6.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.yazılı soruları

………. 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 2. YAZILI
A. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 puan)
1. …………… : Güçlü , türeyen ve töreli anlamına gelir.
2. Türkler ölülerini ……………….adı verilen mezara gömerlerdi.
3. Türklerde batıyı yardımcı hükümdar ……………yönetirdi.
4. Türkler ……………………dinine inanırlardı.
5. Türkler ölülerini……………….adı verilen cenaze töreniyle gömerlerdi.
———————————————————————-
B. Orta Asya’da yapılan göçlerin nedenlerine 5 tane örnek veriniz. (10 puan)
1. …………………………………………………. 2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………. 4. ……………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………….
—————————————————————————-

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz.(10 puan)
(……)Greenwich Brezilya’dan geçer.
(……)Bitki örtüsü olmayan tek iklim çöl iklimidir.
(……)Türkiye üç iklim tipi görülür.
(……)iki meridyen arası her yerde 111 km dir.
(……) Yazıyı ilk olarak Frigler bulmuştur.
———————————————————————–
D. Aşağıdaki noktalı yerlere kıtaları ve okyanusları yazınız(10 puan)
1. KITALAR
……………………………………………………………………………………………………
2. OKYANUSLAR
………………………………………………………………………………………………..
E. Aşağıdaki kareli alanda problemleri çözünüz.(Toplam 25 puan)
1. A ve B kenti arası 1/200.000 ölçekli bir haritada 4 cm’dir. Buna göre bu 2 kent arası gerçekte kaç km’dir? (10 puan)

2. 5 doğu meridyeninden havalanan bir uçak 10 doğu meridyenine inmiştir. 5 güney paraleli olduğuna göre uçak kaç km yol katetmiştir?(10 puan)

3. Deniz kııyısın 20 derece sıcaklıktan havalanan bir uçağın dışı -5 derece ise uçak kaç metre yükselmiştir?(5 puan)
F. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. (Her biri 5 puandır)
————-
1. Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen Türkiye haritasında yer şekilleri daha ayrıntılıdır?
A) 1/50 000
B) 1/200 000
C) 1/500 000
D) 1/2 000 000
———–
I-Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
II-Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Köktürk Yazıtlarını dikmişlerdir.
III-Ergenekon destanını oluşturmuşlardır.
IV-En önemli hükümdarları Gazneli Mahmut’tur.
2. Yukarıda verilen Köktürkler’e ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II
C) III D) IV
————-
1665 yılında mikroskobun bulunuşu, birçok hastalığa neden olan bakterilerin görülmesini sağlamıştır.
3. Bu olay hangi çağda ve yüzyılda gerçekleşmiştir?
A)15.yüzyıl – İlkçağ
B)16. yüzyıl – Ortaçağ
C)17.yüzyıl – Yeniçağ
D)18.yüzyıl – Yakınçağ
———-
4. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?
A) Lidyalılar B) Hititler C) Sümerler D) Frigler
———
5. Aşağıdaki terimlerden hangisi Hititlerle ilgilidir?
A) Midas B) Tavananna C) Kral yolu D) Tapades
——–
6. İlk Çağ’lardan itibaren Anadolu önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve birçok medeniyet kurulmuştur.
Bu durumun oluşmasında Anadolu’nun,
1. Topraklarının verimli olması,
2. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması,
3. İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. mert koç dedi ki:

    hangi yılın bu sorular acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik + 8 = 11

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.