanesini zekat olarak vermelidir?
A)2
B)3
C)4
D)5

Cevap: A

 

9) Yardımlaşma ve paylaşma aşağıdaki duygulardan hangisine engel olur?
A) Sorumluluk
B) Kardeşlik
C) Cimrilik
D) Mutluluk

Cevap: C

 

10) Zekât ve sadaka vermek bir ibadet olduğu için yerine getirilirken dikkatli ve hassas olmak gerekir. Kur’an-ı Kerim bu konuda bizlere rehberlik etmektedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?

A) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. O bilendir. (Bakara Suresi 261. ayet)
B) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara Suresi, 262. ayet)
C) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır… (Bakara Suresi, 271. ayet)
D) “Öyleyse yetime hor bakma! İsteyeni sakın azarlama!” (Duha Suresi 9.-10. ayetler)

Cevap: A

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Hacc’ın farzlarından değildir?
a) Şeytan taşlamak
b) İhram’a girmek
c) Kabe’yi tavaf etmek
d) Arafat’ta vakfe

Cevap: D

 

12) Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir?
a) Oturulan evin
b) Kullanılan arabanın
c) Evdeki eşyaların
d) Ekilen tarlanın

Cevap: B

 

13) Sadaka ve zekât vermek aşağıdaki durumlardan hangisinin göstergesidir?
A) Mala olan bağlılığın
B) Çevredekilere olan duyarsızlığın
C) İnsana verilen değerin
D)Yalnızca kendini düşünmenin

Cevap: D

 

14) 1- Bir yaşını doldurmuş bütün hayvanlar kurban edilebilir.
2- Kurbana eziyet edilmemelidir.
3- Kurban eti üçe bölünür ve bir kısmı yoksullara verilir.
4- Kurban kıbleye yatırılır ve ‘Bismillahi Allahu Ekber’ denilerek kesilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: A

 

15) Aşağıdaki ürünlerle ilgili zekat oranlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A)Altın, gümüş: 1/40
B)Toprak ürünleri: 1/25
C)Sığır,manda: 1/30
D)Para: 1/40

Cevap:

 

16) Hacla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Şavt – Tavaf
B) Müzdelife – Vakfe
C) Arafat – Şeytan Taşlama
D) Mina – Kurban

Cevap: C

 

17) I . “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı” (Alak, 2)
II. “Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner)” (Yasin,38)
III. “Her toplumun belirlenmiş eceli vardır” (A’raf, 34)
Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir?

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal
B) Toplumsal – Biyolojik – Fiziksel
C) Fiziksel – Biyolojik – Toplumsal
D) Biyolojik – Toplumsal – Fiziksel

Cevap: A

 

18) İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âli imran, 97)
Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu
b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu
c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

Cevap: D

 

19) Aşağıdakilerden hangisi insanın paylaşma ve yardımlaşmaya olan ihtiyacı ile ilişkilendirilebilecek sözlerden biridir
A)Komşu komşunun külüne muhtaçtır
B)Ayağını yorganına göre uzat
C)Akıl yaşta değil baştadır
D)İşleyen demir pas tutmaz

Cevap: A

 

20) Hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur.
B) Hac ibadeti Ramazan ayında yapılır.
C) Hacca gidemeyenler yerlerine bir başkasını gönderebilir.
D) Hac ibadeti Müslümanlara ömründe bir kez farz kılınmıştır.

Cevap: B

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 65 = 69

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.