7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

…. ORTAOKULU 7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız. (2*8 = 16P)
1. (…..) Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından faydasızdır.
2. (…..) Evsel atıklardan meyve sebze kabukları, yemek artıkları, odun ve kömürün yanması sonucu oluşan küller geri dönüştürülemeyen atıklardır.
3. (…..)Karışımların ayrıştırılmasında, karışımı oluşturan maddelerin fiziksel hal, yoğunluk, mıknatıslanma, tanecik boyutu, kaynama noktası gibi özelliklerinin farklılığından yararlanılır.
4. (…..) Heterojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır.
5. (…..)Bir element atomu elektron verirse iyon durumuna geçerek katyon olur. .
6. (…..)Atomun kütlesini atom çekirdeğindeki tanecikler oluşturur.
7. (…..) Elementlerin sembolleri evrenseldir.
8. (…..) Su en iyi ve en yaygın çözücüdür.
2.Aşağıdaki tabloda verilen iyonları tek atomlu/ çok atomlu ve anyon/katyon olarak ilgili kutulara (X) işareti koyarak eşleştiriniz. (1*10 = 10P)

İYON TEK ATOMLU ÇOK ATOMLU ANYON KATYON
PO43-
K+
NO3–
Ca2+
SO42-

ELEMENT ADI ELEMENT SEMBOLÜ
Na
Potasyum
Cl
Çinko
S
Fosfor
Hg
3.Aşağıdaki elementleri istenilen şekilde yazınız.(14p)
ELEMENT ADI ELEMENT SEMBOLÜ
C
Kalsiyum
Mg
Altın
O
Kurşun
N

4. Aşağıda verilen elementlerin elektron dizilişlerini gösteriniz.( 10 P)
Na11 : Ne10:

S16: Ca20:

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (8*5=40 p )
1.

2.

3.

4.50 ml su içeren A , B ve C özdeş üç kabın içerisine sırasıyla10 g, 270 g ve 50 g tuz atılıyor. Çözeltileri en derişikten seyreltiğe doğru sıralayınız?

A) A-B-C B) A-C-B

C) B-C-A D) C-B-A
5.Elektrolit çözeltiler elektrik akımını iletirler.. Çözelti iyon açısından ne kadar derişik olursa elektrik iletkenliği de o kadar yüksek olur.Buna göre, aşağıda belirtilen miktarlarda su ve tuz ile oluşturulan çözeltilerden hangisinin elektrik iletkenliği en fazladır?
A)20 gram Yemek Tuzu+100mL su
B) 40 gram Yemek Tuzu+200mL su
C) 40 gram Yemek Tuzu+100mL su
D) 35 gram Yemek Tuzu+150mL

6.Şekilde atom modeli verilen X taneciğinin elekt¬rik yükü ( değerlik)aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2- B) 1-

C) 1+ D) 2+

7.Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
I. Yükseğe çıkarmak
II. Kütlesini arttırmak
III. Süratini arttırmak
işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I, II ve IIID) I ve II

8.Aşağıdaki karışımlardan hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak birbirinden ayrılabilir?
A) Tuzlu su B) Zeytinyağı-su karışımı
C) Petrol D) Limonata
9.Aşağıdaki karışımların karşısındaki boşluklara homojen veya heterojen olduğunu yazınız.( 10 p)
Limonata:
Hava:
Salata:
Süt:
Şekerli su

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 52 = 56

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.