6.sınıf kuranı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları

…… …..ORTAOKULU 1.DÖNEM 6.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 2.YAZILI SORULARI

1. Allah tarafından Hz.Muahmmed’e (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir

A. İncil
B. Tevrat
C. Zebur
D. Kur’an-ı Kerim

2. Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?
A. Türkçe
B. İbranice
C. Arapça
D. Farsça

3. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya ne ad verilir?
A. Kıyam
B. Kıraat
C. Secde
D. Rüku

4. Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?
A. 610-Mekke
B. 610-Medine
C. 571-Mekke
D. 632-Medine

5. ‘’ Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, tane tane , anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A. Kur’an’ı anlayarak okumalıyız.
B. Kur’an’ı ezbere okumalıyız.
C. Kur’an’ı hissederek okumalıyız.
D. Kur’an’ı tane tane okumalıyız.

6. Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;ulul Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ?

A)Hz.İsmail B)Hz.İbrahim C)Hz.İshak D)Hz.Musa

7. Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?
A. Mukabele
B. Tefsir
C. Tecvid
D. Tilavet

8. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?
A. Kıssa
B. Destan
C. Efsane
D. Hadis

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?
A. Ders çıkarmak
B. Örnek almak
C. Yanlış davranıştan kaçınmak
D. Okumamızı geliştirmek

10. Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Alak suresi 1-5.ayetler
B. Fatiha suresi 1-5 ayetler
C. İhlas Suresi 1-3 ayetler
D. Bakara Suresi 1-5.ayetler
11. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
A)ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
B)خ ص ض ط ظ غ ق ل
C)خ ق غ ل ض ص ط ظ
D)خ ص ض ط ظ غ ق ذ
12- Üstün harekesi , harfe hangi sesleri verir?
A)ince harfe “E” Kalın harfe “A” sesi verir
B)ince ve Kalın harfe “A” sesi verir
C)ince ve Kalın harfe “E” sesi verir
D) ince harfe “Ü” Kalın harfe “U” sesi verir

13- Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
A) ا و ى Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
B) ا و ى Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
C) و ى Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
D) خ ق غ Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
14- Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
A) Bu harflerin cezimli olması
B) Bu harflerin harekesiz olması
C) Bu harflerin harekeli olması
D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
15. Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

ﺙ – ﺬ – ﻇ .A B.ﻇ – ﺶ- ﺬ
ﺰ – ﺱ – ﺹ.CD.ض – ص – ذ
16-Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?
a) كُتُبٌ
b) بَعْدَ
c) مَلِكِ
d) قَوْلاً
17-Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “….Babacığım ! sana emredileni yerine getir ,inşallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir?
A)Hz.İshak
B)Hz. İbrahim
C)Hz. Yakup
DHz. İsmail
18) اَبْصَا رٌ kelimesindeki hangi harf uzatılarak okunur?
A) ت C) ر
B) ص D) ب

19- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

A. Kur’an son ilahi kitaptır. B. Kur’an’ın okunması ibadettir.
C. Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir. D. Kur’an Allah kelamıdır.

Tesbih – Oku – Dua – Zemzem – İshak-Salih- Fatiha- İhlas- Esma-ül Hüsna-

B) Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.4.6=24puan

1.Peygamberimize gelen ilk vahiy ………………… ayetidir.
2 Hz.İbrahim’in iki oğlundan birisi ……………………………. (as) dır.
3.Hz. İsmail’in annesi Hacer ile Mekke’de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su ………………. suyudur.
4 …………………………. Allah’ı anmak, onu yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmak demektir.
5. …………… bir çağrıdır, sesleniştir. Halimizi Allah’a arzetmektir.
6. “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin”
Allah’ın güzel isimleri ____________________ ile ifade edilir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.