2023-2024 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sözel Testi İndir 8. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu)

8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları

…. ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Yazılısı

1. Allah’ın olacak olayları önceden planlayıp programlamasına ……….., Allah’ın önceden planlayıp programladığı bu olayların vakti geldiğinde meydana gelmesine ……… denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kader-kaza B) kaza-ecel
C) tevekkül-kader D) ecel-ömür

2. * “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın…”(derler.) (Âl-i İmran Suresi, 191. ayet)
* “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi, 22. ayet)
Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilmek mümkün değildir?
A) Her varlığın bir yaratılış amacı vardır.
B) Varlıklar arasında bir uyum ve düzen vardır.
C) Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir.
D) Varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğunu ortaya koyar.

3. Bir toplumda insanların birbirine olan güvenleri azalmış ve toplumda da karmaşa egemen olmuş ise aşağıdaki yasalardan hangisinin daha çok ihlal edildiği söylenebilir?
A) Fiziksel Yasalar B) Biyolojik Yasalar
C) Kimyasal Yasalar D) Toplumsal Yasalar

4. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.” (Bakara suresi, 256.ayet)
“Şüphesiz biz ona(insana) doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3.ayet)
Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Külli irade B) Özgür irade
C) Tevekkül D) Şükür

5. * “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şura Suresi, 30. ayet)
* “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhinedir…” (Fussilet Suresi, 46. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin mesajları ile uyumlu değildir?
A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C) Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
6. “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Suresi, 57. ayet)
“… Her biri (Güneş ve Ay), belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürür…” (Fâtır Suresi, 13. ayet)
“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm Suresi, 2. ayet)
“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır…” (Âl-i İmrân Suresi, 145. ayet)
Verilen ayetlere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Her canlının ecelini Allah takdir etmiştir.
B) Allah insanları aynı maddeden yaratmıştır.
C) İnsanlar, ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.
D) Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.

7. “Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah’a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri’nden iste. Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi, kânunu) şöyledir ki; her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teâlâ’nın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir.” (Hadis)
Hz. Muhammed (sav.)’in bu hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ümit bağlanacak yegâne varlık Allah’tır.
B) İstekler direkt Allah’a iletilmelidir.
C) Dua çalışmaktan daha önemlidir.
D) Gayret kuldan sonuç Allah’tandır

8. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya!”
Mehmet Akif Ersoy
Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan biri değildir?
A) Tembellik yapmak
B) İslam dinine göre yaşamak
C) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmak
D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmek

9. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin anlamı arasında yer almaz?
A) “…Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama….”
B) “…O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir…”
C) “…O, yücedir, büyüktür.”
D) “…İnananlar yalnız Allaha dayanıp güvensinler.”

10. Sadaka ve zekât vermek aşağıdaki durumlardan hangisinin göstergesidir?
A) Mala olan bağlılığın B) Çevredekilere olan duyarsızlığın
C) İnsana verilen değerin D)Yalnızca kendini düşünmenin

11. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin yardımlaşma kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?
A) “…İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir….” (Mâide Suresi, 2. ayet)
B) “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” ( Cuma Suresi, 10. Ayet)
C) ) “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.” (Hadis)
D) “…Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.” (Hadis)

12. “İnsanlar öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanların ve kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisine daha çok örnek olarak gösterilebilir?
A) Sadaka-i Cariye B) Fitre C) Zekât D) Fidye

13. Zekât ve sadaka vermek bir ibadet olduğu için yerine getirilirken dikkatli ve hassas olmak gerekir. Kur’an-ı Kerim bu konuda bizlere rehberlik etmektedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. O bilendir. (Bakara Suresi 261. ayet)
B) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara Suresi, 262. ayet)
C) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır… (Bakara Suresi, 271. ayet)
D) “Öyleyse yetime hor bakma! İsteyeni sakın azarlama!” (Duha Suresi 9.-10. ayetler)

14. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hadis)
Bu hadis, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
A) Orucun
B) Tefekkürün
C) Gece ibadetinin
D) Paylaşmanın

15. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kuruluşlarından biri değildir?
A) Türk Kızılayı B) Talim ve Terbiye Kurulu
C) Milli Eğitim Vakfı D) Türkiye Diyanet Vakfı
16. Yardımlaşma ve paylaşma aşağıdaki duygulardan hangisine engel olur?
A) Sorumluluk B) Kardeşlik C) Cimrilik D) Mutluluk

17. • Sünnet olan ibadetlerden biridir.
• İhram, tavaf ve sa’ydan meydana gelir.
• Bir sene içinde birden fazla yapılabilir.
Hakkında bilgi yukarıda verilen ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oruç B) Umre C) Zekât D) Hac

18. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.”
Verilen hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samimi olarak yapılan hac günahların bağışlanmasına vesile olur.
B) Hacca, yalnızca günahlardan arınmak için gidilmesi gerekir.
C) Hac ibadeti sırasında günah işlemekten kaçınılmalıdır.
D) Hac ibadetini yerine getirenler günah işleyemezler.

19. I. Tavaf : Kâbe III. Sa’y : Mikat
II. Vakfe : Arafat IV. İhram : Safa – Merve
Verilen ibadetler ve yapıldığı mekânlar ile ilgili bilgi
yanlışlığının düzeltilebilmesi için yukarıda numaralandırılmış eşleştirmelerden hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV.

20. Aşağıda hac ve umre hakkında verilen bilgilerde hangisi yanlıştır?
A) Hacda ihram giyilir, umrede ise giyilmez.
B) Hac farz, umre ise sünnettir.
C) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur fakat hacda vardır.
D) Bir sene içinde bir kez hac yapılabilir. Umre ise birden fazla yapılabilir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

59 + = 62

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.