6.Sınıf Türkçe İOKBS Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı 2019

İOKBS Türkçe Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı 2019 6.Sınıf

6.sınıf türkçe iokbs deneme sınavı, 2019 iokbs deneme sınavı türkçe 6 sınıf, iokbs 2019 6.sınıf deneme sınavı indir

 

Bu dosya 6.sınıf türkçe etkinlik ve çalışma kağıtları kategorimize eklenmiştir. Buna benzer dosyalar için 6.sınıf dosyaları kategorimize bakabilirsiniz.

soruların sonunda yer alan bağlantıdan dosyayı görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.***

 

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplayınız.


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Yemekleri bazen tuzlu bazen tuzsuz yapıyor.

B) Kimsenin bilmediği bir şeyi biliyorum.

C) Mehter takımı üç ileri bir geri giderek hareket eder.

D) Konuşmak için buraya gelmemize gerek yoktu.

 

2) (1) Sınıftan dışarıya çıkmak için zilin çalmasını bekliyorum. (2) Herkes öğretmenin anlattıklarını öğrenmek için uğraşıyor.(3) Ben ise başım ağrıdığı için dersi dinleyemiyorum.(4) Hatta ağrı arttığı için gözlerim kararıyor.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 – 2

B) 3 – 4

C) 2 – 3

D) 1 – 3

 

3) Hava daha yeni ağarırken bu şehrin insanları çoktan sokaklara çıkmıştı. Cümlesindeki altı çizili ifade bir hikâyenin hangi ögesi olabilir?

A) Yer

B) Zaman

C) Olay

D) Şahıs

 

4) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk ismidir?

A) Öğrenciler okuldan sonra pikniğe gittiler.

B) Buradaki ağaçlar bir süre sonra ormanı oluşturacak.

C) Çoban sürüyü otlatmak için çitin kapısını açtı.

D) Sınıfımızın en çalışkan öğrencisi Ali’dir.

 

5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, isim köküdür?

A) İçimizden

B) Öğretmende

C) Bitkiler

D) Okulumuz

 

6) “vurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Olumsuz yönde etkilemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Kriz kitap dünyasını da vurdu.

B) Törende ayağını sertçe yere vuracaksın.

C) Ayağını sehpanın kenarına vurdu.

D) Büyük ikramiye bu bilete vurdu.

 

7) Beş yüz yıllık bir kültür çarşısı olan Sahaflar Çarşısı, Beyazıt Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalı Çarşı’nın Çarşı Kapısına, diğer kapısı Beyazıt Camii’nin arkasına açılan Sahaflar Çarşısı, kültür dünyamızın atardamarı­dır. İstanbul’a gelenlerin, İstanbul’u tanıyanların uğramayı ihmal etmeyecekleri bir yer olan Sahaflar Çarşısı denilince akla kitap gelir.

Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İstanbul’a gelenler Sahaflar Çarşısına mutlaka uğrar.

B) Sahaflar Çarşısı dünyanın kültür merkezidir.

C) Sahaflar Çarşısı beş yüz yıllık bir çarşıdır.

D) Sahaflar Çarşısı denilince kitap akla gelir.

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir?

A) Bir çöplükte iki horoz ötmez.

B) Keskin sirke küpüne zarar.

C) Mum dibine ışık vermez.

D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

 

9) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ayrılma hâlindedir?

A) Kırmızı renkli elbiseleri

B) Okuldan çıktıktan sonra etüt merkezine gitmiş.

C) Bu resmi anneme vermek için yaptım.

D) Okul çantamı kütüphanede unutmuşum.

 

10)

1.Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları yapıştırdık.

2.Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış.

3.Oyunun ikinci perdesini izleyemedik.

4.Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım.

“perde” sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) yan – temel – terim – mecaz

B) temel – yan – terim – mecaz

C) terim – yan – gerçek – mecaz

D) yan – temel – mecaz – terim

 

11) “Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince bir ünlü bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur.”

Bu kurala uymayan sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenciler

B) Karınca

C) Misafirlik

D) Kırmızılık

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatın anlamında küçültme yapılmıştır?

