2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9.Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 2023-2024 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları 6.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, sosyal bilgiler 6 sınıf 2 dönme 2 yazılı soruları çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları

 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Aşağıda ülkemizdeki bazı yerleşim yerleri ve bu yerleşim yerlerindeki nüfusun artışındaki temel ekonomik etkinlik eşleştirilmiştir.
Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış bir eşleştirme olmuştur?

A) Zonguldak – Madencilik
B) Bursa – Sanayi
C) Kuşadası – Turizm
D) İstanbul – Tarım

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlarına “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.
1(      ) Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir.
2(      ) İlk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay’da  görüşülüp karara bağlanırdı.
3(      ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bazı insanlar için geçerlidir.
4(      ) Herkes tarafından doğru kabul edilen bilgilere görüş denir.
5( ) Özbekistan bir Türk cumhuriyetidir.
6( ) Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biride iklim özellikleridir.
7( ) Uluslar arası etkinlikler, toplumlar arasındaki kültürel ilişkileri geliştirir.
8( ) Günümüzde dünyada en yaygın yönetim sistemi monarşidir.
9( ) Dünya üzerinde nüfus dengeli dağılmamıştır.
10( ) Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.
11( ) Cumhuriyet yönetim şeklinde kadınların yerine eşleri oy kullanır.
12( ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki haklar sadece bazı insanlar için geçerlidir.
13( )Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği dünyanın önemli bir yerinde bulunmaktadır.
14( ) Bir ülkenin bir başka bir ülkeden mal almasına ihracat denir.
15( ) Ekvatora paralel olarak uzanan ve toplam 180 tane olan çizgilere meridyen denir.
16( ) Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimine ‘Monarşi’ denir.
17( ) Urartular bulundukları bölgede bolca olması nedeniyle taş işçiliğinde ilerlemiştir.
18( ) Özgürlüklerimiz sınırsızdır. Bizler istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
19( ) Herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen kolayca anlaşılır bilgilere olgu denir.
20( ) Eskimoların yaşadıkları bölgede, yaz kış toprak donduğu ve bataklık olduğu için tarım yapılamaz.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap” ][/bg_collapse]

 

3) iryekefelon Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan baharın müjdecisi olan geleneksel Türk bayramıdır?
a.23 nisan bayramı
b.Cumhuriyet bayramı
c.Kurban Bayramı
d.Nevruz bayramı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

4) Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
a) Monarşi
b) Teokrasi
c) Demokrasi
d) Oligarşi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır?
A)19
B)36
C)60
D)76

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Yabancı milletlerle mücadelede yenilen Türkler,özgür- lüklerini kaybetmek yerine, yeni bölgelere göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre Türkler, aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

A) Ülke sınırlarını genişletmeye
B) Ticari faaliyetlere
C) Askeri mücadelelere
D) Bağımsız yaşamaya

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

7) Dağları, ovaları, akarsuları,platoları ve gölleri gösteren harita çeşidi hangisidir?
A)Siyasi harita
B)Özel harita
C)Fizik harta
D)Beşeri harita

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz
İthalat – İhracat – Truzim – Nüfus yoğunluğu – Ticaret – Hizmet

a-Başka bir ülkeden mal almaya……………………..denir.
b-Kar elde etmek amacıyla mal alıp satmaya……………………….denir.
c-Başka bir ülkeden mal almaya……………………………..denir.
d-Gelişmiş ülkelerde ………………………….sektörü gelişmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

9) İlk kadın savaş pilotumuz kimdir?
a)Sabiha Gökçen
b)Samiyye Morkaya
c)Satı kadın
d)Suat Derviş

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?
a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Sümerler ilk kez çivi yazısını bularak tarih çağlarını başlatmışlardır. Bunun ardından Urgakine ilk kez yazılı yasaları uygulamaya koymuş ve bu dönemde Sümerlerin ünlü edebiyat yapıtları Tufan, Gılgamış ve Yaradılış destanları oluşturulmuştur.
Buna göre Sümerlerin aşağıdaki hangi alanda gelişme gösterdiği söylenemez?

A) Ticaret
B) Edebiyat
C) Yazı
D) Hukuk

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) Kadın ve erkeklerin aynı okulda okuması karma eğitime geçilmesi ve öğretim birliği anlamına gelen kanun hangisi olabilir?
A)Şapka Kanunu ile
B)Tevhidi Tedrisat Kanunu ile
C)Medeni Kanun ile
D)Miladi Takvimin kabulü ile

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devletidir?
A)Köktürk Devleti
B)Gazneli Devleti
C)Uygur Devleti
D)Abbasi Devleti

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) Ülkemizde kümes hayvancılığı ve ipekböcekçiliği hangi bölgemizde daha çok yaygındır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ,özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir?
a) Magna Carta
b)Hammurabi Kanunları
c) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıda verilen ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) KKTC-Lefkoşa
B) Kazakistan-Astana
C) Kırgızistan-Aşkabat
C) Özbekistan- Taşkent

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan Ergenekon’dan çıkış günü olan geleneksel Türk bayramıdır?
A) 23 nisan bayramı
B) Cumhuriyet bayramı
C) Kurban Bayramı
D) Nevruz bayramı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

18) Gelecek yüzyılın madeni olacak olan ‘Bor ‘ madeninin rezervi en çok hangi ülkede bulunmaktadır.
a) Almanya
b) Yunanistan
c) Türkiye
d) Özbekistan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan
B) Bilge Kül Kadir Han
C) Abdülkerim Satuk Buğra Han
D) Kül Tegin

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

20) Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
Aşağıdakilerden hangisi,parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

a.Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
b.Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
c.Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
d.Yönetimde görev alacaklar,seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Bu yazılı kağıdı, 6.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı kağıtları için 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı sorularını görebilir, dilerseniz
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 5 = 4

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.