7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER
2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (Her şık 2’şer puan)
1) (………) İlk tekerlek, M.Ö. 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümerler tarafından bulunmuştur.
2) (………) Tarihte ilk defa “SIFIR”ı ( 0 ) Matematiğe kazandıran bilim adamı Harezmî’dir.
3) (………) Biruni, Avrupa’da Avicenne (Avisenne) adıyla tanınır.
4) (………) Kitab-ı Bahriye adlı eseri Piri Reis yazmıştır.
5) (………) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını ilk kullanan uygarlık Hititler Devleti’dir.
——————————————————————————————————————————————————
Fransa – İngiltere – Kırım –Kara –Demir – Halk – Ziraat –Takvim-i Vekayi – Tasvir-i Efkar

B) Yukarıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (Her boşluk 3’er puan)

a) Osmanlı Devleti, telgrafı, ilk defa 1854 yılında …………………………………………Savaşı’nda kullanmaya başladı.
b) Osmanlı Devleti, ilk buharlı gemiyi1827 yılında …………………………………. Devleti’nden satın almıştır.
c) Osmanlı Devleti’ndeki Memleket Sandukaları, 1888 yılında özellikle tarımla uğraşan halka destek olmak amacıyla …………..………..……………… Bankası’na dönüştürülmüştür.
d) Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe Resmi Gazete’nin adı: …………………………………………………..
e) Osmanlı Devleti’nde ilk ……………………yolu hattımız İzmir – Aydın arasında inşa edilmeye başlanmıştır.

C) Aşağıda ismi yer alan yenilikler ve ilgili oldukları kurumlarla başlarındaki rakamları karşı tarafta yer alan noktalı yerlere yazarak eşleştiriniz. (NOT: Bir boşluğa iki rakam yazılabilir, veya bazı boşluklara hiçbir şey yazılmayabilir. ) (Her doğru 1 rakam 3’er puan)

YENİLİKLER KURUMLAR
1) Demiryolu (….……….) Sanayi
2) Telgraf Müdürlüğü (……….….) Haberleşme
3) Ziraat Bankası (………….) Eğitim
4) Posta Nezareti (…………..) Ulaşım
5) Şirket-i Hayriye (………..…) Ekonomi
6) Galatasaray Lisesi (….……….) Sağlık
C) Avrupalıların 14.YY sonlarında gerçekleştirdiği Coğrafi Keşiflerin yapılmasına katkısı olan sebeplerinden 3 tanesini yazınız. ( Her doğru şık 4 puandır.)

1)……………………………………………………………………………………………………………………………….
2)……………………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………………….
D) Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardan 5 tanesini yazınız. ( Her doğru şık 3 puandır.)
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………………….
4)……………………………………………………………………………………………………………………………….
5)………………………………………………………………………………………………………………………………….
E) AŞAĞIDA YER ALAN ÇOKTAN SEÇMELİ 6 ( Altı ) SORUNUN HER BİRİ 5 PUANDIR.

Soru – 1) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?

A) Yazının icat edilmesi C) Pusulanın geliştirilmesi B) Kağıdın ucuza mal olması D) Matbaanın bulunması
————————————————————————
Soru – 2) Coğrafi Keşiflerle birlikte, Hindistan’a ve Çin’e ulaşan geleneksel ticaret yolları olan İpek ve Baharat Yollarına alternatif yollar bulunmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında gösterilemez?

A) Eski yolların tamamen terk edilmesine
B) Avrupalı tüccarların zenginleşmesine
C) Akdeniz limanlarının önemini yitirmesine
D) Avrupalıların daha ucuza ham madde elde etmesine
———————————————————————-
Soru – 3) Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini kendi çıkarlarına göre kullanması üzerine, 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini alandaki yenilikler………………… denir.
Yukarıda bırakılan boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Keşif B) İnkılap C) Rönesans D) Reform
———————————————————————-

Soru-4) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) İnsan gücünün yerini makineler aldı.
B) Elektrik enerjisi yerini buhar enerjisine bıraktı.
C) Avrupa’da ham madde ve pazar arayışı başladı.
D) Küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı.
———————————————————————-
Soru -5) Osmanlı Devleti’nde, Kapıkulu Ocakları’na alınacak savaş esirleri ve devşirmeler daha öncesinde Türk ailelerin yanına verilmişlerdi.

Buna göre, Kapıkulu Ocakları’na alınacaklarda aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmiştir?

A) Ailelerine bağlılıklarına
B) Askerlik deneyimi kazanmalarına
C) Türkçe öğrenip Müslüman olmalarına
D) Yeniçeri olabilecek özelliklere sahip olmalarına
————————————————————————
Soru-6) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi astronomi alanında çalışma yapmamıştır?

A) Descartes B) Galileo C) Kepler D) Kopernik

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

52 + = 56

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.