7.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları (yeni)

………. ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Yazılısı

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın diğer varlıklarla karşılaştırılması söz konusudur?
A) O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. (İnfitâr Suresi, 7. ayet)
B) And olsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. (İsrâ Suresi, 70. ayet)
C) Hakikaten biz bu Kuran’da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. (Kehf Suresi, 54. ayet)
D) Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.(Nahl Suresi, 97. ayet)

2. I. Sorgulayıcı melekler
II. Sevap ve günahlarımızı yazan melekler
III. Koruyucu melekler
Verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki meleklerden hangilerine aittir?
A) Münker Nekir – Kiramen Kâtibin – Hafaza
B) Hafaza – Kiramen Kâtibin – Münker Nekir
C) Münker Nekir – Hafaza – Kiramen Kâtibin
D) Kiramen Kâtibin – Münker Nekir – Hafaza

3. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe Suresi, 14. ayet)
Bu ayette cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Hz. Süleyman’a itaat ettikleri
B) Çok çalışkan oldukları
C) Azaba uğratılacakları
D) Her şeyi bilmedikleri

4. “Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip olan kimseler, kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman, düşünürler ve (gerçeği) görürler.” (Arâf Suresi, 201. ayet.)
Yukarıdaki ayete göre, şeytanın kötülüğünden nasıl korunabiliriz?
A) Aklımıza gelen düşünceleri sorgulayarak
B) Çeşitli duaları okuyarak
C) İbadet ederek
D) Bol bol tövbe ederek

5. Aşağıdakilerden hangisi batıl inanışların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
A) Dini asli kaynaklarından öğrenmemek
B) Bazı konuları yanlış anlayıp yorumlamak
C) Öğrenilen bilgileri sorgulayıp anlamaya çalışmak
D) Başka din ve kültürlerin efsanelerinden etkilenmek

6. Dünyamızda geçekleşen bazı olaylar vardır. Kışla birlikte ağaçların kuruyup adeta öldüğünü görürüz. İlkbahar geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kuran-ı Kerim’de bitkilerin sonbaharla birlikte sararıp toprağa karışması, ilkbaharla da tekrar canlanması gibi örnekler yer alır.
Yukarıdaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilmiştir?
A) Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna
B) Yeniden diriltilmenin mümkün olduğuna
C) Dünyadaki düzeni Allah’ın kurduğuna
D) Dünya hayatının varlığına

7. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”
(Yasin Suresi, 78 ve 79. ayetler)
Yukarıdaki ayetlerde, inkârcıların aşağıdakilerden hangisini inkâr ettikleri anlatılmaktadır?
A) Ahiret hayatının varlığını
B) Allah’ın varlığını
C) Meleklere inanmayı
D) Dünya hayatının geçici olduğunu

8. “Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar, ‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye sorarlar.” (Hz. Ali)
Hz. Ali bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir
B) Dünya ahiretin tarlası olarak görülmelidir.
C) Anne babalar çocuklarının geleceğini düşünmelidir.
D) Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi “Nâs suresi”nde verilen mesajlardan biridir?
A) Yalan söylememek
B) Gösterişten uzak olmak
C) Anne babaya iyilik etmek
D) Kötülüklerden Allah’a sığınmak

10. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oruç tutmanın farz olduğu aydır.
B) Kuran’ın indirilmeye başlandığı aydır.
C) Hac ibadetinin yerine getirildiği aydır.
D) Bin aydan daha hayırlı bir geceyi içinde barındırır.

11. Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar, Ramazan ayı boyunca her gün bir ihtiyaç sahibi kimseyi doyurmak zorundadırlar. Buna ……………. adı verilir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) fitre
B) adak
C) fidye
D) sadaka

12. • Tan yerinin ağarmasıyla birlikte
oruç yasaklarının başladığı vakittir.
• Akşam ezanıyla birlikte orucun
açıldığı vakittir.
• Oruç tutan kimsenin gece bir şeyler
yemek için kalktığı vakittir.
Hakkında bilgi verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
A) İmsak – İftar – Sahur
B) İftar – İmsak – Sahur
C) Sahur – İmsak – İftar
D) İmsak – Sahur – İftar

13. Alevi-Bektaşi geleneğinde, ilk on iki günü oruçlu geçirilen ay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recep
B) Şaban
C) Muharrem
D) Zilhicce

14. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme-içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Kötü söz söylemek orucu bozar.
B) Allah ibadetlere muhtaç değildir.
C) Oruçlunun bir şey yiyip içmesi yasaktır.
D) Oruç kişiye güzel ahlak ilkeleri kazandırmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biridir?
A) Sigara içmek
B) Göze ilaç damlatmak
C) Banyo yapmak
D) Unutarak yemek ve içmek

16. “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri kötü söz söylerse, ‘Ben oruçluyum.’ desin.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Müslümanların dargın olmamaları
B) Oruçluyken toplumdan uzak yaşanması
C) Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin önemi
D) Orucun insanı kötülüklerden koruması gerektiği

17. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramı’nın amacına uygun bir davranış değildir?
A) Tatile çıkarak toplumdan uzaklaşmak
B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
C) Dargınlıkları sona erdirmek
D) Akraba ve komşuları ziyaret etmek

18. “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”( Mâûn Suresi)
Aşağıdakilerden hangisi Mâûn suresinde kınanan davranışlardan biri değildir?
A) Yalancı şahitlik yapmak
B) Hesap gününü önemsememek
C) Yardımlaşmaya engel olmak
D) İbadetleri gösteriş için yapmak

19. I. “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet.)
II. “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur.” (Buharî, Nikâh, 90.)
III. “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı…” (Furkân suresi, 20. ayet.)1.
Yukarıdaki ayet ve hadislerde asıl vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) ölümlüdür.
B) Peygamberimiz (s.a.v.) evlenmiştir.
C) Peygamberler de bizim gibi bir insandır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) oruç tutmuştur.

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili değildir?
A) Allah’tan aldığı emirleri insanlara iletir.
B) Alışverişe çıkar.
C) Kuran-ı Kerim’i açıklar.
D) İnsanları uyarır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. nisanur tunç dedi ki:

    harika soruların var ama işlemediğimiz konuları da kapsadığı için çözemedim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.