6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı

…… Area of Secondary School with Dormitory 6th Grade 2nd Term 1st Exam

Name/surname: Class: No:
A) Aşağıdaki cümleleri uygun boşluğa yerleştiriniz. (3×6=18 puan)
(Really – Where were you – What did you do – How was your holiday – It’s amazing -When did you go there)
Dialogue 1
Selami: Where were you on your winter holiday?
Cihangir: I was in Palandöken.
Selami:___________________?
Cihangir: In August.
Selami:___________________?
Cihangir:I learned skiing.
Selami: Say that again, please. I didn’t understand.
Cihangir: I learned skiing.
Dialogue 2
Ali: Hi, Sevda! I’m happy to see you.
Sevda: Me too. __________________?
Ali: It was great. My family and I were in Marmaris.
Sevda: In Marmaris?_____________?
Ali: Yes. Look at my photo of Marmaris.
Sevda:________________.
Ali: How was your holiday?
Sevda: It wasn’t interesting.
Ali:_________________-?
Sevda: I was here.
B) Rakamların yanındaki kutucuğa seçenekteki harfleri yazarak kelime gruplarını Türkçeleriyle eşleştiriniz. (2×7=14 puan)
a. climb mountains 1. dağa tırmanmak
b. pick berries 2.yemek pişirmek
c. Cook 3.oyunlar oynamak
d. stay in a tent 4.bisiklete binmek
e. play games 5.kayak öğrenmek
f. learn skiing 6.böğürtlen toplamak
g. Cycle 7.çadırda kalmak
C) Cümle sırası değiştirilmiş olan kelimeleri düzgün sıraya koyarak cümle oluşturunuz. (3×8=24 puan)
a. and I /in Sweden /my family /were/.

b. at/ a comfortable hotel /we/stayed/.

c. my brother /learned skiing /and I/.

d. ice – skating /my mom /went /and I/.

e. snowboarding /my brother /went/.

f. we /in the snowy forest/ walked.

g. was/it/cold, but we/ a great time/had.

h. from Sweden/yesterday/came back/we.

D) Aşağıdaki kelimeleri boşluklara doğru şekilde yerleştiriniz.(2×7=14)
(teach – fabrics – hospital – draw – trousers – people – build)
I’m a tailor. I cancut and sew______. I can makedresses, _______and skirts.
I’m adoctor . I work at a_______. I can write prescriptions andI can operate on ill_____.
I’m an architect. I can designand ______building plans, but I can’t _______a house.
I’m a teacher . I work atschool. I ______you new things. I canplay fun games with you, too.

E) Fiillerin 2. hallerini karşısına yazınız.(3×5=15puan)
Drive
Come
Sleep
Buy
Go

F) Resimlerdeki mesleklerin İngilizcelerinin şıklarını resimlerdeki yuvarlaklara yazınız. (2×10=20 puan)
a)carpenter b)tailor c)hair dresser d)driver e)farmer
f)musician g)lawyer h)pilot i)mechanic k)technician

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

71 + = 81

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.