7.sınıf fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı soruları

……….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KULA …………………… ORTAOKULU

  1. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5×20=100 puan)

1)

Dünya’da kütlesi 60 kg ve ağırlığı 600N olan bir astronotun Ay’daki kütlesi ve ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Kütle Ağırlık
A) 60 kg 100N
B) 90 kg 60N
C) 60 kg 600N
D) 120 kg 100N

2) Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırma amaçlıdır?

A) Kışın karda yürümek için kar ayakkabısı giymek.
B) Ekmeği daha kesmek için bıçağın keskinleştirilmesi
C) Tırların fazla sayıda tekerlekli olması
D) Traktörlerin tekerlerinin geniş yüzeyli olması

3) I-Cismin yerden yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir.
II-Cismin esnekliğinden kaynaklanan enerjidir.
III-Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir.
Yukarıda gösterilen I-II-III numaralı enerji türleri sırası ile hangi şıkta verilmiştir.

I II III
a)Çekim P.E. Kinetik E. Esneklik P.E.
b)Kinetik E. Çekim P. E. Esnekli P.E.
c)Esneklik P.E. Kinetik E. Çekim P.E.
d)Çekim P.E. Esneklik P.E. Kinetik E.

4)
I- Fatma’nın elindeki kalemi yere düşürmesi
II- Esma’nın kitap okuması
III- Duygu’nun yerdeki çantayı alıp arkaya doğru yürümesi
IV- Öğretmen’in çantayla merdiveni çıkması
Hangisilerinde fen anlamında iş yapılmıştır?

a)I ve II b) III ve IV c) I ve IV d) II ve III

5)

Besin maddesinin içerdiği yağ oranı arttıkça verdiği enerji miktarı artarken içerdiği su miktarı fazlalaştıkça verdiği enerji miktarı azalır.

Buna göre en fazla yağ içeren ve en fazla su içeren besinler hangileridir?

A) C-F B) C-G C) B-D D) A-F

6) Kuvvet ve hareket yönünü oklarla göstermek isteyen Merve aşağıdakilerden hangisi gibi çizim yaparsa fiziksel anlamda iş yapılmaz?

Kuvvet Yönü Hareket Yönü
A)

B)

C)

D)

7.

Bir öğrenci dünya üzerindeki farklı noktalarda kendisine etki eden yerçekimi kuvvet¬lerini ölçerek kaydediyor.
Buna göre öğrenciye etki eden yerçekimi kuvvetle¬rinin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) A = B = C B) A > C > B
C) B > C > A D) B > A > C

8) I- Yolda giden otomobil
II- Kardan adam
III-Arabanın durması
IV-Topun kaleye doğru gitmesi
Hangilerinde kinetik enerji vardır?

a) Yalnız I b) III ve IV c) I ve IV d) II ve III

9) Düşmekte olan bir uçakta yolculardan birisi uçağın kapısını kırarak aşağıya atlamayı başarmıştır.
Tehlike anında vücudun bu denli güçlü olmasını sağlayan
hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Adrenalin hormonu B) Glukagon hormonu
C) Tiroksin hormonu D) İnsülin hormonu

10) Türk alfabesindeki “Fen” kelimesinin farklı alfabelerdeki gösteri¬mi 1,2,3 ve 4 numaralı şekillerde gösterilmiştir.
Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan kişi 4 numa¬ra¬lı şekildeki alfabeyi kullanma ihtiyacı hisseder?

A) Çekik gözlü olan kişi
B) İşitme engelli olan kişi
C) Tekerlekli sandalye kullanan kişi
D) Görme engelli olan kişi

11)

Eray, yukarıdaki düzenekte cisimleri X,Y,Z noktalarına çıkarıyor.
Buna göre Eray’ın yaptığı işler arasındaki
ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Z > Y > X B) Y > X > Z

C) Z > X > Y D) X = Z > Y

12) Aynı kuvvetlerle özdeş cisimler yatay düzlemlerde X, Y ve Z metre uzunluğunda düzlemin sonuna kadar çekiliyor. Buna göre Ali, Cem ve Mehmet’in yaptığı işler büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

A) Mehmet , Cem, Ali B) Ali, Mehmet, Cem

C) Cem, Ali, Mehmet D) Ali, Cem, Mehmet

13) Açık hava basıncını ölçen bilim insanı kimdir?

A ) Blaise Pascal B ) Evangelista Toriçelli

C ) Isaac Newton D ) Albert Einstein

14)

I II III
Gökhan çeşitli tekvando hareketleri ile şekildeki
gibi pozlar vermiştir.

Servet’in yere uyguladığı basınçlar arasındaki
ilişki nasıl olur?

A) I>II>III B) I>III>II

C) II>III>I D) I=III>II

15)Cenk açık hava basıncını iki farklı deney ile ölçüyor.
Deney sonuçları şekilde gösterildiği gibi ise aşağı-dakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. deneyi S noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da P noktasında yapmıştır.

B) 1. Deneyi R noktasında yaptı ise 2. deneyi P noktasın-da yapmıştır.

C) 1. deneyi P noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da S noktasında yapmıştır.

D) Her iki deneyi de S noktasında yapmıştır.

16)

Şekildeki öğrenci bulunduğu noktadan ilk hızsız olarak M noktasına doğru kaymaya başlıyor.
Hangi noktalar arasında çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artar?
A) Başlangıç-K B) K-L C) L-M D) K-M

17)

Şekildeki gibi dengede olan K, L ve M
cisimlerinin potansiyel enerjileri arasında
nasıl bir bağlantı vardır?

A) EpL > EpK = EpM B) EpK > EpL = EpM

C) EpK > EpL > EpM D) EpL > EpM > EpK

18)

19-

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir?

a) Gazlar basıncı her yönde iletir.
b) Sıvılar basıncı aynen iletirler.
c) Aşağı doğru inildikçe atmosfer basıncı artar.
d) Atmosfer basıncı sıcaklık ile doğru orantılıdır.

20)

Şekildeki düzenekleri hazırlayan öğrencinin araştırmak istediği konu aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsi ile ilişkisi
B) Sürtünme kuvvetinin cismin ağırlığı ile ilişkisi
C) Sürtünme kuvvetinin yüzeyin alanı ile ilişkisi
D) Sürtünme kuvvetinin yer çekimi kuvveti ile ilişkisi

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

2 Responses

  1. sedat dedi ki:

    cevap anahtarı

  2. sedat dedi ki:

    cevap anahtarı hemen hazırlayın lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.