A) Yeni elbisesine kıpkırmızı bir çiçek almış.

B) Yepyeni arabasıyla bize geldi.

C) Pastayı küçücük parçalara ayırdı.

D) Mavi renkli defterin nerede?

 

13) Hangi cümledeki “de/da” sözcükten ayrı yazılmalıdır?

A) Kütüphanede çantasını kaybetmiş.

B) Öğretmenimizde güzel bir kalem var.

C) Bu soruda herhangi bir yanlışlık yok.

D) Dostta düşmanda bu şehirde bir arada yaşıyor.

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir söz sanatı kullanılmıştır?

A) Rüzgar gibi geçti önümüzden.

B) Bugün kızgın gibiydi bu deniz.

C) Bebeklerin teni pamuk gibidir.

D) Dümdüz çarşaf gibi bir düzlük vardı karşımızda.

 

15) Millet olarak bizim; başı dik, huzur içinde ve hür yaşamamızda en büyük dayanağımız Mehmetçik’tir. Ona bu anlamlı sözcükle seslenirken uzun cümlelere ihtiyacımız yok. Yeryüzünde başka hangi millet, barışta vatanını ve milletini bekleyen; savaşta bu mukaddes varlıklar uğruna canını seve seve veren oğullarına böyle hitap etmiş veya edebilir?

Paragrafta, Mehmetçik’le ilgili olarak yazarın hangi duygusundan söz edilemez?

A) Özlem

B) Beğenme

C) Övünç

D) Sevgi

 

 

16)

1.Çiçekler güneş doğmadan önce toplanır.

2.Yataklar kaldırılır.

3.Ardından kabak çiçeği toplamaya gidilir.

4.Yoksa hemen akşam sefaları gibi kaparlar ağızlarını.

5.Sabahları erkenden kalkılır.

6.Topluca kahvaltı edilir.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) 5 – 2 – 6 – 4 – 3 – 1

B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1 – 6

C) 5 – 2 – 6 – 3 – 1 – 4

D) 5 – 2 – 6 – 1 – 3 – 4

 

17) Ben bunun sebebini medyaya ve teknolojinin imkânlarına, ilgi alanlarının genişlemesine ve elektronikteki akıl almaz gelişmeye bağlıyorum. Daha da önemlisi, sohbetin tadının tam olarak alınmamış olmasına bağlıyorum. Ve bu nesle acıyorum. Bu, felaketzede bir nesil olup sohbet yerine anarşik tartışmalarla gençliğini heder etmiştir. Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

A) Bu nesli yönlendiren etkenler nelerdir?

B) Sohbet niçin terk edilmeye yüz tutmuştur?

C) Gençlerin tartışmalarının sebepleri nelerdir?

D) Gençliğin durumunu nasıl buluyorsunuz ?

 

18) Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı 37 yıl önce fiziksel engelli olarak doğdu. Hayatın gerçeklerinden hiç kaçmadı. Hep mücadele etti. Bu durumu şöyle açıklıyordu: “Hayatta zorluklarla savaşmayı seven birisiyim. Bu benim karakterim. Engelliyim diye “ah, vah çekip” kendimi bırakamam. Böyle yapıp köşeye çekilen engellilere sesleniyorum…

Parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirilebilir?

A) Engelli olduğunuzu kabullenin.

B) Özürlülük birçok şeye engeldir.

C) Sizi de desteklemiyor değilim.

D) İnsan isterse bütün zorlukları aşar.

 

19)

Tuna’nın üstünde güneş batarken

Sevgili yurdumu andırır bana.

Bir hayal isterim Boğaziçi’nden

Bakarım İstanbul diye her yana.

Bu dörtlüğe hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem

B) Ayrılık

C) Mutsuzluk

D) Umutsuzluk

Cevap Anahtarı

1) C 11) C
2) B 12) C
3) D 13) D
4) C 14) B
5) A 15) A
6) A 16) C
7) B 17) B
8) D 18) D
9) B 19) A
10) A  
İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 63 = 73

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.