2023-2024 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sayısal Testi İndir 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları MEB Deneme Açık Uçlu 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9.Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Bilişim Teknolohileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

Önemli Bir hatırlatma: Her soru 4 puandır Bir hatırlatma daha: “Bismillah her hayrın başıdır”Ve bir dilek: BAŞARILAR…

1- Yatsı namazının farzı ile hangi namazların farzı aynı şekilde kılınır?
A)Öğle – ikindi B)İkindi – akşam C)Akşam – öğle D)Sabah – akşam

2- Cinlerle melekler arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)İkisi de nurdan yaratılmışlardır. B)İkisi de hızlı hareket ederler.
C)İkisi de, gaybı bilirler D)İkisinin de erkeklik ve dişilikleri yoktur.

3- Allah’ın sınırlı olarak başka varlıklarda da bulunan özelliklerine Allah’ın …………….. sıfatları denir.
Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
A)Subuti B)Zati C)İlahi D)Rabbi

4-Cemeatle namaz kılmanın hükmü, Hanefi ve Şafi mezheplerine göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A)Farzı Kifaye-Sünnet B)Farzı Ayın-Vacip C)Vacip-Farz D)Sünnet-Farz-ı Kifaye

5-Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara, ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman yere yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe Suresi, 14. ayet)
Yukarıdaki ayette, cinlerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A)Cinlerin azap görecekleri. B)İradelerinin olduğu.
C)Geleceği bilmedikleri. D)Süleyman peygamberi öldürmek istedikleri

► Doğa olaylarını düzenleme ve idare etmek
► Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmek
► Dünya hayatı sona eren insanların canını almak
6.Yukarıdaki görevler ile aşağıdaki melekleri eşleştirdiğimizde hangisi boşta kalır?
A)İsrafil B)Mikail C)Azrail D)Cebrail

7- Allah’ın sıfatlarını içeren doksan dokuz güzel ismi vardır. Allah’ın güzel isimleri aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A)Rahmanül-Esma B)Esma’ül Hüsna C)Rahmanür Rahim D)Melik

8- Aşağıda verilenlerden hangisi melekler ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A)Allah’ın vermiş olduğu görevleri yerine getirirler B)Nurdan yaratılmış varlıklardır
C)Günah işlemezler D)Sayıları Kur’an’da bildirilmiştir.

9- Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak “Namaz uykudan daha hayırlıdır.” söylenir.
Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Müslümanların nefislerine uyarak namaz yerine uykuyu tercih etmelerinin doğru olmadığını ortaya koymak
B)Sabah namazının diğer namazlardan daha üstün olduğunu insanlara hissettirmek
C)Vaktinde kılınmayan namazın daha sonra kılınabileceğini müjdelemek
D)Geceleri namaz kılmanın peygamberimizin sün-neti olduğunu bildirmek

10- İnsanların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşarak yani her fırsatı değerlendirerek onları Allah’a kulluktan uzaklaştıracağına dair yemin eden varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafir B)Cin C) Ebu Cehil D)İblis

11-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Müslüman ve kâfirleri vardır B)Yeme içme özellikleri vardır
C)Peygamberimiz cinlere de gönderilmiştir D)Ne kadar yaşayacaklarını bilebilirler

12-Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan namazlardan değildir?
A)Kuşluk Namazı B)Cenaze Namazı C)Evvabin Namazı D)Teravih Namaz

13- Ölen bir kimsenin arkasından İslam’a göre yapılması gereken bazı işler bulunur. İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi ölen kimsenin ardından yapılması tavsiye edilmeyen işlerdendir?
A)Borcunu ödemek B)Cenaze namazına katılmak
C)Ailesine baş sağlığı dilemek D)Ardından ağıtlar yakmak, dövünmek
14.Tahnîk, akika, kulağına ezan okuma gibi davranışlar aşağıdaki yaşam olaylarından hangisi ile ilişkilidir?
A) Doğum B)Ölüm C) Hastalık D)İhtiyarlamak

15-Kabirde soru soracak meleklerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kiramen katibin B)Hafaza melekleri C)Münker -Nekir D)Yazıcı melekler

16- Yüce Allah’ın kendi kendine var olması, varlığında hiçbir varlığa ihtiyaç hissetmemesi anlamındaki sıfat hangisidir?
A) Kıyam bi nefsihi B) Tekvin C) Beka D) Muhalefet’ün lil Havadis

17 Cennetin başındaki melek………………cehennemim başındaki melek…………dır. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?
A)Malik-Melik B)Rıdvan-Malik
C)İsrafil-Mikail D)Malik-Rıdvan
18-Yüce Allah’ın tek ve eşsiz olduğunu denginin ve benzerinin olmadığını ifadeden sıfatı hangisidir?
A)Vahdaniyet B)Basar C)İlim D)Semi

19-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
A)Beka B)Kıyam bi nefsihi C)Kıdem D)İlim

20-Melek cin ve şeytanın özellikleri beraber düşünüldüğünde aşağıdaki hadislerden hangisi melek cin ve şeytanın ortak özelliğidir?
A) Nurdan yaratılmışlardı B)Dumansız ateşten yaratılmışlardır
C) Gaybı bilemezler D) Hızlı hareket edeler

21 “İslam dininde iman’dan sonra, ikinci olarak namaz emri gelir. Peygamberimiz namazı müminin miracı (Allah’ın yanına yükselmesi) ve cennetin anahtarı olarak tanımlamaktadır. Yine Peygamberimiz namazı gözümün nuru diye tanımlamıştır. Allah’ın en çok sevdiği amel (iş) namazdır.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi namaz için söylenemez?
A) İslam’ın ikinci emridir. B) Namaz insanı cennete götürür
C) Namaz kılmayıp daha sonra kaza edebiliriz D) Namaz Allah’ın en sevdiği ibadettir

22-Allah’ın “her şeyi işitmesi” ve “her şeyi görmesi” anlamına gelen sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
A)Semi-Basar B)Kudret-İlim C)Tekvin-Kelam D)Hayat-İrade

23-Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden değildir?
A)Allah’a isyan etmiştir B)Daha önce meleklerdendi
C)Kıyamete kadar süre verilmiştir. D)Sadece vesvese(yönlendirme) verir

24-Aşağıdakilerden hangisi “Münafık” sözcüğünü açıklar?
A)Doğru söylemeyen B)İnanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen
C)Allah’a ortak koşan D)Allah’ı inkar eden

25-Aşağıdakilerden hangisi “şehadet âlemine” ait varlıklardan değildir?
A) Uzay B) İnsanlar C) Şeytan D) Bitkiler

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

3 Responses

  1. FERİDE HİLAL AKIN HAYRANI dedi ki:

    ya indiriliyor mu

  2. Mrym dedi ki:

    Sorular tamam ama cevapları
    ???
    Bugün bu sınavı olucaz ne olur cevapları yazın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 40 = 47

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.