Açık Uçlu 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 8. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 Açık Uçlu 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5.Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 5.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

6 sınıf Kur’an-ı Kerim 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 2018-2019

Kur’an-ı Kerim 6 sınıf 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 2018-2019

6 sınıf Kur’an-ı Kerim 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 6 sınıf Kur’an-ı Kerim 2.dönem 1.yazılı soruları indir

……… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:………

NO:……..

1) Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koymaya ne ad verilir?
A) İbadet
B) Spor
C) Eğlence
D) Gezinti

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

2) Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir?
A) Onu anlayarak okuyup, emir ve yasaklarına uymak
B) Öpüp başımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir ?
A) İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek
B) İnsana tarihi bilgiler vermek
C) İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak
D) İnsanı doğru davranışlar yapmaya yönlendirmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan مَدْ (med) işareti neyi ifade etmektedir?
A) Uzatarak okumayı
B) Uzatmadan okumayı
C) Kalın okumayı
D) İnce okumayı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

5) Kuran’la ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah kelamıdır.
B) Arapça bir kitaptır.
C) Peyderpey indirilmiştir.
D) Sadece Arap olan milletlere gönderilmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

6) Kur’an harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tefsir,
B) Meal,
C) İlmihal,
D)Tecvit

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

7) “Allahım!ancak senden yardım isteriz ,bizi bağışlamanı ve doğru yola iletmeniisteriz.Tövbe edip sana döneriz… geçen ifadeler Hangi duaya aittir?
A) Fatiha
B) Sübhaneke
C) Kunut
D) Tahiyyat

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

8) Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sadece namazdan sonra dua edilir
B) Dua ibadetin özüdür
C) Allah ile iletişim kurma yoludur
D) Her zaman dua edilebilir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Süleyman ÇELEBİ’nin eserinin adı hangisidir?
A) Şiir
B) Mevlid
C) Kuran
D) Dua Kitabı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıda geçen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hemze, harekesiz vav (ﻭ ) demektir
B) Med harflerinden sonra, hemze ( ﺀ ﺃ )gelirse meddi muttasıl veya meddi munfasıl olur.
C) Meddi tabi bir elif miktarı uzatılır
D) Ötre, ince harfleri ‘ü’ kalın harfleri ‘u’ sesi ile okutur

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi ötreli olduğunda ‘ü’ ince sesi ile okunan harflerden değildir?
A) ب
B) م
C) خ
D) و

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

12) Felâk ve Nâs suresinden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Kötülüklerden koruyan ve koruyacak olan Allah’tır.
B) Geceleyin dışarı çıkmak sakıncalıdır.
C) Kıskançlık ve kin beslemek kötü bir davranıştır.
D) İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlara karşı uyanık olmak gerekir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

13) Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir?
A) Medd-i tabiî
B) Medd-i muttasıl
C) Medd-i munfasıl
D) Hemze ve sûkun

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.
Namazın içersin de secde yapmak vaciptir ve namazın şartlarındandır. Tilavet ve sehiv secdesi ise farzdır.
Hz. Peygamber’imizin (SAV) Kuran’ın kalbi diye nitelendirdiği sure İhlas Suresidir.
Asar ve çeker işaretinin olduğu yerlerde Medd-i Tabii yapılır.
Medd-i Muttasıl 1 elif miktarı uzatılır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

15) “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır?
A) Kuranın fazileti
B) Kuranın faydası
C) Allahın emri
D) Kuranı öğrenmenin önemi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) Kur’ân-ı Kerim’de Nemrut ile mücadelesi anlatılan ve Ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?? 
a- Hz.Yunus
b- Hz.İbrahim
c-Hz.Yusuf
d-Hz.Luh

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdaki numaralandırılmış kavramları, tanımlara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

1. Med
2. Sükun
3. Meddi tabi
4. Meddi Muttasıl
5. Meddi Munfasıl

( ) Bitişik uzatma demektir. Med harfi ile hemze aynı kelimede ve yan yana bulunursa 4 elif miktarı uzatır.
( ) Uzatma demektir. Tecvit ilminde ise o harfi en az 1 elif miktarı uzatır.
( ) Doğal uzatma demektir. Uzatma harfinden sonra sükun veya hemze gelmezse olur ve 1 elif miktarı uzatır.
( ) ayrık uzatma demektir. Med harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde ve yan yana bulunursa 4 elif miktarı uzatır.
( ) Bir harfin sakin olma halidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki harf ve işaretlerden hangisi sebeb-i med değildir? 
A) ﺀ
B) ﺃ
C) ّ
D) و

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi med sebebidir?
A) Hemze
B) Vav
C) Lam
D) Sad

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

20) ‘’Kur’an’da adı 43 defa geçer. Bir gemi inşa edip yeryüzündeki bütün canlıları bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra Dünya’da büyük bir tufan olmuş, ona inanmayan kavmi Allah tarafından helak edilmiştir. ‘’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Adem
B) Hz. Nuh
C) Hz. Davut
D) Hz. Salih

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.

 

İNDİR

Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

23 − = 18

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.