7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORU

A- Konularla ile ilgili verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduklarını kutucuklara işaretleyiniz.
1- Pasinler ve Malazgirt savaşları Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır.
2- Kervansaraylar, Anadolu’da ticaretin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.
3- Varna ve II.Kosova savaşlarını yapan Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey’dir.
4- Osmanlı Tarihinde İstanbul’u ilk kez II.Mehmet (Fatih) kuşatmıştır.
5- Yavuz döneminde Memluklerle yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşları kazanılarak Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.
6- Osmanlı donanması Çeşme, Navarin ve Sinop’ta Yunanlılar tarafından yakılmıştır.
7- Orhan Bey zamanında, Bursa alınarak başkent ilan edilmiştir.
8- Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla hazır bir donanma sahibi olundu.
9- Akkoyunlu Devleti ile Otlukbeli Savaşını yapan Osmanlı Hükümdarı I.Murat’tır.
10- 1096 -1270 yılları arasında Hristiyan milletlerin Müslümanlara karşı yaptıkları seferlerin
adına Haçlı Seferleri denir.(10 puan)
B- Bilgilerin Hangi Padişah veya Devlet adamına ait olduklarını yazınız. (10 Puan)

BİLGİLER PADİŞAH
1.Ankara Savaşında Timur’a yenilip esir düşen padişahtır.

2.Karesioğulları beyliğini Osmanlı’ya bağlayan padişahtır.

3.Ahi Lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen padişahtır.

4.Varna ve II.Kosova Savaşlarıyla haçlıları yenen ve Osmanlı’nın Balkanlardan atılamayacağını ıspatlayan padişahtır.

5.İstanbul’u ilk kez kuşatan ve 4 denemesinde de çeşitli nedenlerden dolayı başarılı olamayan padişahtır.

6.Bizans Tekfurlarıyla yapılan ve Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaş olan, Koyunhisar Savaşını (1302) yapan padişahtır.

7.Yapmış olduğu I.Kosova Savaşı ile Osmanlı’nın Balkanlarda kalıcı olmasını sağlayan ve savaş meydanında şehit düşen padişahtır.

8.Fetret devrine son veren padişahtır.

9.Nizam-ı Cedit ocağını kuran ve bu ordu için Selimiye, Levent Kışlalarını inşa ettiren padişahtır.

10. Anadolu’daki Dülkadiroğulları Beyliğine son vererek, Anadolu Siyasi Birliğini tamamen sağlayan padişahtır.

C- VERİLEN OLAYLARI TARİH ŞERİDİNE YERLEŞTİRİNİZ. (10 Puan)

D- BOŞLUK DOLDURMA (10 Puan)
Aşağıda verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere ekleyerek cümleleri tamamlayınız.

1- Osmanlı Devleti ismini kurucusu olan……………………………………….den almıştır.
2- Osmanlı Devleti’nde donanma komutanına………………………………………..denir.
3- Osmanlı Devleti’nin merkez ordusuna ………………………………………………denir. Bu askerlere üç ayda bir…………………………..denilen maaş verilir.
4-Anadolu Selçuklu Devleti ……………………………………..savaşı ile Moğollar tarafından yenilmiş ve yıkılma sürecine girmişlerdir.
5- Karamanoğulları Beyliği …………………………………………….ve çevresinde kurulmuştur.

E- ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR – (Her Soru 5 Puan)

1-

Kavram haritasında soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kırım’ın alınması b) Ankara Savaşı
c) İstanbul’un Fethi d) Rodos’un Fethi

2- I.Çiçek aşısı uygulandı
II. Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu
III. Matbaa Kurludu.
IV. Avrupa’ya Elçilikler açıldı.
Yukarıdakilerden hangisi Lale Devrinde yapılan yeniliklerden değildir?
A)I B) II C) III D) IV
3- Kuran Kişi Kurum Kaldıran Kişi

Olay zincirinde soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdulmecit B) III.Selim
C) II.Mahmut D) Kanuni

4- 1402

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) KösedağSavaşı B) Haçlı Seferleri
C) Niğbolu Savaşı D) Ankara Savaşı

5 – Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin üslendikleri görevler açısından günümüzde hangi bakanlıklara benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.

Buna göre, şemada soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir)
A) Diyanet İşleri Bşk. B) Dışişleri Bakanı
C) Deniz Kuvvetleri Komutanı D) Emniyet Müdürü
6-

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yapılan açıklama ile ilişkilendirilemez?
A) Boş arazileri tarıma açarak verimi artırmayı
B) Fethedilen yerleri Türk Yurdu haline getirmeyi
C) Türk kültürünün balkanlara yayılması
D) Anadolu Türk Siyasi Birliğinin sağlanması.

7- Osmanlı Ordusu

Yukarıda verilen diyagramda soru işareti (?) gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
A) Yeniçeriler C) Akıncılar
B) Eyalet Askerleri D) Top arabacıları

8-

Yukarıda verilenlerden yola çıkarak soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Turgut Reis B) Piri Reis
C) Barbaros Hayrettin Paşa D) Seydi Ali Reis

9- 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler çeşitli beylikler kurmuşlardır. Tarihimizde bu beylikler “İlk Beylikler” olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?
A) Osmanlılar B) Saltuklular
C) Danişmendliler D) Mengücekliler

10-

Yukarıdaki toplama işleminde “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır.
B) Baharat yolu Osmanlıların eline geçmiştir.
C) Karadeniz’de Türk hakimiyeti sağlanmıştır.
D) Osmanlı Devletinin güneydeki sınırı genişlemiştir.

11- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra kurulan beyliklerden değildir?
A) Menteşeoğulları B) Aydınoğulları
C) Candaroğulları D) Kırım Hanlığı

12-Aşağıdaki yerlerden hangisinin alınmasının Osmanlı Devleti’nin denizlerde egemenlik kurmasına katkı sağladığı söylenemez?
A) Kıbrıs B ) Edirne C)İstanbul D) Girit.

Başarılar Dilerim
Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

25 + = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.