7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

Türkçe Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Sorualrı ve Cevapları 2019

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, türkçe 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları indir, 7.sınıf türkçe dersi testi çöz

AD-SOYAD:

NO:

 

1) “Bugün okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan balık miktarının üç katına ulaşmıştır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A-Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı
B-Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma görüldüğü
C-Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadığı
D-Okyanuslardaki kirlenmenin tehlikeli boyutlara vardığı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) “açmak” kelimesi hangisinde “söz etmek” anlamında kullanılmıştır?
A)Hava açsın da Türkü dışarı çıksın.
B)Ceren sokağın köşesine bir dükkan açmış.
C)Kitabın ellinci sayfasını açın.
D)Tuana bir daha bu konuyu açmasın.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ekfiilin hikâye kipiyle çekimlenmiştir?
A)Soruları kolayca çözüverdik.
B)Tek arzusu Avrupa’yı dolaşmaktı.
C)Seni soran, amcanın kızıymış.
D)Proje üç yılda tamamlanabildi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap yÜKLENİYOR” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A-İşleri rast gitmediğinden geri döndü
B-Konukları olduğu için bize katılamayacak.
C-Bu çiçekleri senin için topladım.
D-Yollar bozuk olduğundan yavaş ilerledik.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “ek eylem” kullanılmamıştır?
A) Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.
B) Böyle bir olay karşısında bile sakindi.
C) Fırtınadan önce hava durgundu
D) Beni yaşama bağlayan senin sevgindi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki metinlerde hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığını yazınız.( öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, tartışmacı)
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde, babasının adı Ali Rıza Efendi’dir. İlk olarak mahalle mektebine giden Atatürk daha sonra Şemsi Efendi İlkokuluna başlamıştır. (…………………….)
Siyah saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli bir çocuktu. Boyu çok uzun değildi. Arkadaşları kendi arasında ona İrlandalı Ali derlerdi. Minik ayakları adeta top oynamak için yaratılmıştı. (………………………..)
Kapalı havaların insan ruhunu sıktığını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum çünkü kapalı havalar insanın durup düşünmesini sağlar. Açık havanın kıymetini öğretir. Öğretici olan her şey eğlencelidir. (……………………..)
Atlılar bir hışımla kaçan geyikleri kovalıyorlardı. Geyikler hızlıca koşuyor, canlarını kurtarmaya çalışıyordu. Atlılardan biri elindeki büyük oku tam nişan aldığı sırada dengesini kaybetti ve düştü. (………………………….)

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

7) İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).” cümlesinde yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söze alay anlamı kazandırmak.
B) Alıntı yapıldığını göstermek.
C) Kaba sayılan bir kelimeyi gizlemek.
D Kesin olmayan bilgileri ifade etmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerin hangisinde “daha” sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Daha ne istiyorsun, benden anlamadım.
B) Şiir bitmez, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.
C) İngiliz edebiyatıyla daha çok ilgiliyim.
D) Irmaklar daha güzel olsun isterim.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdaki cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
I. Bu yıl az iş yaptık.
II. Babam çok yakışıklı bir adamdır.
III. Bu kolileri yukarıya çıkar.
IV. Bu kadar yemeği nasıl yedin?

A)I. Cümlede “az” sözcüğü miktar zarfı görevindedir.
B)II. Cümlede “çok” sözcüğü zarfı niteleyen zarftır.
C)III. Cümlede “yukarıya” sözcüğü miktar zarfıdır.
D)IV. Cümlede “nasıl” sözcüğü soru zarfıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

10) (1) Bağışla beni, sürekli göç ederim oradan oraya.
(2) Keçilerimle kentlerin yakınından geçerim bazen ama hiçbirinin adını bilmem. (3) Zaten kent dediğin bir otlağı diğerinden ayıran yerdir sadece. (4) Otlakların adını sor bana, hepsini bilirim: Kaya Çayırlığı, Ye­şil Yamaç, Gölgeli Çayır…
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde öznel bir tanım vardır?

A-1
B-2
C-3
D-4

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir kipte çekimlenmiştir?
A) Yemeğini çabuk bitir.
B) Arabanın anahtarını getir.
C) Evin önünü güzelce süpür.
D) Dayım bugün gelir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

12) (1) Sherlock Holmes, kitabı merakla inceliyor. (2) O, bu araştırmaları her gün yapıyor. (3) Bazı konuları çıldırasıya merak ediyor. (4) Bilmediklerini öğrenmek
istiyor.

Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde yapılan işin durumunu veya zamanını belirten bir sözcük kullanılmamıştır? 
A)1.
B)2.
C)3.
D)4.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

13) – 1. İşini bitirde biraz sohbet edelim seninle.
2. Her yıl Ağustos ayında yazlığa gideriz.
3. Erciyes dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunur.
4. Bilge’de hazırladığımız projeyi çok beğenmiş.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yapılan yazım yanlışlarının nedeni aynıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Bilim insanları, hayatlarını diğer insanların huzuru, sağlığı ve mutluluğu için feda etmiş insanlardır. Robert Koch bu insanlardan sadece biridir. Gece gündüz demeden çalışarak “verem aşısını” bulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Karşılaştırma
C) Örnekleme
D) Tanık Gösterme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır?
A)Sen de bizimle gelebilirsin.
B)Yemeğini yiyip yola çıkmalısın.
C)Gelirken iki ekmek de alıversen.
D)Çocuk arabanın altında kalayazdı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdakilerden hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
A-Diğer ağaçlar gibi topraktaki suyu ve besinleri çölde bulamazdı.
B-Tilki kendinden geçmiş bir durumdaydıki birden bir mucize oldu.
C-Çöl ortasındaki sevgi ağacı, gölgesindeki hayvanları da mutlulukla doyururmuş.
D-Üç küçük çöl faresi, kumların arasındaki ölmek üzere olan tilkiye koşmuşlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

17) . Öyle güvenilmez biriydi ki —-.
Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması
uygun olmaz?

A) gözünü daldan budaktan sakınmazdı.
B) onun ipiyle kuyuya inilmezdi.
C) tek ayak üstünde bin yalan söylerdi.
D) bugün ak dediğine yarın kara derdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A)Arkadaşlarına yardım etmektedir.
B)Bunlar, daha sonra, önemsiz gözükecek.
C)Savunmalarını istemem mümkün değil.
D)Enver, Şamlı Mehmet’in küçük oğludur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

19) Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır. Çok az yer kaplar; bir duvar kenarına ya da apartmanın bir köşesine rahatça bırakılabilir. Mekanik bir karıncadır bisiklet. Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü taşır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Konuşturma
B) Abartma
C) Benzetme
D) Kişileştirme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) ”Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım. Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tilki, tavşan ya da sincap getirilirdi…”
Parçadaki düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A-Oyuncak zevkini pek tadamadık.
B-Onlarla zevkle oynayıp eğlenirdik.
C-Pahalı oyuncaklar ile oynayamadık.
D-Büyük kentlerin özlemiyle yanıp tutuşurduk.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

Türkçe Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 84 = 86

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.