6.sınıf kuran-ı kerim 1.dönem 1.yazılı soruları

6-A SINIFI KUR’AN-I KERİM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10×4=40 puan)

1. Allah tarafından Hz. Muhammed’e (sav) Cebrail va-sıtasıyla indirilen kitap hangisidir?

A. İncil
B. Tevrat
C. Zebur
D. Kur’an-ı Kerim

2. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

A. Kıssa
B. Destan
C. Efsane
D. Hadis

3. Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir?

A. Türkçe
B. İbranice
C. Arapça
D. Farsça

4. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran oku-maya ne ad verilir?

A. Kıyam
B. Kıraat
C. Secde
D. Rüku

5. ‘’ Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertil ile ) (ağır ağır, tane tane, anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağı-dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A. Kur’an’ı anlayarak okumalıyız.
B. Kur’an’ı ezbere okumalıyız.
C. Kur’an’ı hissederek okumalıyız.
D. Kur’an’ı tane tane okumalıyız.

6. Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?

A. Mukabele
B. Tefsir
C. Tecvid
D. Tilavet

7. Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?

A. 610-Mekke
B. 610-Medine
C. 571-Mekke
D. 632-Medine

8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarıla-cak sonuçlarla ilgili değildir?

A. Ders çıkarmak
B. Örnek almak
C. Yanlış davranıştan kaçınmak
D. Okumamızı geliştirmek

9. Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk ayetleri aşağıdakiler-den hangisidir?

A. Alak suresi 1-5.ayetler
B. Fatiha suresi 1-5 ayetler
C. İhlas Suresi 1-3 ayetler
D. Bakara Suresi 1-5.ayetler

10. Kur’an’ı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne de-nir?

A. Tecvid
B. Kıraat
C. Kıyam
D. Tilavet

B. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız. (9×4=36 puan)

1. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. ( )

2. Peygamberimize vahyi 610 yılında Hira Mağarasında İsrafil (as) getirmiştir. ( )

3. Hz. İbrahim’in babası Allah’a inanıyordu. ( )

4. İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa,ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. ( )

5. Kur’an-ı Kerim, hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitaptır. ( )

6. Secde sözlükte “ itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” anlamlarına gelmekte-dir. ( )

7. Kabe’yi inşa etmekle görevli peygamber Hz.Yusuf’tur. ( )

8. Hz. İbrahim’i ateşe atan Firavun’dur. ( )

9. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. ( )

C. Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (8×3=24 puan)

1. Peygamberimize gelen ilk vahiy ________________ ayetidir.
2. Hz.İbrahim’in iki oğlundan birisi ________________ (as) dır.
3. Hz. İsmail’in annesi Hacer ile Mekke’de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su
________________ suyudur.
4. ________________ Allah’ı anmak, onu yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmak demektir.
5. ________________ bir çağrıdır, sesleniştir. Halimizi Allah’a arzetmektir.
6. “Ey ateş! ________________ için serinlik ve esenlik ol!”
7. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa indirilen ________________ bir kitaptır.
8. Peygamber Efendimiz’in sözlerine ________________ adı verilir.
www.sorubak.com
“Allah katında sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” (Hadis-i Şerif)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.