2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 8. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 9. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 7. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 11. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 11. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu

7.sınıf hz.muhammed’in hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları

………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…………..ORTAOKULU
SEÇMELİ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ
7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

 

-A BÖLÜMÜ-

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (Her Doğru Cevap 4 Puan)

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’in güvenilir olduğunu gösterir?

A) Henüz doğmadan babasını kaybetmiştir.
B) Lakabı “el-Emin”dir.
C) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
D) Amcasıyla ticaret yolculuklarına çıkmıştır.

Hz. Muhammed Bedir harbinde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.

2.Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Hoşgörülü olması B) Merhametli olması
C) Sabırlı olması D) Bilgiye verdiği önem

3.Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifli’ler peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etmiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?
A) Hz. Muhammed İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e taş atmışlardır.
C) Zeyd b. Haris Hz. Muhammed’i yalnız bırakmamıştır.
D) Hz. Muhammed çok merhametlidir.

4. “Peygamberimiz, Uhut savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed kendi görüşünden vazgeçmiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Hz. Muhammed Uhut savaşına katılmıştır.
B) Hz. Muhammed başkalarının görüşlerine değer verirdi.
C) Hz. Muhammed kararsızdır.
D) Hz. Muhammed meydan savaşı yapmayı sevmez.

5.Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sas)’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?
A) Son peygamberdir. B) Güzel ahlaklıdır.
C) Örnek bir insandır. D) Allah’ın mesajını insanlara tebliğ etmiştir.

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’e ait bir özellik değildir?
A) Hoşgörü B) Cesaret C) Kibir D) Sabır

7.Mekkeliler, Hz. Muhammed’e kıymetli eşyalarını emanet ederlerdi. O, Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmeküzere Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?
A) Hz. Muhammed güvenilirdir.
B) Hz. Muhammed hicret etmiştir.
C) Hz. Muhammed emanetlerini Hz. Ali’ye vermiştir.
D) Hz. Muhammed Hz. Ali ile akrabadır.

8.Kuba Mescidi yapılırken arkadaşlarına yardım etmiş ve onlarla mescidin yapımında çalışmış, taş taşımıştır.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?
A) Hz. Muhammed KubaMescidi’ni yapmıştır.
B) Hz. Muhammed mescitlerin artmasını istemiştir.
C) Hz. Muhammed alçak gönüllü ve çalışkandır.
D) Hz. Muhammed sabırlıdır.

9. Hz. Muhammed müşriklerin yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; onlara cevabı şöyle olmuştur: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir?
A) Hz. Muhammed cesaretlidir.
B) Hz. Muhammed çalışkandır.
C) Hz. Muhammed kararlıdır.
D) Hz. Muhammed yaptıklarından emindir.

10. Hz. Muhammed vefatından birkaç gün önce bütün Müslümanların önünde, “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeyehazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.” Diyerek üzerinde hiç kimsenin hakkının kalmasını istememiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir?
A) Alçak gönüllü (Tevâzûlu)B) Çalışkan
C) Adaletli D) Hakkı gözeten

11. “Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka(iyilik) yerine geçer.” (Müslim, Müsakat, 10).

Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Güvenilir olması B) Hoşgörülü olması
C) Cesaretli olması D) Doğayı sevmesi

12.Peygamberimiz, aile hayatını aşağıdaki temellerden hangileri üzerine kurmuştur?
A) Sevgi, saygı, hoşgörü B) Baskı, adalet, sevgi
C) Adalet, çalışma, hırs D) Kıskançlık, baskı, saygı

13.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’in özelliklerinden değildir?

A) Merhamet B) Hoşgörü C) Gösteriş D) Adalet

Hz. Muhammed doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma’nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Hiçbir zaman isyan etmemiştir.

14. Yukarıda verilen örneğe göre Hz. Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Adalet B) Sabır C) Güven D) Temizlik

Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfu’l-Fudul) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.

15. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
C) Hz. Muhammed kimsesizlerin yanındadır.
D) Hz. Muhammed çıkarlarını düşünmüştür.

