7. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

……. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………….İLKÖĞRETİM OKULU
7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

A)Aşagidaki çoktan seçmeli sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.(25 puan)
1. Aşağıda verilen besin zincirinde, boş bırakılan yere aşağıdaki canlılardan hangisi gelebilir?(5 puan)
Bitki ?Kurbağa Yılan

a) Çekirge b) Tilki c) Serçe d) Tavşan
2. Gökkuşağının oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)
A) Havanın soğuk olması
B) Toprağın ışığı yansıtması
C) Denizin ışığı yansıtması
D) Güneş ışınlarının yağmur damlaları için de kırılması
3.

Yukarıdaki merceklerde birbirine paralel gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar gösterilmiştir. Buna göre hangi veya hangilerinde ışık ışının izlediği yol doğru çizilmiştir?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız IIIC) I ve II D) II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi bir tür örneği değildir?(5 puan)

A) Aslan B) Ceylan C) Fok D) Katır

5. Bir populasyona ait bireylerin yaşadığı veya arandığında bulunduğu yaşam alanına

…………………..denir.(5 puan)

A) Tür B) Habitat C) Ekosistem D) Populasyon

6.

7.Öğretmeni Merve’ye mercek kullanılan bazı gereçlerin araştırılması ödevini verir.
Merve’ nin bulduğu aşağıdaki gereçlerin kaç tanesinde mercek kullanılmıştır?
I. Büyüteç II. Gözlük III. Dürbün IV. Kamera
A) Bir B) İki C) Üç D) Dört
8.)Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonoluşturmaz?
A) Büyük okyanustaki mavi balinalar
B) Karadeniz’deki hamsi balıkları
C) Ankara’daki tiftik keçileri
D) Ağrı Dağı’ndaki bitkiler

9.) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal
Yukarıda verilen besin zincirinde ?yerine hangi canlı gelmelidir?
A) Kurbağa B) Kelebek C) Bitki D) Ağaç

10)

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

11.

12.Aşağıdakilerden hangisi bundan yıllar önce ülkemizde yaşamış,ancak şuan ülkemzde nesli tükenmiş olan canlılardandır?
A) Aslan
B) Kardelen
C) Van kedisi
D) Orkide

13. Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal
Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çekirge sayısının azalması
B) Fare sayısının azalması
C) Kartal sayısının azalması
D) Çekirge sayısının artması

14. Yılmaz aşağıda verdiği bilgilerden hangisinde hata yapmıştır?
A) Kısaca canlının adresine habitat denir.
B) 7-F sınıfındaki öğrenciler papülasyondur.
C) Bitki bir türdür.
D) Çevremizde cansız varlıklar da bulunur.

15.5.

16.

Yukarıdaki şekle göre;X,Y,Z lambalarının parlaklık sıralaması aşağıdakilerdenhangisidir?
(lambalar ve üreteçler özdeştir)
A)Z<Y C)X=Z

17.Bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Elektron akımı (-) kutuptan (+) kutuba doğrudur.

B) Devredeki akım arttıkça direnç artar.

C) Elektrik akımı (+) kutuptan (-) kutba doğru artar.

D) Direnç akıma bağlı değildir.

18.

Yukarıdakielektrikdewresinde X, Y, Z anahtarlarından hangisi kapatılırsa kısa devre olur?
A) X B) Y C) Z D) X ve Z

19. Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sera etkisi B) Küresel ısınma
C) Meteor yağmuru D) Asit yağmuru

20.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin fazla olmasının sebeplerinden değildir ?
A) Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alması.
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
C) Yer yüzü şekillerinin çeşitli olması.
D) Sanayileşme sayesinde ülkenin ekonomisinin güçlenmesi. (HER SORU 5 PUANDIR.)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.