7.sınıf din kültürü 1.dönem 1.yazılı soruları çöz

adsiz

A. Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.(65p)

1- Kabirde soru soracak meleklere ………………………koruyucu meleklere de……………………….denir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla ne gelmelidir?

A) Hafaza-Kiramen Katibin
B) Kiramen Katibin-Azrail
C) Münker ve Nekir-Hafaza
D) Cebrail-Münker ve Nekir

“Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” İnfitar,10
2- Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiramen katibin B) Koruyucu Melekler
C) Münker –Nekir D) Hamele-i Arş

3- Meleklerin ve ahiretin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A-)Öğretmenlerine verdiği sözü tutar.
B-)Girdiği sınavlarda kopya çekmez.
C-) Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.
D-)Anne-babasını okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez.
4- Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez?
A) Öz ateşten yaratılmışlardır
B) Geleceğe ait bilgileri vardır.
C) Cinlerden bazıları Hz. Muhammed’i dinlemiştir.
D) Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler.

“Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.” (Kasas Suresi, 15. Ayet)
5- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?
A) İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar B) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
C) İnatçı, nankör ve kibirlidir.
D) Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz.

Hasan: “Merdiven altından geçmemeliymişim, annem öyle söyledi .”
Berk: “Nedenini sordun mu?”
Hasan: “Evet, kısa boylu kalırmışım.”
Berk: “Bunların ……………… olduğunu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde Öğretmenimden öğrenmiştim. Boyumuzun kısa kalışının bununla bir ilgisi yoktur. Hormon dengemiz, beslenme ve soya çekimle ilgisi vardır.
6- Yukarıda Berk’in cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Mucize B) Sihir
C) Batıl İnanış D) Ruh çağırma

“İnsanlar, yaptıklarının hesabını vermek üzere kıyamet günü __________ denilen büyük bir meydanda Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.”
7- Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Kevser B) Sırat
C)Mahşer D)Berzah
“Sura üflenince, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra o’na bir daha üflenince bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakışıyorlar” (Zümer suresi 68. Ayet)
8- Yukarıdaki ayette ahret hayatının aşamalarından hangilerine işaret edilmiştir.
A) Mahşer- yeniden dirilme
B) Kıyamet- Mizan
C) Kıyamet-Yeniden dirilme
D) Hesap- Mahşer
9- Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
B) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir

10- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Kıyamet Cuma günü akşam vakti kopacaktır
B) Nazardan korunmak için nazar boncuğu takmamız gerekir
C) Cinler gibi şeytan da ateşten yaratılmıştır.
D) Evliyaların kabirlerine gidip onlardan dileklerimizin kabul olmasını isteyebiliriz.

11- Hangi varlıklardan hangisi insanlar gibi yaptıklarıyla imtihan edilmektedirler?
A) Hayvanlar
B) Bitkiler
C) Melekler
D) Cinler
12- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın, cinlerin ve insan şeytanlarının kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenlerden biri değildir?
A) Kötü sözlerden ve haramdan sakınmalıyız
B) Allah’a inanmalı ve O’na güvenmeliyiz
C) Her işimize besmeleyle başlamalıyız
D) Tanınmış bir hocaya veya büyücüye başvurmalıyız.

13- Ölümden sonra yeniden dirilmenin gerçekleşmesi hangi olayla gerçekleşecektir?
A)Kabirde azap çektikten sonra
B) Cennete gittikten sonra
C) Kıyametten önce
D) Sura ikinci defa üflendiğinde

B- Aşağıdaki tabloda yer alan eşleştirmeleri numaralandırarak yapınız (15p)

1 Mikail Doğa olaylarının oluşmasında görevli olan melektir
2 Ahiret Peygamberlere vahiy getiren melektir
3 Rıdvan-Malik Dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin hesap günü tartılacağı terazi
4 Cebrail Cennet ve cehennem de görevli melekler
5 Mizan Ölümden sonra başlayan sonsuz hayat

C- Meleklerin özelliklerinden 5 tane yazınız. (10p)

D- Nas Suresini ve Anlamını yazınız. (10p)

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.