7. Sınıf Fen Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

ADI_SOYADI: NO:

1. Tür →K→L→Gezegenimiz

Verilen şemada K ve L yerine aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

K L
A) Popülasyon Habitat
B) Ekosistem Popülasyon
C) Popülasyon Ekosistem
D) Ekosistem Habitat

2. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu göstermez?

A) Akgöl’deki cevizler B) Van gölündeki kefaller
C) Eskil’deki karaçamlar D) Böget’teki ağaçlar

3. Bir ekosistemde, ayrıştırıcılar, …….., tüketiciler, cansız maddeler bulunur. Boşluğa ne gelmelidir?

A) Üreticiler B) Canlı maddeler
C) Bitkiler D) Popülasyon

4. Aşağıdakilerden hangisi canlı çeşitliliğini etkilemez?

A) Suyun sıcaklığı B) Hava sıcaklığı
C) Oksijen miktarı D) Toprak mineralleri

5. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tehlikededir?

A) Kelaynak B) Koyun C) İnek D) Serçe

6. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit etmez?

A)Balık tutmak B) Anız yakmak
C) Kaçak avlanmak D) Fazla gübre atmak

7. Aşağıdaki ekosistemlerin hangilerinde daha fazla canlı yaşar?

A) Aksaray B) Böget C) Okul D) Türkiye

8. Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı doğru verilmiştir?

A) Penguen → Çöl B) Yılan →Kutup
C) Deve →Kutup D) Kaktüs→ Çöl

9. Fosil yakıtların aşırı tüketimi hangisine neden olmaz?
A) İklimler değişir. B) Solunum yolu hastalıkları artar.
C) Balık türleri artar. D) Bitki çeşitliliği azalır.

10. Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjinin kullanım yerlerinden biri değildir?

A) Uyduların enerjisi B) Sokak lambası
C) Su arıtımı D) Sıcak su elde etmek

11. Doğadaki farklı ekosistemlerin yapısında, aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak bulunmaz?

A) Bitki ve hayvanlar B) Hava veya oksijen
C) Dağlar ve akarsular D) Su veya nem

12. Çözeltiler için:
1. Farklı elementlerin birleşiminden meydana gelirler.
2. Fiziksel yöntemlerle ayrılabilirler.
3. Meydana geldiği maddelerin özelliklerini gösterirler.
verilenlerden hangileri kesin doğrudur?

A) Yalnız 2 B) Yalnız 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3

13. Aşağıdakilerden hangisi bileşiktir?

A) He B) O2 C) H D) N

14. Nötr bir atomdan pozitif yüklü bir atom oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) 2 nötron verir B) 1 proton alır
C) 1 elektron verir D) 3 proton alır

15. Bir karbonat anyonunda kaç adet atom bulunur?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

16. Atom numarası 16, sembolü “S” olan elementin adı nedir?

A) Silisyum B) Sodyum C) Kükürt D) Fosfor

1. Bileşikler kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermezler. Bunun sebebi nedir?

2. 3 tane saf madde yazınız.

3. 5 tane molekül formülü yazınız.

4. Atomun parçalanabileceğini ilk hangi bilim adamı kanıtlamıştır?

5. Potansiyel enerji, cisimlerin ………………. dolayı sahip olduğu enerjidir.

Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Burcu dedi ki:

    Cevaplarini verirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

41 − 35 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.