7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(10 SORU = 70 PUAN)

1) SANAYİ İNKİLABI İLK OLARAK NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
A)Almanya B)İngiltere C)İtalya D)Fransa

2) DOST DOST DİYE NİCESİNE SARILDIM… DİYE DEVAM EDEN BU ŞİİRİN ŞAİRİ KİMDİR?

A)Aşık Veysel Satıroğlu B)Neşet Ertaş C)Orhan Kemal D)Yunus Emre

3) 3 Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?
A) Sosyal sınıf ayrımına B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine
C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya D)Üretimde sürekliliği artırmaya

4) Gök cisimlerinin incelenmesini ve astronominin gelişmesini sağladı
-Kitapların bol ve ucuz olmasını sağladı
Yukarıda özellikleri verilen icatlar hangileridir?
A)Teleskop-matbaa B)Teleskop-yazı C)Matbaa –kağıt D)Barut- yazı

5 Farklı dinler, Osmanlı Devleti içerisinde özgürce yaşayabilmiş, kilise, cami ve sinagog yan yana Osmanlı toplumunda hizmet vermiştir.
Paragrafa bakılarak Osmanlı Devleti ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A- İnanç özgürlüğünün olduğunu B- Gayri Müslümlerin ayrıcalıklı olduğuna
C- Nüfusun çoğunun Müslüman olduğuna . D- Yöneticilerin hepsinin Müslüman olduğuna

6 Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)
A)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek
B)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak
C)Üretimin sürekliliğini sağlamak
D)Vergi gelirlerini artırmak

7 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlar arasında gösterilemez?
A Türkiye İstatistik Kurumu B Tarım Kredi Kooperatifleri
C Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütleri

8 Türkiye’de, tarımsal alanlarda makine kullanımının artmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
A İşsizlik oranının azalması B Tarımda çalışan insan sayısının artması
C İklim koşullarına olan bağımlılığın artması D Tarım ürünlerinin miktarlarında artış olması

9 Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye yöneliktir?
A Bilim ve teknolojiye önem verme B Hayatı anlamaya çalışma
C Hayatın gerçekleriyle yüzleşme D Bilimsel çalışmalarda milli olmaya özen gösterme

10 Yeni Çağ başlarında Avrupa’da düşünce, bilim, sanat ve edebiyat alanında meydana gelen yeniliklere Rönesans adı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri olamaz?
A Sanat ve edebiyat alanında yeni akımların ortaya çıkması B İnsan ve doğayla ilgili yeni bilgilere ulaşılması

B)Aşağıdaki Soruları Uygun Cümlelerle Yanıtlayınız.( 2 SORU=10 PUAN)

1)RÖNESANS NE DEMEKTİR?

2)REFORM NE DEMEKTİR?

C) 14 Aşağıda verilen doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız (10 SORU=10 PUAN)
( ) Papirüs:Mısırlıların kullanmış olduğu bir yazı yazma aracı olan bitkidir
( ) ihracat : Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satması demektir.
( ) Fizik alanının öncüsü NEWTON’DUR
( ) Günes takvimini Sümerler bulmuştur
( ) Tekerlek Lidyalılar tarafından bulunmuştur
( ) Matbaayı İbrahim Mütefferika icat etmiştir
( ) El Kanun Fit Tıp İBN-İ SİNA’NIN eseridir
( ) İlk çiçek aşısı Lale Devri nde bulundu
( ) Mimar Sinan ın ustalık eseri Şehzade Camisi dir
( ) Osmanlı Devleti nde sadece Türkçe eğitim verilirdi

* Biruni *ipek yolu * astronomi * İbrahim Müteferrika * has *baharat yolu *Ali Kuşcu

D)Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.
( 10 Puan HER DOĞRU KELİME 2 PUANDIR)

*İnsanların ilk çağlarda gökcisimlerinin hareketlerini incelemeleri…………..…………….bilimini geliştirmiştir.

*Çin’den başlayıp İstanbul’a kadar uzanan tarihi yol …………………………………………….…………… .

* Osmanlıda ilk matbaayı ……………………………………………………………………..kurmuştur.

*UNESCO tarafından adına dergide yer verilen astronomi ve matematik bilgini……………………………..

*Padişah ve yüksek dereceli memurlara verilen,geliri 100.000 akçeden yüksek topraklara………………….. denir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 77 = 87

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.