7. Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

….. ÖĞRETİM YILI ……………….ORTAOKULU 7. SINIF KUR’AN I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI

A – Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yazınız. (10 Puan)

Esre Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah Teâla’dan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmektir.
Şeytan Hz. Davud peygambere verilen kutsal kitap
Tecvit Harflerin altına konan kısa birçizgidir. Altında bulunduğu harfi “i” veya “ı” sesiyle okutur.
İman Allah’ın Hz. Âdem’e secde emrine uymayan ve kovulan, lanetlenen varlık.
Zebur Kur’an ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme denir.

B – Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(10 Puan)
( ) Kur’an’a göre yaratılış gayemiz Allah’a ibadet etmek ve O’nun emirlerini yerine getirerek O’na kul olmaktır.
( ) Kur’an’ın emrettiği namaz, zekât gibi ibadetleri yapmak için Peygamberimizin uygulamalarına ve açıklamalarına
İhtiyaç yoktur.
( ) Ötre, harflerin üstüne konan ve şekli küçük “vav” harfi gibidir. Üstündebulunduğu harfi “ü” veya “u” sesiyle okutur.
( ) Kur’an ı Kerim’de tevhidi en özlü biçimde ifade eden sure, ihlas suresidir.
( ) Hz. Davud’un son derce gür ve güzel sesi vardı.

C _ Aşağıdaki sure ve anlamındaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 20 Puan)
[ salâtihim – yurâûne – musallîn – yehuddu – yetîm ] [ Elem yec’al– me’kül–tayran-rabbüke – siccil ]
Bismillâhirrahmânirrahîm

– Eraeytellezîyükezzibübiddîn.

– Fezâlikellezîyeduul [ ……………………………………].

– Ve lâ [ …………………………………… ] alâtaâmilmiskîn.

– Fe veylünlil [ ……………………………………].

– Ellezînehüm an [ …………………………………..]sâhûn.

– Ellezînehüm [ ……………………………………]

– Ve yemneûnelmâûn Bismillâhirrahmânirrahîm

– Elem tera keyfe feale[ …………………..]biashabil fil.

– [ ………………………..] keydehüm fi tadlil.

– – Ve ersele aleyhim [ ………………….] ebabil.

– Termihimbihıcaretinmin [ ………………………].

– Fecealehümkeasfin [ ………………………..]

D – Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. ( 20 Puan )

1. Okunuşu “Sad” olan harf aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)

2. Okunuşu “ZeRaFe” olan üstünlü üç harf aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D)

3. Harekeli üç harfin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ŞU/HU/RAB)ŞÜ/CÜ/RA C)ŞU/CU/RA D)ŞÜ/HÜ/RA

4. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin okunuşlarını altına yazınız?

A) B) C) D)

………………………..……………………….……………………………………………..

F – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( Her soru 4 Puan )

1- İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncil B) Tevrat
C) Kur’an ı Kerim D) Zebur

2- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir?
A) İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek
B) İnsana tarihi bilgiler vermek
C) İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak
D) İnsanı doğru davranışlar yapmaya yönlendirmek

3- Aşağıdakilerden hangisi Davud peygamber (a.s.) özelliklerinden değildir?
A) Savm ı Davud: Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
B) Demiri eğip büker, çok güzel kılıç ve zırh yapar.
C) Hayvanların dilini bilen peygamberdir.
D) Kendisine Zebur adlı kutsal kitap verilmiştir.

4- “…Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu, onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır” (Enfal suresi 2-4. Ayetler.) Bu iki ayetin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mü’minlerin özellikleri, B) Allah’a iman
C) Ahiret hayatı, D) Güzel ahlak

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
5- Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar …………………ve ………………..dir.
Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir?
A) İman ve Salih amel
B) Ehl-i Beytim ve Ashabım
C) Allah’ın Kitabı ve Sünnetim
D) Namaz ve Güzel Ahlak

6- Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
A) İbadetlerimizi öğreniriz.
B) İnanç esaslarımızı öğreniriz.
C) Toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz.
D) Hepsi

7- Süleyman peygamberle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Davud’un oğludur.
B) Kendisine rüyaları doğru yorumlama kabiliyeti verilmiştir.
C) Rüzgârı ve cinleri yönetebiliyordu,
D) Ölmeden önce emrindeki varlıklara büyük bir mabet yapmalarını emretmiştir.

8- Filistin’de bulunan Mescid-i Aksa’yı yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İbrahim B) Hz. Davud
C ) Hz. Süleyman D) Hz. Musa

9- İsrailoğulları “Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tabut’u ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster diye peygamberlerinden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından Talut’u hükümdar yapmalarını tavsiye etti. Talut’un ordusu hangi imtihandan geçmiştir?

A) Oruçlu seyahat etmek
B) Kum fırtınasına karşı hayatta kalmak
C) Veba hastalığına sabretmek
D) Karşılarına çıkan ırmaktan sadece bir avuç su içmek.

 Hiçbir varlığı aracı kılmadan sadece ona ibadet ve kulluk ediyorum.
 Sadece ondan yardım istiyor, yalnız ona sığınıyorum.
 O, kulların fiillerinin yaratıcısı, bütün evrenin yöneticisi, âlemlerin Rabb’idir.
 Ben bir tek ilah ve bir tek yaratıcı tanıyorum; o da Allah’tır.
10- Yukarıdaki ifadeler hangi dini terimle daha çok ilgilidir?
A) İhlas B) İtaat C) Tevhit D) Din

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.