7. Sınıf Kuran-ı Kerim 2. Dönem 1. Yazılı

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
… ORTAOKULU KUR’AN-I KERİM DERSİ
7-…. SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

1) Aşağıdaki harflerin hangisi İhfa harflerinden biri değildir?

A) ﺽ B) ﻆ C) ﺫ D ) خ

2) İklabın okunuşu ile ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A) Tenvin veya sakin nun olduğu gibi okunur.
B) Tenvin veya sâkin nun, sâkin ( و ) harfine dönüştürülüp okunur.
C) Tenvin veya sâkin nun ( م ) harfine dönüştürlüp okunur.
D) Tenvin veya sâkin nun ( ى ) harfine dönüştürülüp okunur.

3) Aşağıdakilerden hangisi tenvin veya sakin nun ile alakalı bir tecvit kuralı değildir

A) Muttasıl B) İklab
C) İhfa D) İzhar

4) خَوْفٍ – وَالصَّيْفِۚ Yandaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnek olarak verilebilir?

A) Meddi lin B) Meddi muttasıl
C) Meddi lazım D) Meddi arız

5) شَاكِرٌ عَل۪يمٌ -مِنْ خَيْرٍ Kelimelerde geçen tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklab. B) İdgam
C) İhfa D) İzhar

5) Aşağıdaki harf ve işaretlerden hangisi sebeb-i med değildir?
A) ﺀ B) ﺃ C) D) و

7) Aşağıda geçen ifadelerin hangisinde meddi lazıma örnek yoktur?

A) وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ B) الْعَالَم۪ينَۙ

C) تُضَٓارَّ D) اَلْحَا قَّة ُ

8) Aşağıdakilerden hangisi izhar harflerinden biri değildir?
A) ت B) ع C) خ D) ھ

9) Aşağıda geçen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hemze, harekesiz vav (ﻭ ) demektir
B) Lin harflerinden sonra, sükûn gelirse meddi lin olur.
C) Meddi lazım dört elif miktarı uzatılarak okunur.
D) Tenvin veya sakin nundan sonra be ( ﺏ ) harfi gelirse iklab olur.

10) Bir med harfinden sonra ‘durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde ise kaybolan’ bir sükûn gelirse …………………..oluşur. Bu durumda med harfinden önce gelen harf 4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir
A) Meddi munfasıl B) Meddi muttasıl
C) Meddi lazım D) Meddi arız

11) عَذَابٌ اَل۪يمٌ (Azabün elim) İfadesinde sırasıyla hangi iki tecvit kuralına örnek vardır?

A) İzhar-Meddi Arız
B) İhfa-Meddi lazım
C) İklab- Meddi muttasıl
D) Meddi munfasıl-İklab

12) Aşağıda geçen ifadelerin hangisinde İhfaya örnek yoktur?

A) مَنْ كَانَ B) اِنَّ اللّٰهَ

C) عَنْ تَرَاضٍ D) مِنْ قَبْلِ

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.