7.sınıf din kültürü 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI M…….. ORTAOKULU 7. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI

Adı:
Soyadı:
No:

1- “Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir. ” ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hafaza Melekleri
b) Münker-Nekir
c) Dört Büyük Melek
d) Kiramen Kâtibin

Dünya hayatı – Ölüm – ? -Kıyamet
2- Yukarıdaki (?)nin yerine hangisi gelmelidir?

a) Kabir hayatı
b) Amellerin tartılması
c) Sırat köprüsü
d) Cennet

3- İman eden ibadetlerini tam yapan ve ahlaklı olan insanları Allah’ın izniyle her türlü kötülükten korumakla görevlendirilmiş meleklere ne ad verilir?

a) Münker ve Nekir
b) Kirâmen Kâtibîn
c) Hafaza melekleri
d) Dört büyük melek

4- Hangi varlıklar insanlar gibi yap- tıklarıyla imtihan edilmektedirler?

a) Hayvanlar
b) Bitkiler
c) Melekler
d) Cinler

5- İslam dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde açıklanmıştır?

a)Damlaya damlaya göl olur.
b) Bugünün işini yarına bırakma.
c) Ne ekersen, onu biçersin
d) Gülme komşuna gelir başına.
6- “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük işlemiş ise onun karşılığını görür.” ayeti, Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Bilgisinin sonsuz olması
b) Adaletli olması
c) Merhametli olması
d) Yaratıcı olması

7- ”Mizan” ne demektir?

a) İnsanın dünyada işlemiş olduğu sevap ve günahların kaydedildiği defter.
b) Kıyametten önce İsrafil meleğinin üfleyeceği alettir
c) Mahşer gününde sevap ve günahların tartıldığı ilahi ölçü aletidir
d) İnsanların hesap vermek üzere toplandığı yerdir

8- “Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimselerdir” (Hadis)

Yukarıdaki ayet ve hadisten hare- ketle hangi sonuca ulaşabiliriz?

a) Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.
b) Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.
c) Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız.
d) İnsan için kıyamet çok yakındır.

9- Meleklerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (10 puan)

10- İmanın Şartlarını yazınız ? (10 puan)

11- Dört büyük meleği ve görevlerini yazınız? (10 puan)

13-Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazın…(10 puan)

Ecel:

Ömür:

Mizan:

Batıl İnanç:

12-Kul ……………..birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ………………vesvasil hennas . …………. yuvesvisu fi ………………….. Minel …………….. vennas.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?(10 puan)

A) Euzu /yuvesvisu/cinneti/şerril/haset
B) Şerril /vesvasil/yuvesvisu/cinneti/sudurinnas
C) Euzu/şerril/ellezi/sudurinnas/cinneti
D) Cinneti/vesvasil/sudurinnas/şerril/hannas

14-Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 puan)

( ) Cinler ve insanlar Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır.

( ) İki bayram arasında düğün yapmak günahtır.

( ) Peygamber efendimiz gaybdan haberdardır.

( ) Dünyadaki yaşamın son bulmasına mahşer denir.

( ) İsrafil doğa olaylarını düzenleyen melektir

NOT: Test sorularının her biri 5 puandır. Sınav Süresi 40 dakikadır.

Yazılıyı İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.