7. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

7. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

1) 1. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in sofrada bize önerdiği bir davranış değildir?
A. Tam doymadan sofradan kalkmak.
B. Elle yemek yerken baş, işaret ve orta parmağı kullanmak.
C. Herkes yemeği bitirmeden sofradan kalkmamak.
D. “Elhamdülillah” diyerek başlamak, “Bismillah” diyerek yemekten kalkmak.

Cevap: D

 

2) Farz ne demektir? 
A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaptığı güzel davranışlar
B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
C) Dinimizce yapılması yasaklanan iş ve davranışlar
D) Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler

Cevap: D

 

3) Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?
A) Ensar
B) Suffe
C) Muhafız
D) Muhacir

Cevap: D

 

4) Temizlenme, arınma, bereket ve çoğalma anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz
B)Zekat
C) Oruç
D) Hac

Cevap: B

 

5) İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabb’inin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir.
Bu döneme ne ad verilir?

A) Hüzün yılı
B) Senetülvahy
C) Kadir gecesi
D)Fetretü’l-Vahy

Cevap: D

 

6) Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
Taif – besmele – Sevr – deve – fıtratının
sabır – şükredersiniz – bereketi – adabı – israf

1. “… Eğer ______________ size daha fazlasını veririm.”
2. “Suyu ______________ gibi bir solukta içmeyin.”
3. “…yiyiniz, içiniz fakat ______________etmeyiniz çünkü Allah ______________ edenleri sevmez. “
4. “Kişinin ağız temizliğine özen göstermesi ______________ gereğidir.”
5. Yemeğin ______________ yemekten önce elleri, yemekten sonra da elleri ve ağzı yıkamaktadır.
6. Peygamber Efendimiz, bir şey yemeden ve içmeden önce ______________ çekerdi.
7. Dinimiz İslam’a göre yemek sırasında uyulması gereken ahlak kurallarına “yemek ______________” denir.
8. Bela ve musibetlere karşı ______________ konusunda en güzel örnek Peygamber Efendimiz’ dir.
9. Peygamber Efendimiz ______________’te çok kötü karşılanmış ve çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.
10. Peygamber Efendimiz, hicret edeceği zaman Mekkeli müşrikleri yanıltmak ve tedbir için güneydeki ______________ mağarasına gitmiştir.

Cevap:

 

7) “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”

Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimiz’in hangi yönünü anlatmaktadır?
A. Cömertliği ve kibarlığını
B. Sabırlı ve kanaatkar oluşunu
C. Cesaretli ve adil oluşunu
D. Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını

Cevap: D

 

8) İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı Safa Tepesi’nin eteğinde bulunan evin adı nedir?
A) Dar-ul Erkam
B) Hılful Fudül
C) Mescid-i Haram
D) Suffa Mektebi

Cevap: D

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir?
A) Hz. Ebu Bekir
B)Hz. Hatice
C)Hz. Ömer
D)Hz. Zeyd

Cevap: D

 

10) Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A)Salih Amel
B)İhlas
C)Sünnet
D)Huşû

Cevap: A

 

11) “Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31)
Hangisi israf etmek sayılmaz?

A) Moda olduğu için elbisesi varken fazladan elbise almak
B) Karnı tok olduğu halde yemeye devam etmek
C) Cebindeki ihtiyacının fazlası parayı yoksula vermek
D) Tabağında kalan veya bayatlayan yemek artığını evcil veya sokak hayvanlarına vereceğine çöpe atmak

Cevap: C

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? 
a) Yakın çevresi dışında asla kimseye İslam’ı anlatmamıştır.
b) İslam’ı insanlara zorla öğretmiştir.
c) Önce Medinelilere İslam’ı anlatmıştır.
d) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır.

Cevap: A

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir?
A) Emanetler sahiplerine verilmelidir.
B) Her türlü faiz haramdır.
C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır.
D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır.

Cevap: D

 

14) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru değildir?
A. İsraf: İhtiyaçtan fazla tüketmektir.
B. Kanaat: Nimetteki bolluk ve artış.
C. Sünnet: Efendimizin güzel davranışları.
D. Rızık: Allah’ın verdiği her türlü yiyecek, içecek vs.

Cevap: B

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ibadetlerinde dikkat ettiği bir konu değildir?
A) İbadetlerini sadece Allah rızası için yapması
B) Devamlı ibadet etmesi başka bir iş yapmaması
C) Sahabelere güçleri ölçüsünde nafile ibadet yapmalarını tavsiye etmesi
D) Nafile ibadetleri devamlı yapması

Cevap: B

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/hz-muh-hayatı-7.-sınf-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”7. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.