6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

1) Sevgili Peygamberimiz namaz için “İnsanın Rabbi ile konuşmasıdır.” buyurmuştur. Yüce Allah, “Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” buyurmaktadır. Namaz kılarak Rabbimizi anmış, O’na olan sevgimizi ve saygımızı dile getirmiş ve O’nun sevgisini kazanmış oluruz.

Bu parçada namazın insana kazandırdığı hangi fayda vurgulanmıştır?
a) Zamanı planlı kullanmaya katkı sağlaması
b) İnsanı günah işlemekten uzaklaştırması
c) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırması
d) İnsanın Yüce Allah ile bağını canlı tutması

Cevap: D

 

2) I. Hz. Musa – Tevrat
II. Hz. Davud – Zebur
III. Hz. İsa – İncil
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a-) I-IV
b-)I-II-IV
c-) I-II-III
d-) I-II-III-IV

Cevap: C

 

3) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun bir şekilde doldurunuz
(veda – malın – güzel terbiyeden – dilinden – kan davaları – paradan – ilk – aklın – elinden)

* Hiçbir baba, çocuğuna …………………… daha üstün bir hediye veremez.
* Hz. Muhammed (sav) hayatı boyunca birçok hak ve özgürlüğün kısıtlanmaması için mücadele etti. Ömrünün sonlarına doğru ……………… hutbesinde bir ömür oluşturmaya çalıştığı ilkeleri özetlemiştir.
* Kur’an-ı Kerim’de “Ölçüyü ve tartıyı adalet ile tam yapın.” (En’am 152) buyrulmuştur. Bu ayet İslam’ın …………………… dokunulmazlığına verdiği önemi ve hile ile başkalarını kandırmanın haram olduğunu gösterir.
* Peygamber (sav) yaşama hakkını tehdit eden cinayet ve …………nın yasalandığını şöyle ifade etmiştir. “Ashabım! Dikkat ediniz cahiliye döneminden kalan bütün adetler kaldırılmıştır. Cahiliye devrinde olan …………………… tamamen kaldırılmıştır.”
* Müslüman …………………… ve ………………………. başkalarına zarar vermeyen kişidir.

Cevap:

 

4) Ali Ramazan ayında, oruç tutmaya başlamış ve akşamüstü karnı çok acıktığı için, bir an akşam ezanının okunduğunu zannedip orucunu açmıştır. Daha sonra anlamıştır ki, ezan daha okunmamıştır.
Bu durumda sizce Ramazan orucunu tutan Ali ne yapmalıdır?

A-) Kaza orucu tutar
B-) Kefaret orucu tutar
C-) Nafile oruç tutar
D-) Bir şey yapmaz

Cevap: D

 

5) Ancak iki kişiye gıpta edilir:………”hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir?
a)Maharetli ve zeki olanlar
b)Bilgisini ve malını paylaşanlar
c)Güzel ve cömert olanlar
d)Güzel olan ve bilgisini paylaşanlar

Cevap: B

 

6) Abdestsiz yapılmayan işler nelerdir.

Cevap:

 

7) ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur?

a)Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız.
b)Adaletli olmalıyız.
c)Çirkin işlerden uzak durmalıyız.
d)Doğru sözlü olmalı ve doğru davranışlarda bulunmalıyız.

Cevap: D

 

8) “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”(Âli İmrân suresi, 134. ayet)
Ayete göre aşağıdakilerden hangisi takva sahiplerinin bir özelliği değildir?

A) Affedicidirler.
B) Allah için harcama yapmayı severler.
C) Güzel davranışlar yapanları sevmezler.
D) Öfkelerini kontrol ederler.

Cevap: C

 

9) I- İçki içmek
II- Hırsızlık yapmak
ııı- Uyuşturucu kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri akıl sağlığını etkilemektedir. 

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III
D) Yalnız II

Cevap: C

 

10) K. Kerim de Hz. Ademin oğulları Kabil ile Habil arasında işlenen ilk cinayet anlatılmaktadır.
Bu olay ile İslamın korumaya aldığı hangi değere vurgu yapılmaktadır?

A) Aklın Korunması
B) Neslin Korunması
C) Canın Korunması
D) Dinin korunması

Cevap: C

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin özelliklerinden biri olamaz?
a) Davranışlarında bilinçlidir
b) Doğru davranışlar yapmaya isteklidir
c) İnsanları aldatır
d) Kötü davranışlardan uzak durur

Cevap: C

 

12) ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur?

A)Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız.
B)Adaletli olmalıyız.
C)Çirkin işlerden uzak durmalıyız.
D)Doğru sözlü olmalı ve doğru davranışlarda bulunmalıyız.

Cevap: D

 

13) Asıl ………….. Hz. Musa’nın hayat hikayesinin içine serptirilmiş bulunan ayetlerden oluşur. * Rabbiniz Allah diyor ki * dediği yerde asıl …………. başlar, hayat hikayesi yeniden başladığında ………….’ın o bölümü biter. Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir.
A) Tevrat
B) İncil
C) Kur’an-ı Kerim
D) vedalar

Cevap: A

 

14) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
a)Rüku
b)Kıraat
c)Vakit
d)Secde

Cevap: C

 

15) İnsanların sağında ve solunda bulunup yaptıklarını kaydeden meleklerin ismi nedir?
a)Hafaza melekleri
b)Münker-Nekir melekleri
c)Rıdvan ve Malik
d)KiramenKatibin melekleri

Cevap: D

 

16) “İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu ayla rınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

Sınıfta Veda Hutbesinden bir bölümü tahtaya yazan öğretmen Aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A) Neslin Korunması
B) Aklın Korunması
C) Malın Korunması
D) Canın Korunması

Cevap:

 

17) Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir?
a)Cami yaptırmak
b)Yol yaptırmak
c)Hastane yaptırmak
d)Bir fakire para vermek

Cevap: D

 

18) Aşağıdakilerden hangisi hadesten taharet kapsamında yer almaz?
a)Gusül
b)Teyemmüm
c)Banyo
d)Abdest

Cevap: C

 

19) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hadisine göre asla cehenneme girmeyecek iyi insanların özelliklerinden değildir?
A) Cana yakın kimse
B) Merhametli şefkatli kimse
C) Yumuşak huylu kimse
D) Herkese zorluk çıkaran kimse

Cevap: D

 

20) ”Ancak iki kişiye gıpta edilir:………”hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir?
a)Maharetli ve zeki olanlar
b)Bilgisini ve malını paylaşanlar
c)Güzel ve cömert olanlar
d)Güzel olan ve bilgisini paylaşanlar

Cevap: B

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/6.sınıf-temel-dini-bilgiler-1.-dönem-2.-yazılı-soruları-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.