6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

…ORTAOKULU ….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 6. SINIFLAR I. DÖNEM I. SINAVI
A ) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) , yanlış olanların başına (Y) yazınız ? (5 puan)
( ) 1- Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olabilir.
( ) 2- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır.
( ) 3- Herhangi bir konuda haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramalıyız.
( ) 4- Bir yerin kuşbakışı görünümünü ölçeksiz düzleme aktarılmasına kroki denir.
( ) 5- Hipotez ( Varsayım ) doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış bilgidir.

B ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız ? (14 p)
( dilekçe, coğrafi konum, geoid, mezopotamya, ölçek, okyanus, Tümülüs )

1- İstek, dilek ve şikayetlerimizi yazılı olarak ilgili kuruma bildirme hakkımıza, ..…………….. hakkı denir.
2- Friglerin krallarını gömdükleri mezarlara ……………. denir.
3- Kıtalar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin sulara………………. denir.
4- Haritalardaki küçültme oranına ….…….….. denir
5- Tarihte Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ………………… denir
6- Bir şehrin, bir bölgenin ya da ülkenin dünya üzerindeki yerine……………………. denir.
7- Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık kendine özgü şekline………..…… denir.

C ) Aşağıdaki cümlelerden OLGU olanların başına (O), GÖRÜŞ olanların başına (G) yazınız ? (6 p)
……Öğrencilerin en çok sevdiği ders Matematik’tir. ……Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir
……Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. …….Sultanahmet Camisi İstanbul’dadır. ……Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur. …….Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür

D ) Atatürk’ün Sosyal Bilimler alanında yapmış olduğu çalışmalardan 2 tanesini yazınız ? (6 Puan)
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
E) Aşağıda karışık olarak verilmiş olan bilimsel araştırma basamaklarını doğru bir şekilde sıralayınız.
1- Sonucun rapor edilmesi (5 puan)
2- Konuyla ilgili bilgi toplama
3- Konunun belirlenmesi (…….) – (…….) – (…….) – (…….) – (…….)
4- Hipotez (varsayım) oluşturma
5- Hipotezin (varsayımın) test edilmesi

F) Aşağıda verilen yılların kaçıncı yüzyıl olduğunu yazınız.(6 puan)
689 – 1453 – 2014 – 48 – 5 – 192 –

G) Aşağıdaki haritada verilen boşluklara uygun olan kıta ve okyanus isimlerini yerleştiriniz?(15 Puan)
KITALAR : ASYA, ANTARKTİKA, AFRİKA, KUZEY AMERİKA, AVRUPA, OKYANUSYA, GÜNEY AMERİKA.OKYANUSLAR : BÜYÜK OKYANUS, ATLAS OKYANUS, HİNT OKYANUSU.

1- Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi topluma faydalı, iyi, sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?
a) Fen Bilgisi b) Sosyal Bilgiler c) Matematik d)Türkçe

2- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? (3 puan)
A) Ekvator en büyük paralel dairesidir. B) 180 tane paralel dairesi vardır.
C) Ardışık iki paralel arasındaki mesafe 111 km’dir. D) Paralellerin boyları birbirlerine eşittir.

3- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’nin matematik konumu doğru verilmiştir ? (3 puan)
a) 26 D – 45 D meridyeni, 36 K – 42 K paralelleri b) 26 B – 45 B meridyeni, 36 G – 42 G paraleli
c) 26 B – 45 B meridyeni, 36 K – 42 K paralelleri d) 26 D – 45 D meridyeni, 36 G – 42 G paralelleri

4- Yandaki Sosyal Bilgiler öğretmeni aşağıdaki hakların
hangisinden bahsetmektedir? (3 puan)
a) Çalışma hakkı b) Dilekçe hakkı
c) Yaşama hakkı d) Eğitim hakkı

5- Zuhal, yaşadığı yerin haritasını yapmak istiyordu. Bunun için harita ile ilgili bir kısım bilgilere ihtiyacı vardı.
Zuhal’e yapacağı haritayla ilgili bilgi veren Ali aşağıdakilerden hangisini söylerse Zuhal’i yanıltmış olur?
A) Harita bir düzleme aktarılmış olmalıdır.
B) Haritada gösterilecek yer, belirli bir ölçek dâhilinde küçültülmüş olmalıdır.
C) Haritada gösterilecek yerin, tam tepeden kuşbakışı görünüşü sağlanmış olmalıdır.
D) Haritada yeryüzü şekillerine yer verilmemelidir

6- Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler.“Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir Devri”gibi. Tarihçiler bu sınıflamayı, aşağıdakilerden hangisine göre yapmış olabilirler? (3 puan)
A) Toplumdaki yönetim biçimlerine göre B) Kullanılan araç gereç ve malzemelere göre
C) İnsanlar arası ilişkilerin türüne göre D) Yaşanılan bölgenin özelliklerine göre

7- “Yaşadığım ülkede hep kar yağar. Yazın sıcaklıklar ­10° geçmez bu nedenle avladığımız hayvanların kürklerinden yapılan kalın giysiler giyer, köpeklerin çektiği kızakları kullanırız.” diyen bir çocuk hangi iklimde yaşıyor olabilir? (3 puan)
A) Muson iklimi B) Kutup iklimi C) Ekvatoral iklim D) Çöl iklimi

8- Türkiye turuna çıkan Şebnem, sırasıyla I. Kars, II. Mersin, III. İzmir ve IV. Samsun’a gitmiştir.

Şebnem, sırasıyla hangi iklimleri yaşamıştır?(3 puan)
A) Karadeniz, Akdeniz, Karasal, Karasal
B) Karadeniz, Akdeniz, Akdeniz, Karasal
C) Karasal, Akdeniz, Karasal, Karadeniz
D) Karasal, Akdeniz, Akdeniz, Karadeniz

9- Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir ? (3 puan)
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Doğusu ile batısı arasında76 dakika olması
C) Kıyı kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla yağış alması D) Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması

adsiz

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.