2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Okul Sağlığı Planı 2023-2024 6. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazıl

….. EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM III. SINAV SORULARI

ADI SOYADI:………………………………………………………OKUL NO:………………………………..SINIFI:…………….
1- -Kişinin mesleğini seçerken
I. İlgi ve isteklerine uygunluk
II. Kişilik özelliklerine uyum
III. Arkadaş hatırı
durumlarından hangilerine dikkat etmesi gerekir?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I,II ve III

2.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?
A) Enderun B) Vakıf C) Medrese D) Ahi teşkilatı

3- Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet D) Hukuk Devleti

4-Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D) Saltanat sisteminin uygulandığını

5- 11-13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledik¬leri seferlere Haçlı Seferleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuç¬larından biri değildir?
A) Matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi
B) Akdeniz limanlarının önem kazanması
C) Avrupa’nın kağıt ve pusulayı öğrenmesi
D) Bilimsel düşüncelerin gerilemesi
6-
“Burada Fransızca olarak tıp bilimi tahsil edeceksi¬niz. Benim sizlere Fransızca okutmaktaki muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp ilmini öğrenip, zamanla kendi lisanımıza almaktır.”
II. Mahmut’un bu sözlerindeki asıl vurgulanan hu¬sus aşağıdakilerden hangisidir?
A. Osmanlı tıpta ileri bir düzeydedir
B. Fransızca öğrenmek amaç değil araçtır.
C. Tıp ilmi sadece Fransa’da öğrenilmektedir
D. Beyin göçü ülke için zararlıdır

7-
Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiş¬tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.
Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağı¬dakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir?
A. Tarım
B. Askeri amaçlar
C. Eğitim
D. Turizm faaliyetleri

8-

Lale Devri’nde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesi¬nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı ile ilişkileri düzenlemek
B) Batıdan borç para talep etmek
C) Savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek

9-
-Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme¬dilmiştir
-Mozart’ın saraydan kız kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı’nda geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

10-
Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şart¬sız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik ……………..aittir.
verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A. Divanıhümayun
B. Halka
C. Tımarlı sipahilere
D. Padişaha

11-
Lale Devri’nde;
• Resim minyatür sanatı gelişti
• Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı
• Doğu, Batı eserleri tercüme edildi.

yapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır.

A) Kültür
B) Sanayi
C) Askeri
D) Yönetim

12-
I. Bu savaşla Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğü sona ermiştir.
II. Bu savaşın sonunda Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmişlerdir.

Yukarıdaki konuşmaların hangi savaşla ilgilidir?

A- Miryekefalon Savaşı B- Malazgirt Savaşı C- Kösedağ Savaşı D-Ankara Savaşı
13-

Şekilde “ ?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A- Reformun Nedenleri B- Rönesans’ın Nedenleri
B- Coğrafi Keşiflerin Nedenleri D-Haçlı Seferlerin Nedenleri
14-
İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?
A. Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İstanbul’a gitmesi
B. Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
C. Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk topla¬mak için Adana’ya gitmesi
D. Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması

15- Hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.
Anayasa’nın bu ilkesi ile vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet egemenliği
B) Yasaların üstünlüğü
C) Yargının bağımsızlığı
D) Toplumun bütünlüğü

1 6- Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti

17- Yasaların Anayasa’ya uygunluğu ……….tarafından denetlenir.
Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerdenhangisi ile tamamlanabilir?
A-Anayasa Mahkemesi C- Danıştay
B) Bakanlar Kurulu D- Sayıştay
18-Yasama TBMM
Yürütme (?)
Yargı Bağımsız Mahkemeler
Yukarıdaki diyagramda (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Anayasa Mahkemesi C) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu D) Adalet Bakanlığı

19- Bir devletin etnik ayrıma dayalı ayrıcalıkları reddetmesi daha çok
İle ilgilidir.
Bilgideki boşlığa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A- Laiklik B- İnsan Hakları C- Seçme ve seçilme hakkı D- Hukuk devleti
20-
I. Seçim II. Temsil III. Otorite IV. Oy
Yukarıdaki terimlerden kaç tanesi demokratik yönetimlerle bağdaştırılamaz?
A- I B- II C- III D- IV

21- JOKER SORU:
Demokratik devletlerde otoritenin kaynağı

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A- Kraldır B- Millet egemenliğidir. C- Başbakandır D. Cumhurbaşkanıdır.

Yazılı Sorularını İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74 − = 72

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.