7.Sınıf İslamın Temel Kaynakları Nelerdir?

İslamın Temel Kaynakları Nelerdir? Temel Dini Bilgiler 7.Sınıf Konu Özeti

islamın temel kaynakları nelerdir, kıssa nedir, ibadet nedir, Hz Muhammed’in sünneti nelerdir, hadis kaynakları nelerdir,7.sınıf temel dini bilgiler özet

 

İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI

 

1-KUR’AN-I KERİM 

Allah tarafından Peygamberimize melek Cebrail vasıtasıyla gönderilen son kutsal kitaptır. Kur’an-ı Kerim dinimizi öğrenmemizi sağlayan birinci kaynaktır. Bu kitaba iman eden kimsenin, nu ilahi kitabın ilkelerini benimsemesi ve ayetlerden çıkarılan hükümlerden yararlanması gerekir. Çünkü Kur’an, açıklayıcı ve yol göstericidir. Bizim dünya ve ahrette mutluluğa kavuşmamızı sağlar.

Kur’an’ın başlıca konuları inanç, ibadet, ahlak ve kıssalardır.

İnanç: Şüphe duymadan inanmak demektir. Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadare inanmak ile ilgili hususlar Kur’an’da yer alır.

 

İbadet: İnsanın Allah’a sevgi,saygı  ve bağlılığını göstermek amacıyla  yaptığı davranıştır. İbadette asıl amaç Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Kur’an’da namaz, oruç, zekat vb. insanın sorumlu olduğu ibadetlerden bahsedilir.

 

Ahlak: İnsanların uymak zorunda oldukları kurallara denir. Kur’an’da doğruluk, cömertlik, adalet vb. iyi huylardan bahsedilir ve bunlar övülerek teşvik edilir.

 

Kıssa: Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşayan kişi, toplum ya da paygamberlerle ilgili anlatılan kısa öğüt verici hikayelerdir. Hz. Yusuf kıssası gibi

 

Kur’an-ı Kerim’in dili Arapçadır. Bunun nedeni indiği toplumun Arapça konuşuyor olması idi. Daha sonradan Müslüman olup Arapça bilmeyen toplumlar Kur’an’ı anlayabilmek için kendi dillerine çevirmişlerdir. Kur’an ayetlerinin yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine (tercüme edilmesine) meal , ayetlerin detaylı açıklamalarına ise tefsir denir. Mealler, Kur’anın anlaşılması için bir ihtiyaçtır. Türkçede de bir çok meal ve tefsir yazılmıştır:

 

2-Hz.MUHAMMED’İN SÜNNETİ

Peygamberimizin sözleri (hadis), davranışları (sünnet) ve sahabenin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına (takrir) sünnet denir.

Sünnet, Kur’an’dan sonra gelen ikinci önemli kaynaktır. Dinî bir konuda hüküm verilirken önce Kur’ana sonra sünnete bakılır. Çünkü Kur’an daha çok genel hükümler içerir. Sünnet ise bu hükümleri açıklar.

 

“ Kur’an cansız peygamber, peygamber ise canlı Kur’an”

 

İslam alimleri peygamberimizin hadislerini toplayıp bir araya getirmişlerdir. Kütüb-i Sitte ( Altı Kitap) adıyla bilinen altı kitap hadis kaynakları arasında en güvenilir olanlarıdır. Kütüb-i Sitte şu kitaplardan oluşur:

1- Sahih-i Buhari                    2- Sahih-i Müslim

3- Sünen-i Tirmizi                  4- Sünen-i Ebu Davut

5- Sünen-i İbn Mace               6- Sünen-i Nesai

 

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.