7.sınıf fen teknoloji 1.dönem 3.sınav soruları

1.Tek ayağı üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağını da yere koymasıyla yere yaptığı basınç ve öğrencinin ağırlığı nasıl değişir?
Basınç Öğrencinin ağırlığı
A) Azalır Artar
B) Azalır Değişmez
C) Değişmez Azalır
D) Artar Değişmez

2.

Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır?
A ) Kabın şekline B) Kabın hacmine
C) Sıvının yoğunluğuna D) Sıvının yüksekliğine

3. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yeteri miktarda salgılanmaması durumunda şeker(diyabet) hastalığı ortaya çıkmaktadır?
A) Adrenalin B) Büyüme hormonu
C) Glukagon D) İnsilün

4.

5.

6.

7.

8. Bir adam ağırlığı 300 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2 km uzağa taşıyor.Yapılan iş kaç jul olur?

A ) 600000 j B) 60 j C ) 6000 j D ) 600 j

9.

10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji için yanlıştır?
A) Cisimler hareketsiz olsa da kinetik enerjiye sahiptir
B) Cismin kütlesi ve sürati artarsa kinetik enerjisi artar.
C) Enerji iş yapabilme yeteneğidir
D) Enerjinin birimi jouledür.

11 I-Kabın şekli II-Sıvı miktarı
III-Sıvının yoğunluğu IV-Sıvının derinliği
Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?
A) Yalnız I B) I ve II C)III ve IV D)II ve IV

12.

13. Bir balon su ile doldurulup Balonun üzerinde birkaç delik açılıyor.Balonun üzerine bastırıldığında tüm deliklerden fışkıran suyun hızının arttığı gözleniyor.Bu deneyle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaktadır?
A) Sıvılar basıncı her yöne eşit iletir mi?
B) Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?
C) Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
D) Sıvının cinsi sıvının deliklerden akış hızını nasıl etkiler?

14.

15. Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
I. Yükseğe çıkarmak
II. Kütlesini arttırmak
III. Süratini arttırmak;
işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?
A) I ve II B) Yalnız III
C) I, II ve III D) Yalnız I

16. Yerden oldukça yüksek bir köprüden bangi camping yapan bir kişi atlayışından sonra en alt noktaya varmadan az önce hangi enerji türlerine sahip olur?
I- Manyetik enerji
II- Çekim potansiyel enerjisi
III- Esneklik potansiyel enerjisi
IV- Elektriksel enerji
V- Kinetik enerji

A) I, IV B) II, III
C) II, III ve IV D) III ve IV

17. Boşaltım organları ve uzaklaştırdıkları atık maddelerle ilgili olarak;
I. Akciğerler: Karbon dioksit, su
II. Böbrekler: Su, üre, tuz
III. Deri: Su, tuz, safra
verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve III B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II

18. Aşağıdakilerden hangisi beyincik tarafından yapılır?
a) dengeyi sağlamak b) yazı yazmayı öğrenmek
c) hayal kurmak d) bıçakla meyve soymak

19. Ağırlıkları eşit olan K, L, M cisimlerinin
zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız.
K L M

A) L=ML>M C) K=L=M D) K=L<M

20.

21.

K L M
A) 4 3 2
B) 4 4 4
C) 4 7 6
D) 4 12 8

22. Aşağıda verilenlerin hangisinin sahip olduğu enerji
türü diğerlerinden farklıdır?
A.Dalında duran elma B.Dönen pervane
C. Koşan insan D.Hareket eden otomobil

23. Basınç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) kuvvet arttıkça basınç azalır
b) yüzey arttıkça basınç azalır
c) birimi Newton dur
d) kuvvete bağımlı olmadan ölçülür

24. 1 kg lık bir cisim için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Aydaki kütlesi aynıdır b) Dünyanın her yerinde aynı ağırlığa sahiptir
c) Dağın tepesinde de, deniz kenarında da 1 kg gelir.
d) Ağırlığı dinamometre ile ölçülür.

25. Karbonhidratların sindirimi aşağıdakilerden hangisinde başlar?
a) ağız b) mide c) kalın bağırsak d) yutak

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 37 = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.