7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ev Cevapları 2019

7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, sosyal bilgiler 7 sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları, 7 sınıf sosyal 2 dönem 2 yazılı testi çöz

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Yeniçeri ocağını kaldırarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
a) IV. Murat
b) Abdülmecit
c) Genç Osman
d) II. Mahmut

2) Aşağıda verilen uygarlık ve icat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Çinliler – Kâğıt
B) Sümerliler – Yazı
C) Fenikeliler – Alfabe
D) Mısırlılar – Matbaa

3) İslam dünyasında bilimsel çalışmalar Avrupa’dan çok önceleri Davud-i Kayseri, Farabi, İbn-i Sina, Gazzali gibi bilim-felsefe adamlarının yazdığı eserler, daha sonradan Avrupa’lılar tarafından kendi dillerine tercüme edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi YANLIŞtır?

a) İslam dünyası Avrupa’lılara bilimde öncülük etmiştir.
b) Müslüman bilim adamları kalıcı eserler bırakmışlardır.
c) Avrupa’lılar bu gelişmelerden yararlanmayı başaramamıştır.
d) Avrupa’da bilim geç de olsa gelişmiştir.

4) Osmanlı devletinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren gelirleri ile cami,okul,hastane vb. hayır işleri yapan sosyal dayanışma kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderun
B) Divan
C) Medrese
D) Vakıf

5) Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’nin lideri olmasında ve O’nun ün kazanmasında etkili olan gelişmeler I.Dünya Savaşı’nın hangi Cephesi’nde yaşanmıştır?
A) Kafkaya
B) Irak
C) Kanal
D)Çanakkale

6) 8) Anadolu’da kurulan II. Dönem Türk Beyliklerinden olan Osmanlı Beyliği kısa sürede büyümüş ve bir dünya devleti haline gelmiştir.
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi Osmanlı’nın kısa sürede büyüme sebeplerindendir?
I. Güçsüz Bizans’ın kapısında kurulması.
II. Moğolların desteği.
III. Ticaret faaliyetlerine önem verilmesi.
IV. Kuruluş yıllarında başa geçen padişahların yetenekli olması.
V. Anadolu’da etkili olan Ahi’lerin desteği.

A ) 5
B) 4
C) 3
D) 2

7) Ahilik örgütü sık sık denetim yapıp, esnafın kaliteli mal üretip, üretmediğini denetlermiş. Dericilerin esnaf lideri Ahi Evran, yaptığı denetlemelerin sonunda kalitesiz iş yapan ayakkabı ustalarının mallarını keser ve dükkânının damına atarmış. Damdaki ayakkabıları görenler dükkândan alışverişi keserek esnafı ayıplarmış. Bu nedenle pabuçları dama atılmasın diye esnaf her zaman standartlara uygun mal üretmeye çalışırmış.
Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir?

A) Ahilik örgütünün amacına
B) Vakıf haftasının hangi tarihler arasında gerçekleşeceğine
C) Pabuçların dama atılması, deyiminin nere­den ortaya çıktığına
D) Eski dönemlerde esnafın standartlara uy­gun mal üretmesinin kontrolüne

8) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Kiliseye güven arttı
B) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı
C) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı
D) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşılmaya başlandı.

9) Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz etkilemesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hangi durumun etkili olduğu söylenebilir?
A) Yeniçeri ocağının bozulması.
B) Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması.
C) Askeri harcamaların artması.
D) Kapitülasyonların genişletilerek birçok devlete tanınması.

10) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. 
1. Osmanlı Devletinde İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ile ………………………………….. birlikte kurmuşlardır.
2. .……………………..hareketleri Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına neden olmuştur.
3. Üst düzey devlet memurlarının yetiştirildiği ve sarayda yer alan okula ……………………. denirdi
4. Coğrafi Keşiflerden önce İpek ve Baharat yollarının denetimi ……………………………. elindeydi.
5. Türk Devletlerinde hükümdarlara devleti idare etme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine ………………………..
denirdi.

11) -Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme­dilmiştir
-Mozart’ın saraydan kız kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı’nda geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

12) Yeni yapılan bir kanun Cumhurbaşkanın onayından sonra nerede aşağıdakilerden hangisinde yayınlanması gerekir?
A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Resmi Gazete
D) Komisyonlar

13) Piri reis
Kuzeybatı
Ermenistan
Örfi hukuk
Reaya
Yukarıda verilen kavramları aşağıda boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

16. yüzyılda kanuni döneminde coğrafya biliminde gelişmeler olmuştur. Bu dönemin önemli temsilcileri Seydi Ali Reis, Evliya Çelebi ve ………………………..dir.
Osmanlı devleti’nde halk; askeriler ve ………………….. adı verilen iki bölümden oluşurdu.
Bulgaristan Türkiye’nin …………………….. yönündeki bir komşusudur.
Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi; Türk adet gelenek ve göreneklerini içeren …………………………. ve dini kurallardan oluşurdu.
…………………… gümrük kapımızın olmadığı tek komşumuzdur.

14) Bir ülkenin kralı ülkeyi tek başına, kafasına göre idare temektedir ve durmadan insanlara emirler vermektedir. Kralın emirlerini dinlemeyenler ve itiraz edenler ceza almaktadır. Bu krallıkta hangi rejim uygulanmaktadır? 
a) Monarşi
b) Oligarşi
c) Teokrasi
d) Cumhuriyet

15) Osmanlı Devleti’nde var olan cami, medrese, mektup, çeşme,kütüphane,imaret,hastane,han,hamam,su yolları vb. kuruluşlar genel olarak varlıklı hayır severler tarafından yaptırılmıştır.
Buna göre hayır severlerin vakıf kurmalarında aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamak
B) İnsanın herhangi bir ihtiyacının karşılanması
C) Devletin sosyal hizmetler alanındaki yükünü hafifletmek
D) Vakıflar sayesinde diğer insanlardan daha fazla para kazanmak.

16) * Ülkemdeki herkes kanun önünde eşittir.
* Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.
* Kimseden haksız yere vergi alınmayacaktır.
* Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
Osmanlı padişahı Abdülmecit’in 1839’da ilan ettiği yukarıdaki Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çeşitli yenilikler içerdiğine
B) Padişahın İnsan haklarına gereken önemi vermediğine
C) Toplumsal hakları ele aldığına
D) Kanunun üstün tutulduğuna

17) Lale Devri’nde;
• Resim minyatür sanatı gelişti
• Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı
• Doğu, Batı eserleri tercüme edildi.

yapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır.
A) Kültür
B) Sanayi
C) Askeri
D) Yönetim

18) Bir kanunun kabul edilmesi aşamaları aşağıda doğru bir şekilde sıralayınız.( 7 aşamadan oluşmuştur.)

19) Anayasamıza göre hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, mahkeme karalarına müdahale edemez.
Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? 

A) Millet egemenliği
B) Yargı bağımsızlığı
C) Yürütme yetkisi
D) Yasama yetkisi

20) Tımar sisteminin Osmanlı Devletine faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
B) Vergi toplamada kolaylık sağlanmıştır.
C) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmiştir.
D) Kültür sanat faaliyetleri gelişmiştir

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bu yazılı kağıdı 7.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

82 − 77 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.