8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

 

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1) Aşağıdaki nisap miktarlarından hangisi yanlıştır?
a) deve: 1/7
b) sığır:1/30
c) Koyun :1/40
d) Ticaret Malları:1/40

       Cevap:

 

2) Zekat veren bir Müslüman zekat verirken aşağıdakilerden hangisine öncelik zekat vermelidir.
A)Başka ülkelerdeki yoksullara
B)Anne babaya
C)Akraba ve komşulara
D)Dedemize

Cevap: C

 

3) “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… İbadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Hac
b) Oruç
c) Namaz
d) Zekât

Cevap: D

 

4) Allah insanı aşağıdaki özeliklerinden hangisi sebebiyle hesaba çeker?
a) Dili
b) Irkı
c) İbadeti
d) Eceli

Cevap: C

 

5) Hangisi zekat vermek için gerekli olan özelliklerden biri değildir?
A)Zengin olmak
B)Sağlıklı olmak
C)Müslüman olmak
D)Akıllı olmak

Cevap: B

 

6) “Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah’a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri’nden iste. Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi, kânunu) şöyledir ki; her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teâlâ’nın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir.” (Hadis)
Hz. Muhammed (sav.)’in bu hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ümit bağlanacak yegâne varlık Allah’tır.
B) İstekler direkt Allah’a iletilmelidir.
C) Dua çalışmaktan daha önemlidir.
D) Gayret kuldan sonuç Allah’tandır

Cevap: C

 

7) Umrede hangisi yapılabilir?
A)Şeytan taşlama
B)Vakfe
C)Kurban kesme
D)Sa’y

Cevap: B

 

8) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hadis)
Bu hadis, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?

A) Orucun
B) Tefekkürün
C) Gece ibadetinin
D) Paylaşmanın

Cevap: D

 

9) Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne denir?
a) Zekat
b) Fitre
c) Sadaka
d) Fidye

Cevap: C

 

10) “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”
Hadis-i Şerif ( Buharî, Edeb, 78. )
Hadis-i Şerif te vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sağlık
B) Yardımlaşma ve Paylaşma
C) Sevinç ve üzüntü
D) Sevgi ve saygı

Cevap: B

 

11) Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?
a) Toprak ürünlerinden
b) Evde kullandığımız eşyalardan
c) Ticari mallardan
d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan

Cevap: B

 

12) ‘Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar)bollukta da , darlıkta da, Allah için harcarlar(infak ederler).Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah’da güzel davranışlarda bulunanları sever.(Al-i İmran Suresi 134)
Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.

A)Paylaşmak ve yardımlaşmak için zengin olmak gerekmez
B)Takva sahibi olanlar insanları affedebilen insanlardır.
C)İnfak edenleri ve insanları affedenleri Yüce Allah sever
D)Yüce Allah insanların tövbe etmesini ister

Cevap: D

 

13) * “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şura Suresi, 30. ayet)
* “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir…” (Fussilet Suresi, 46. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin mesajları ile uyumlu değildir?

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C) Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

Cevap: C

 

14) Yaşlıları korumak için yapılmış kurumlara ne denir?
A) Darüşşifa
B) İmarethane
C) Darülaceze
D)Diyanet Vakfı

Cevap: C

 

15) Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. O, sınırsız irade ve sonsuz güç sahibidir.
Metinde Allah’ın kaç tane sıfatı geçmektedir? 

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

Cevap: C

 

16) Böylece gösterişten uzaklaşır. Mahşer gününü düşünür. Hac sırasında uyulması gereken kurallara uyar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden biri olamaz.
A- Bütün insanların eşit olduğu düşüncesini güçlendirmesi
B- İbadet etmenin zor olduğunu göstermesi
C- İnsanı alçak gönüllü olmaya yönlendirmesi
D- Düzenli ve disiplinli davranma alışkanlığı kazandırması

Cevap: B

 

17) Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Turgut, “Anadolu Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın izniyle ” diye cevap veriyordu. Turgut’un bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Tefekkür
B)Tevekkül
C)Teessür
D)Teşekkür

Cevap: B

 

18) Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin yardımlaşma kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?
A) “…İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir….” (Mâide Suresi, 2. ayet)
B) “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” ( Cuma Suresi, 10. Ayet)
C) ) “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.” (Hadis)
D) “…Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.” (Hadis)

Cevap: B

 

19) Hangisi haccın farzlarından değildir?
A) Tavaf
B) İhram
C) Sa’y
D) Vakfe

Cevap: C

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/8.-sınıf-din-kültürü-1.dönem-2.-yazılı-soruları-2018-2019-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.