7.sınıf kuran-ı kerim 1.dönem 1.yazılı soruları

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız? (1-10 x 4= 40 Puan)

Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” ( Zariyat suresi, 56. ayet )
“Ey iman edenler!Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk edin. Umulurki (Allah’ın azabından) korunursunuz.”( Bakara suresi,21. Ayet)
1- Yukarıdaki ayetlere göre biz insanların yaratılış amacı nedir?
A) Dünyada güzel vakit geçirmek
B) Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak O’nun rızasını kazanmak
C) Sürekli çalışıp para kazanmak
D) Sadece Ahiret hayatı için çabalamak

2- Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
B) Kur’an okumak, insanı psikolojik açıdan rahatlatır.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz.
D) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.

1. İkisi de hükümdar ve peygamberdir.
2. İsrailoğullarını doğru yola çağırmışlardır.
3. Birisi baba diğeri onun oğluydu.
4. Allah (c.c) onlara değişik meslekler öğretmişti.
5. Allah’ın (c.c) izniyle birisi demiri işleyip zırhlar yapmıştır, diğeri ise rüzgâra hükmetmiştir.
3- Yukarıda bazı özellikleri sıralanan peygamberler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim-Hz. İsmail B)Hz.İbrahim-Hz.Süleyman
C) Hz. Davut – Hz. Yunus D) Hz. Davud-Hz.Süleyman

4- Allah tarafından Hz. Davud’a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevrat B) Zebur
C) İncil D) Kur’an-ı Kerim

5- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından biri değildir?
A) İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek.
B) İnsana tarihî bilgiler vermek.
C) İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak.
D) İnsanı doğru davranışlar yapmaya yönlendirmek.

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberlerine ve peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini.
kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa suresi 136. ayet)
6- Yukarıdaki ayete bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Allah kendisine inananlara seslenmiştir.
B) Allah birden fazla ilahi kitap göndermiştir
C) Kur’an ilahi kitapların sonuncusudur
D) Meleklere ve kıyamet gününe inanmamız gerekir

Allah Kur’an’da bizlere birçok konuda bilgiler vermiştir.
7- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bize Kur’an’da verdiği bilgilerden birisi değildir?
A) Neye iman etmemiz gerektiği
B) Nasıl ibadet yapmamız gerektiği
C) Ahlak kurallarının neler olduğu
D) Kıyametin ne zaman kopacağı

8- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir ?
A) Kuran bütün çağlara (zamanlara) hitap eder.
B) Kur’an ölülere okunmak için indirilmiştir.
C) Kur’an Müminin (inanan insanların) yol haritasıdır.
D) Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

9-Kur’an’a göre İnsanlar İnanç bakımından Mü’minler dışında üç sınıfa ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A)MüşriklerB)Münafıklar C)Kafirler D)Mecusiler
“Ya açar bakarız Nazm-ı Celili’in yaprağına Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin , Ne mezarlıkta okunmak nede fal bakmak için”
10. Yukarıdaki dizelere göre M.Akif Ersoy Kur’an’nın niçin indirildiğini anlatmak istemektedir.
A) Mezarlıkta okunmak için B) Hayatımızın rehberi olması için C) İnsanların Falına bakmak için D) Nazmı Celil’in yaprağına bakmak için

11- Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ‘D’, yanlış olanın başına ‘Y’ harfi koyunuz. (8 puan)
a) ( ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın gönderdiği son ilahi kitaptır.b) ( ) Kur’an’da evrende gerçekleşen olayların anlatıldığı ayetlere ‘Kevnî ayetler’ denir.c) ( ) Kur’anda Allah bize Kıyametin ne zaman kopacağını söylemiştir.d) ( ) Peygamberimizin sözlerinden gelecekte başımıza neler geleceğini öğrenebiliriz.
12- Aşağıdaki kavramları uygun açıklamalarla eşleştiriniz. (8 puan)
a) Müşrikb) Kâfir c) Mü’mind) Münafık
( ) Allah’a iman eden (inanan) kişi( ) Müslüman gibi görünen fakat Müslüman , olmayan kişi( ) Allah’ın varlığını kabul etmeyen kişi( ) Allah’a ortak koşan kişi (Allah’tan başka ,şeylere de ibadet eden)
Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız? (13-23 x4 =44 puan)

13. خ – ق – ضharflerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu harfler, kendilerinden sonraki harfle bitişmez.B) Bu harfler, dudak harflerindendir C) Bu harfler peltek harflerdir.D) Bu harfler kalın harflerdir.
14. Aşağıda verilen örneklerin hangisinde cezim vardır?
A). جَنَاحِكَ B)بَصِيرًاC). اشْرَحْ D)هَارُونَ
15. Aşağıdaki harf guruplarının hangisinde Med harfleri bir arada verilmiştir?A). ر ذد B)ق غ عC). خحجD)ىو ا
16. Aşağıdaki kelimelerde bulunan harflerin tamamı sesli harflerden oluşur ?
A) مَعَنَا Bالرَّحِيمُ C) السَّلَامُ D)أُخْرَىٰ
17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
A). B)
C) D)
18. Aşağıdaki kelime ve kelime guruplarından hangisinde iki tane med (uzatma ) harfi vardır?
A).مْرِي B)نَفْعًاC).خَالِدِينَ D) الشَّيْطَانُ
19. Aşağıdaki okunuşların hangisinde “ şeddeli” bir okuyuş vardır?
A) لَهْوًا B) شَيْءٍ C) أَشَدِّ D) وَاسِعٌ

20.
Yukarıdaki ayet pasajında altı çizili olan kelimede hangi Tecvid kuralı vardır?
A) Meddi Muttasıl B) Meddi Lin C)Meddi Lazım D) Meddi Munfasıl
21. Aşağıdaki kelimelerde bulunan “ Hu Zamiri” hangi seçenekte uzatılmadan okunur?
A) تُبْدُوهُ B) نَفْسَهُ C) بِهِلَكُمْ D) إِلَيْ

22.
Yukarıdaki ayet pasajında altı çizili olan kelimede hangi Tecvid kuralı vardır?
A) İzharB) Meddi Lin C)Meddi Lazım

Yazılı Sorularını İndir

adsizD) Meddi Tabii
23-Aşağıdaki Ayet pasajının okunuşunu altındaki boşluğa yazınız.?

“İçinde Kur’an’dan birşey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir.” ( Hadis-i Şerif) ,

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

83 − 79 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.