7.sınıf matematik dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
(2×4=8 puan)

a) b)

c) d)

2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
(2×4=8 puan)

a) (-24) : (-8)= b) (-2) . (+9)=
c) (+20) : (-5)= d) (-15) . (-4)=

3. Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini bulunuz.
(2×4=8 puan)

a) (-5)2 =

b) (-2)3=

c) (-9)0=

d) -62 =

4. işleminin sonucunu bulunuz.
(7 puan)

5. işleminin sonucunu bulunuz.
(7 puan)

9. Yukarıda en alttaki iki kutunun içindeki sayının çarpımı üstlerindeki sayıyı verdiğine göre A, B ve C kutularına hangi sayılar yazılmalıdır?
(2×3=6 puan)

A= …….. B= …….
C=……….

10. Umut ‘un kendi tasarlayıp yaptığı bir hesap makinesinde tüm rakamların ve simgelerin yanı sıra ve tuşları da bulunmaktadır.
tuşu -2 ile bölme, tuşu 3 ile çarpma tuşudur.
Bu hesap makinesinde 40 a basıldıktan sonra, sırayla bir kez ve bir kez de tuşlarına basıldığında hangi sonucu elde ederiz?

A)-90 B) -60 C) 60 D) 90

11. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir?

A) B) C) D)

12. Aşağıda verilen sayı doğrusundaki B harfine hangi rasyonel sayı karşılık gelir?

A) B) C) D)
6. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalıklı gösterimini yazınız.(3×3=9 puan)
a)

b)

c)

7. (6 puan)

8. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise ‘D’ Yanlış ise ‘Y’ yazınız. (1×6=6 puan)

(……) Tam sayılar kümesi negatif ve pozitif tamsayılardan oluşur.

( …..) Negatif rasyonel sayılar, pozitif rasyonel
sayılardan daima büyük sayılardır

(……) Bütün tamsayılar rasyonel sayı şeklinde ifade edilebilir.

(…….) Negatif iki tam sayının çarpımı negatif tamsayıdır.

(…….) Sıfır hariç her tam sayının 0. kuvveti 1 dir

(…….) En küçük negatif tamsayı (-1)’dir.
13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) B)
C) D)

14. , ,

olduğuna göre, a, b ve c sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)

C) D)

15. olduğuna göre, x yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılırsa sıralama yanlış olur?

A) B) C) D)

16.
• En küçük pozitif tam sayıdır.
• İşareti yoktur.
• En büyük negatif tam sayıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklerden hiçbirini sağlamaz?

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2

Not : Test soruları 5 er puan değerindedir.
Yazılı Sorularını İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.