2023-2024 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 11. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 7. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 8.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 7. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 7. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

7. Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

….. ÖĞRETİM YILI ……………….ORTAOKULU 7. SINIF KUR’AN I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI

A – Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yazınız. (10 Puan)

Esre Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah Teâla’dan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmektir.
Şeytan Hz. Davud peygambere verilen kutsal kitap
Tecvit Harflerin altına konan kısa birçizgidir. Altında bulunduğu harfi “i” veya “ı” sesiyle okutur.
İman Allah’ın Hz. Âdem’e secde emrine uymayan ve kovulan, lanetlenen varlık.
Zebur Kur’an ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme denir.

B – Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(10 Puan)
( ) Kur’an’a göre yaratılış gayemiz Allah’a ibadet etmek ve O’nun emirlerini yerine getirerek O’na kul olmaktır.
( ) Kur’an’ın emrettiği namaz, zekât gibi ibadetleri yapmak için Peygamberimizin uygulamalarına ve açıklamalarına
İhtiyaç yoktur.
( ) Ötre, harflerin üstüne konan ve şekli küçük “vav” harfi gibidir. Üstündebulunduğu harfi “ü” veya “u” sesiyle okutur.
( ) Kur’an ı Kerim’de tevhidi en özlü biçimde ifade eden sure, ihlas suresidir.
( ) Hz. Davud’un son derce gür ve güzel sesi vardı.

C _ Aşağıdaki sure ve anlamındaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 20 Puan)
[ salâtihim – yurâûne – musallîn – yehuddu – yetîm ] [ Elem yec’al– me’kül–tayran-rabbüke – siccil ]
Bismillâhirrahmânirrahîm

– Eraeytellezîyükezzibübiddîn.

– Fezâlikellezîyeduul [ ……………………………………].

– Ve lâ [ …………………………………… ] alâtaâmilmiskîn.

– Fe veylünlil [ ……………………………………].

– Ellezînehüm an [ …………………………………..]sâhûn.

– Ellezînehüm [ ……………………………………]

– Ve yemneûnelmâûn Bismillâhirrahmânirrahîm

– Elem tera keyfe feale[ …………………..]biashabil fil.

– [ ………………………..] keydehüm fi tadlil.

– – Ve ersele aleyhim [ ………………….] ebabil.

– Termihimbihıcaretinmin [ ………………………].

– Fecealehümkeasfin [ ………………………..]

D – Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. ( 20 Puan )

1. Okunuşu “Sad” olan harf aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)

2. Okunuşu “ZeRaFe” olan üstünlü üç harf aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)

3. Harekeli üç harfin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ŞU/HU/RAB)ŞÜ/CÜ/RA C)ŞU/CU/RA D)ŞÜ/HÜ/RA

4. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin okunuşlarını altına yazınız?

A) B) C) D)

………………………..……………………….……………………………………………..

F – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( Her soru 4 Puan )

1- İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncil B) Tevrat
C) Kur’an ı Kerim D) Zebur

2- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir?
A) İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek
B) İnsana tarihi bilgiler vermek
C) İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak
D) İnsanı doğru davranışlar yapmaya yönlendirmek

3- Aşağıdakilerden hangisi Davud peygamber (a.s.) özelliklerinden değildir?
A) Savm ı Davud: Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
B) Demiri eğip büker, çok güzel kılıç ve zırh yapar.
C) Hayvanların dilini bilen peygamberdir.
D) Kendisine Zebur adlı kutsal kitap verilmiştir.

4- “…Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu, onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır” (Enfal suresi 2-4. Ayetler.) Bu iki ayetin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mü’minlerin özellikleri, B) Allah’a iman
C) Ahiret hayatı, D) Güzel ahlak

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
5- Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar …………………ve ………………..dir.
Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir?
A) İman ve Salih amel
B) Ehl-i Beytim ve Ashabım
C) Allah’ın Kitabı ve Sünnetim
D) Namaz ve Güzel Ahlak

6- Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
A) İbadetlerimizi öğreniriz.
B) İnanç esaslarımızı öğreniriz.
C) Toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz.
D) Hepsi

7- Süleyman peygamberle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Davud’un oğludur.
B) Kendisine rüyaları doğru yorumlama kabiliyeti verilmiştir.
C) Rüzgârı ve cinleri yönetebiliyordu,
D) Ölmeden önce emrindeki varlıklara büyük bir mabet yapmalarını emretmiştir.

8- Filistin’de bulunan Mescid-i Aksa’yı yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İbrahim B) Hz. Davud
C ) Hz. Süleyman D) Hz. Musa

9- İsrailoğulları “Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tabut’u ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster diye peygamberlerinden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından Talut’u hükümdar yapmalarını tavsiye etti. Talut’un ordusu hangi imtihandan geçmiştir?

A) Oruçlu seyahat etmek
B) Kum fırtınasına karşı hayatta kalmak
C) Veba hastalığına sabretmek
D) Karşılarına çıkan ırmaktan sadece bir avuç su içmek.

 Hiçbir varlığı aracı kılmadan sadece ona ibadet ve kulluk ediyorum.
 Sadece ondan yardım istiyor, yalnız ona sığınıyorum.
 O, kulların fiillerinin yaratıcısı, bütün evrenin yöneticisi, âlemlerin Rabb’idir.
 Ben bir tek ilah ve bir tek yaratıcı tanıyorum; o da Allah’tır.
10- Yukarıdaki ifadeler hangi dini terimle daha çok ilgilidir?
A) İhlas B) İtaat C) Tevhit D) Din

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 61 = 63

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.