6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Hitit Uygarlığının başkenti……….tır.
Tarihte insanlar ilk olarak yiyeceklerini ………yaparak elde ediyorlardı.

Cevap:

 

2) Ormanlarımızın yararlarından 5 tanesini yazınız.


Cevap:

 

3) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneğidir?
A. Sınıfta söz almadan konuşmak
B. Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek
C. Başkalarına kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
D. Kendimizden küçük olanların düşüncelerine önem vermek

Cevap: D

 

4) İlk çağ şehirlerinde insanların şehirlerin etrafını surlarla (kalın duvar) çevirmelerinin sebebi nedir?
A)Güvenlik,düşmanlardan korunma
B) İklim
C) Daha güzel olması
D) Evlere çatıdan girmeleri

Cevap: A

 

5) Aşağıdakilerden hangi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?
A-UNESCO
B-İLO
C-TİKA
D-UNICEF

Cevap: C

 

6) Ölçek yeryüzü üzerindeki bir yerin kâğıt üzerine aktarılması sırasında yapılan küçültme oranıdır. Yani çizilen yerin kaç defa küçültülerek kâğıda çizildiğini gösterir.
Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen İstanbul haritası kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

a) 1/ 500.000
b) 1/ 1.000.000
c) 1/ 2.500.000
d) 1/ 100.000

Cevap: D

 

7) Frigler;
— Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir.
— Tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir.
— Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
Buna göre Friglerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

a) Yönetim şekilleri nasıldır?
b) Ekonomik uğraşları nelerdir?
c) Komşu devletlerle ilişkileri nasıldır?
d) Dini inançları nasıldır?

Cevap: C

 

8) Urartuların; 
Başkentleri :
Yerleşim yerleri :

Cevap:

 

9) Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisiyle sosyal kültürel ilişkilerimiz diğerlerine göre daha az gelişmiştir?
A) Yunanistan
B) İran
C) Suriye
D) Azerbaycan

Cevap: A

 

10) İlk çağlarda yaşayan insanların yerleşim yerlerini seçerken dikkat ettiği özellikler nelerdir? Yazınız.

Cevap:

 

11) Anadolu’daki uygarlıklardan hangileri Batı Anadolu’da(Ege Bölgesi) kurulmuştur?
A)Hititler-Lidyalılar
B)Urartular-İyonlar
C)İyonlar-Lidyalılar
D)Frigyalılar-Hititler

Cevap: A

 

12) Tarih öncesi devirler, Taş Devri ve Maden Devri Olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Buna göre Tarih öncesi Devirlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 

a) Ekonomik uğraşlar
b) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi
c) Ticari faaliyetler
d) Ateşin bulunması

Cevap: B

 

13) Hititler Anallarda;
I. Sümer çivi yazısını kullanmışlardır.
II. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
III. Yalın bir dil kullanmışlardır.
IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da yazmışlardır. Yukarıdakilerden hangileri, Analların doğru ve tarafsız tarih yazıcılığını başlattığının kanıtıdır ?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve III
D) III ve IV

Cevap:

 

14) Neden vergi vermek gereklidir? Yazınız.

Cevap:

 

15) Ülkemizin avrupaya açılan en büyük gümrük kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarp
B) İpsala
C) Habur
D) Kapıkule

Cevap:

 

16) * Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin’de yıllık sıcaklık ortalaması 19°C’dir ve yazları sıcak geçer.
* Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Zonguldak’ta ise yıllık sıcaklık ortalaması 13°C’dir ve yazları serin geçer.
Buna göre, bu iki kentteki sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mersin’in önemli bir limana sahip olması
B) Mersin’in deniz kenarında olması
C) Zonguldak’ın başlangıç meridyenine daha yakın olması
D) Zonguldak’ın ekvatora daha uzak olması

Cevap: D

 

17) Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi ülkemizde daha yaygındır?
A-Otomotiv
B-Petro-kimya
C-Gıda
D-Elektrik-eloktronik

Cevap: C

 

18) Köyümüzde Asıl Akdeniz iklimi görülse idi daha çok hangi tarım ürünleri yetişirdi. Aşağıya yazınız.

Cevap:

 

19) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika anlayışını oluşturan kavramlardan biri değildir?
A-Yayılmacılık
B-Tam bağımsızlık
C-Karşılıklılık
D- Devletlerin eşitliği

Cevap: C

 

20) Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı yazınız?
a)Urartuların başkenti………….dır.
b)Tarihte ilk parayı………kullanmışlardır.
c)Dünya da en fazla yağış düşen iklim türü……..iklimdir.
d)Muson iklimi………..musonu,………..musonu diye ikiye ayrılır.
e) Şu an içerisinde bulunduğumuz 2007 yılı …….. yüzyıldadır.

Cevap:

 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/6.sınıf-sosyal.docx” download=”all” viewer=”google” text=”6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

49 − = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.