2023-2024 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 8. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Okul Sağlığı Planı 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 10. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

7 Sınıf Sosyal Bilgiler 2 Dönem 2 Yazılı Soruları 2018-2019

Sosyal Bilgiler 7 Sınıf 2 Dönem 2 Yazılı Testi Çöz

7.sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları, sosyal bilgiler 7.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları, 7.sınıf sosyal bilgiler testi çöz

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Yasama yetkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Halkın oylamasına sunulur.
B) TBMM tarafından kullanılır.
C) Yasa çıkarma yetkisidir.
D) Çıkarılan kanunlar cumhur başkanı tarafından onaylanır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Osmanlı devletinde eğitim alanında bir çok kurum bulunmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde bulunan eğitim kurumlarından biri değildir?

A) Medrese
B) Endurun
C) Ahilik
D) Darülmüallimin

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) Matbaa ile birlikte Avrupa’da; bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda yaşanan gelişmelere ne denir?
A) Reform
B) Rönesans
C) Fransız devrimi
D) Sanayi inklabı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Bir bölgede yaşayan nüfus sayısı az ise aşağıda verilenlerden hangisi bunun sebepleri arasında gösterilemez?
A) Hayvancılığın yaygın olması.
B) Yörede sanayi kuruluşlarının eksik veya az olması
C) Bölgede sağlık kuruluşlarının az olması.
D) Eğitim kurumlarının azlığı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

5) Eski Türk devletlerinde devlet boylarının yılın belirli zamanlarında bir araya gelerek devlet sorunlarının konuşulup çözüme bağlandığı meclis kuruluna ne denir?
A) Loca
B) Meclis
C) Kurultay
D) Divan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

6)
I. Devletin şekli
II. Devletin resmi dili
III. Devletin bayrağı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anayasamızın değiştirilemez hükümleri arasındadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

7)
I. Yasama — TBMM
II. Yürütme — Bakanlar Kurulu
III. Yargı — Bağımsız mahkemeler
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

8) Bir ülkeyi bir ailenin yönettiği ve ülkede geri kalan kişilerin görüşlerinin alınmadığı yönetim biçimi hangisidir?
A) Teokrasi
B) Monarşi
C) Hiyerarşi
D) Oligarşi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Eski Türk devletlerinden günümüz Türkiye’sine kadar ülke sorunlarını çözmek için meclisler oluşturulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu meclisler arasında gösterilmez?

A) TBMM
B) Kurultay
C) Divan-ı Hümayun
D) Dergah

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Osmanlı devletinin himayesi altında bulunan ve Coğrafi keşiflerden önce en çok kullanılan ticaret yolları hangisidir?
A) Baharat ve İpek yolu
B) Süveyş ve İpek yolu
C) Baharat ve Süveyş yolu
D) Akdeniz ticaret ve İpek yolu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

11) Yasama organı olan TBMM’nin çıkardığı bir yasayı uygulamaya koyan organ ve makam hangisidir?
A) Yargı — Bakanlar kurulu
B) Yürütme — Bakanlar kurulu
C) Yargıtay — TMMM
D) Yürütme — Bağımsız mahkemeler

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

12) Yenilikçi ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
a) IV. Murat
b) II. Mahmut
c) Abdülmecit
d) Genç Osman

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Cumhuriyet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Milli egemenlik.
B) Siyasi partiler.
C) Sadece çoğunluğun istekleri.
D) Demokrasi ve eşitlik.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

14) Cumhuriyet tersi olan, yönetimin bir kişide toplandığı ve yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişide toplanmasıyla oluşan yönetim biçimi hangisidir?
A) Cumhuriyet
B) Monarşi
C) Hiyerarşi
D) Oligarşi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisinin bir bölgenin ekonomik olarak gelişimine daha çok katkıda bulunduğu söylenebilir?
A) Ticaret yolları
B) Bilimsel çalışmalar
C) Uluslar arası antlaşmalar
D) Devletler arası savaşlar

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bu yazılı kağıdı 7.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74 − = 67

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.