7.sınıf fen teknoloji 1.dönem 3.yazılı indir

1. Aşağıdaki 4 öğrenci, verilen atomların proton sayısı ve kararlı-kararsız olduklarını bir kağıda yazıyor. Hangi öğrenci hata yapmıştır?

A) İbrahim 2)8)3 Karasız
B) Veysel 2)8)8)2 Kararlı
C) Necati 2) Kararlı
D) Mustafa 2)7 Kararsız

2. Aşağıda verilen atomlardan hangisi insan vücudunda yoktur?

A) Ca B) O C) Ne D) C

3. İlk defa atom fikrini ortaya atan, atomun bölünemediğini düşünen bilim insanının adını aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru söylemiştir?

A) Refika: Democritos B) Huriye: Thomson
C) Kader: Dalton D) Nadire: Bohr

4. Modern atom teorisine göre bir atom hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektron bulutu, elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu yerlerdir.
B) Elektronlar çekirdek etrafında dönerler.
C) Temelde Thomson atom modeline dayanır.
D) Elektronlar (-) yüklü parçacıklardır ve çok hızlı hareket ederler.

5. Aşağıda verilen atomlardan hangisi dublet kuralına uyar?

A) Mg B) Na C) S D) Be

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi camın temel maddesidir?

A) Fosfor B) Flor C) Hidrojen D) Silisyum

7. Aşağıda kullanım yerleri ve nerede bulunduğu verilen maddelerden hangisi Hidrojen (H) için doğru bilgi değildir?

A) Karbonatın yapısında bulunur.
B) Suyun yapısında bulunur.
C) Günümüzde arabalara yakıt olarak kullanılır.
D) Evrendeki en çok bulunan maddedir.

8. Aşağıda verilen öğrenci molekül formülü-adı eşleştirmelerinde hangi öğrenci hata yapmamıştır?

A) Enes Karbondioksit CO2
B) Betül Hidrojen klorür HC
C) Hüseyin Alüminyum fosfat AlPO4
D) Süleyman Potasyum nitrat KNO3

9. X+2, Y-3, Z-2 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre bu atomların proton sayıları arasındaki ilişki ne olmalıdır?

A) X>Y>Z B) Y<ZX>Y D) X<Z<Y

10. M-2 ve N+2 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?

A) Nadire: M’nin proton sayısı daha fazladır.
B) Vehhap: Proton sayısı N’de en fazladır.
C) Sümeyra: M-2’nin elektron saysı M’den daha fazladır.
D) Hasan: N+2’nin eletron sayısı N’den daha azdır.

11. Aşağıda verilen enerji ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. Enerji korunum yasasına göre enerji yok edilemez.
II. Enerji birbirine dönüşerek evrenin devamı sağlanır.
III. Besinlerden alınan enerji aslında topraktan gelir.
IV. Güneş, evrendeki en büyük enerji kaynağıdır.

A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) II ve IV

12.” ………taşıtlarında hava direncini azaltmak için ön kısımlar V şeklinde tasarlanır.” Cümlesindeki boşluğa gelecek cümleye aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A) Jet-ski B) Roket C) Araba D) Jet

13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde kinetik enerji belli bir süre sonra yok olmaz?

A) Salıncakta sallanan Süleyman’nın
B) Uzaydan dünyaya doğru gelen Kader’in
C) Arabası giderken bozulan Naciye’nin
D) Avcıdan kaçan hamsinin

14. Bir kişinin kan şekeri düşük durumdayken yükseliyorsa hangi hormon iş yapıyordur?
A) İnsülin B) Tiroksin C) Adrenalin D) Hipofiz

15. Bir poster çalışması yapan öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?

A) Nadire: Uzaya giden bir astronotun kütlesi artmazken ağırlığı sıfır olur.

B) Veysel: Vehhab’ın ağırlığı yerin merkezine yaklaştıkça artar ama kütlesi değişmez.

C) Sümeyra: Mesut’u dinamometre ile ölçersek ekvatorda ve Everest’te en düşük olarak ölçeriz.

D) Kader: İbrahim’in ağırlığı 70kg’a yaklaştıkça kütlesi artar.

16. I. Kar ayakkabısı
II. Kalem ucu
III. Topuklu ayakkabı
IV. Lastiklere geçirilen kar zinciri

Yukarda verilen cisimlerden hangileri basıncı artırıcı etki ederek günlük hayata yardımcı olur?

A) IV ve II B) I, II, III C) II ve IV D) II, III ve IV

17. Toprak yüklü kamyon sabit süratle giderken kasasındaki toprağın bir kısmı yola dökülüyor.Bu durumla ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Kamyonun kinetik enerjisi değişmez.
B) Kamyonun çekim potansiyel enerjisi artar.
C)Kamyonun kinetik enerjisi azalır.
D)Kamyonun mekanik enerjisi artar.

18. Organ nakli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Her organın bağışı yapılabilinir.
B) Göz nakli günümüzde yapılabilinen bir organdır.
C) Organ bağışı için form doldurmak ve istediğimiz organı bağışlamamız yeterlidir.
D) Böbrek, bağışı en çok beklenen organlardan biridir.

19. Aşağıdakileren hangisi duyu organlarının sağlığı için en faydalıdır?

A) Göz ve bilgisayar ekranı arasındaki mesafe en fazla 40cm olmalıdır.
B) Kulak sağlığımız için kulak temizleyicisi kullanmalıyız.
C) Sigara ve alkolden uzak durarak ağız kokusunu önlemeliyiz.
D) Deride oluşan kaşıntı-kızarıklık gibi durumlarda sabunlu su ile yıkayıp temizlemeliyiz.

20. Safra salgısı ………..organının yaptığı sıvıdır.
Yukardaki boşluğa hangi organ gelmelidir?

A) Karaciğer B) Beyin C) Bağırsak D) Burun

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.