16. Mescid-i Nebi’nin yanına “suffe” isimli bir yer yaptırmıştır. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı bir yerdir. Burada okuma-yazma, Kur’an, dini bilimler, yabancı dil eğitimi veriliyordu.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi “suffe”nin özelliklerinden değildir?
A) Sadece eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
B) İlim faaliyetleri yürütülmektedir.
C) Mescid-i Nebi’nin yanında yer almaktadır.
D) Öğrenciler kalmaktadır.

17. Kâbe’nin onarılması konusunda Kureyşliler arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Sorunun çözülmesini, Kâbe’ye ilk gelecek kişiye bırakmışlardı. Kâbe’ye ilk gelen kişinin Hz. Muhammed olduğunu gören Kureyşliler, “el-emin geliyor” diyerek sevindiler. Çünkü herkes, onun vereceği kararın adaletli olacağına inanıyordu.

Kureyşlilerin bu düşünceleri Hz. Muhammed’in aşağıda verilen özelliklerinden daha çok hangisinin kanıtıdır?
A) Merhametli ve iyi kalpli olduğunun
B) Sorunları kolay bir şekilde çözdüğünün
C) Güvenilir ve doğru olduğunun
D) Olacakları önceden bildiğinin

18. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sas)’in ev hayatı hakkında yanlıştır?

A) Peygamberimiz, kimseye yük olmak istemezdi.
B) Peygamberimiz, peygamber olduğu için bütün işlerini başkalarına yaptırırdı.
C) Peygamberimiz, hanımına yardım ederdi.
D) Müslümanlara hanımlarına yardım etmeyi öğütlerdi.

19. Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” der.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Hz. Muhammed’in cenazelere katıldığı.
B) Hz. Muhammed’in insanlara değer verdiği.
C) Hz. Muhammed’in arkadaşlarıyla oturduğu.
D) Hz. Muhammed’in merhametli olduğu.

20.• Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.
• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.
• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.
Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Medine’ye hicret B) Bedir savaşı
C) Medine Sözleşmesi D) Hudeybiye Antlaşması

-B BÖLÜMÜ-
Aşağıda yazılan cümleler doğruysa parantezler içine “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz.(Her Doğru Cevap 2 Puan)

( ) Müslümanların Uhud savaşını kaybetmelerinin sebebi yerlerinden ayrılmaması söylenen okçuların yerlerinibu söze aykırı davranmasıdır.
( )“İman edip de hicret edenler ve onları barındırıp yardım
edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının
dostlarıdır.” (Enfal suresi, 72) Ayetinde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarımuhacir veensar’dır.
( ) Akrabaya ve komşuya iyi davranmak İslâm Dini’ndeki emirlerdendir.
( ) Cennet annelerin ayakları altında değildir.
( )Anaya ve babaya gerektiğinde bazen “öfff”diyebiliriz.

-C BÖLÜMÜ-

Aşağıdaki boş alana akrabaya ve komşuya güzeldavranmak ile ilgili bir Kur’ân’danbirâyet ve Hz. Muhammed’in söylemiş olduğu birhadîs yazınız. (Her Doğru Cevap 5 Puan)

Yüce Mevlâ’dan Sizi Değerli Ve Sevgili Öğrencilerimi Başarılı Kılmasını Diliyorum!

Seçmeli Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Öğretmeni

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

6 Responses

 1. anıl arda karatas dedi ki:

  çok güzel bir site arkadaşlar bir test var buradan gire bilirsiniz

 2. Gamer dedi ki:

  9. sorunun B olduğunu düşünüyorum arkadaşlar siz C demişsiniz ama peygamberimiz böyle diyerek kararlı olduğunu göstermiştir zaten. Tabii ki peygamberimiz çalışkan ama orda çalışkan olduğu ile ilgili bir şey dememiş 😉

 3. 2007 dedi ki:

  meve he sitede cevaplai vemişsin
  :C

 4. merve dedi ki:

  merhaba arkadaşlar umarım cevaplar faydalı olur 1b 2d 3d 4b 5a 6c 7a 8c 9 c 10d 11 arkadaşlar bu sorunun tam bir cevabı yoktur 12a 13c 14b 15d 16a 17c 18b 19b 20a

 5. 00000000000 dedi ki:

  9. soru c
  şıkkı

 6. gg dedi ki:

  Cok guzel bir site

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 6 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.