8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1)
I. Fosil yakıt kullanımı
II. Sanayi etkinlikleri
III. Mikroskobik canlıların organik maddeleri ayrıştırması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazı oluşumunda yapay yollara örnektir?

I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: A

 

2) Tıbbi atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklı atıklardır.
B) Evsel atıklarla beraber depolanır.
C) Hastalık yapıcı veya bulaşıcı maddeler barındırabilir.
D) Kesici veya delici alet bulunabilir.

Cevap: B

 

3) İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar su kaynaklarına daha yakın bölgelere yerleşmişlerdir. Günümüzde de bu durum pek farklı değildir.
Yukarıda verilen açıklamaya göre nüfusu etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Ekonomik unsur
B) Sosyal unsur
C) Doğal unsur
D) Yapay unsur

Cevap: C

 

4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Genel olarak çevre sorunları insanların hayatını olumsuz etkilemektedir.
B) Çevre sorunları birbirlerini etkilememektedir.
C) Çevre kirliliğine sebep olan bir çok sebep vardır.
D) Hızla artan nüfus ve plansız kentleşme çevre kirliliği üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Cevap: B

 

5)
I. Bir yıl boyunca kaç kez araçlarla seyahat ediyor.
II. Bir günde ne kadar su tüketiyor.
III. Bir haftada ne kadar hayvansal gıda tüketiyor.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ekolojik ayak izinin soracağı sorular arasındadır?

I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D

 

6) Ekolojik ayak izi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğal kaynakların yenilenebilirlik derecesini ölçmede kullanılır.
B) Dünyanın insanlara yetme durumu hesaplanır.
C) İnsanları çevre problemleri hakkında uyarır.
D) Doğal kaynak sayısını artırır.

Cevap: D

 

7) Nüfusun artması sonucu aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Enerji ihtiyacı artmıştır.
B) Daha çok yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır.
C) Fosil yakıt kullanımı artmıştır.
D) Fosil yakıtlarının kullanımı sonucu oluşan atıklar çevreye büyük oranda zarar vermiştir.

Cevap: B

 

8)
I. Anız yakma
II. Çeltik üretimi
III. Gübreleme
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazı oluşumunda tarımsal etkilere örnektir?

I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D

 

9) Hızlı kentleşmenin tarım alanları üzerinde getirdiği problemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Genellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlere inşaat çalışmaları yapılmıştır.
B) Kullanılabilir tarım arazisi azalmıştır.
C) Geriye kalan tarım alanlarının nitelikleri artmıştır.
D) Dünyanın genelinde bu sorun gözlemlenmektedir.

Cevap: C

 

10) Tehlikeli atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

İnsan sağlığına risk teşkil eden atıklarıdır.
B) Kimyasal veya nükleer atıkları tehlikeli atıklar kategorisindedir.
C) Katı atıklarla birlikte yok edilir.
D) Diğer atıklar gibi şehir çöplüklerinde imha edilmezler.

Cevap: C

 

11) Evsel atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Daha çok içinde organik atıklar barındırır.
B) Sıkıştırmalı kamyonlar ve diğer araçlar vasıtası ile toplanan atıklardır.
C) Floresan lamba, ampül, pil gibi problemli atıklar barındırmaz.
D) Bir çok tüketim malzemesi görülebilir.

Cevap: C

 

12) Hızlı nüfus artışı sonucu aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez?

Sera gazı etkisinin azalması
B) Hava kirliliği
C) Küresel ısınma
D) Radyasyon

Cevap: A

 

13) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkları yok etme yöntemlerinden biri değildir?

Geri dönüşüm
B) Yok etme
C) Arıtma
D) Kaynakları çoğaltma

Cevap: D

 

14)
I. Doğal olarak da oluşabilir.
II. Karbondioksit, kloroflorokarbon, metan gibi gazlara verilen genel isimdir.
III. Hava kirliliği ve küresel ısınma üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazları için doğrudur?

I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D

 

15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Nüfus çeşitli sebeplerden dolayı dünya üzerinde belirli bölgelere yoğunlaşmıştır.
B) Nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşmasının tek sebebi besin bulma problemidir.
C) Nüfus ile çevre kirliliği arasında doğru orantı vardır.
D) Nüfusun hızla artması sonucu çevre kirliliği aynı oranda artmaktadır.

Cevap: B

 

16) Atıklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Arık kullanılmayacak olan maddelere verilen isimdir.
B) Çeşitli alanlarda kategorilendirilir.
C) Uygun şekilde yok edilmediğinde çevre problemlerine yol açar.
D) Yapay atıklara oranla doğal atıklar daha fazladır.

Cevap: D

 

17) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etmenler arasında gösterilemez?

Tarım ilaçları
B) Plansız ve sağlıksız kentleşme
C) Bölgesel savaşlar
D) Yenilenebilir enerji kullanımı

Cevap: D

 

18) Tehlikeli atıkların tamamının veya içinde kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanımı anlamına gelen yöntem hangisidir?

Geri dönüşüm
B) Yok etme
C) Arıtma
D) Kaynakta azaltma veya önleme

Cevap: C

 

19) Aşağıdaki örneklerden hangisi nüfusu etkileyen ekonomik sebeplere örnek değildir?

İş bulmak umuduyla büyük şehre göçen insanlar.
B) Verimli topraklara sahip olduğu için bir bölgeden başka bir bölgeye göç eden insanlar.
C) Turizm bakımından yoğun olan bir bölgeye iş amacıyla göç ede insanlar.
D) Daha iyi eğitim almak için başka bir şehre göç eden insanlar.

Cevap: D

 

20) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri değildir?

Kalitesiz yakıtlar
B) Egzoz gazları
C) Rüzgarın esmesi
D) Soba ve kaloriferlerin uygunsuz kullanımı

Cevap: C

 

 

Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.