6. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı

…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 6. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI

Aşağıdaki ifadeleri doğru(D) weya yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.(10puan)
1. (……) Ses suda yayılmaz. 2. (……) Işık boşlukta yayılmaz. 3. (……) İnekler yumurtlayarak çoğalır. 4. (……) Çiçekli bitkiler tohum oluşturur.
5. (……) Işık olmasada tohum çimlenir.

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz(10)

1. Canlıların kendine benzer yeni canlı oluşturmasına ………….. denir.
2. Çiçeklerde erkek üreme organına……………..denir.
3. Balıklarda …………. döllenme wardır
4. Işık ışınlarının bir cisme çarpıp yön değiştirmesine ……………. denir.
5. …………… her yönde doğrusal olarak yayılır?

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz (70puan)
1. Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde en hızlı yayılır? A) Katılarda B) Gazlarda C) Sıvılarda D) Boşlukta

2.

3. Bir tohum çimlenebilmesi için aşağıda -kilerden hangisine ihtiyaç duymaz? A) oksijen B) su C) ışık D) uygun sıcaklık

4.Asağıda verilenlerden hangisi saydam olmayan bir maddedir?
A) Hava B) Su C) Altın D) Cam
5. 1. Döllenme 2. Tozlaşma 3. Tohum 4. Zigot 5. Çimlenme 6. Embriyo
Yukarıda werilen bir çiçeğin hayat dögüsünde geçirdiği ewrelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru werilmiştir? A) 1-2-3-5-6-4 B) 2-1-4-6-3-5 C) 5-4-6-3-1-2 D) 4-2-3-6-5-1
6. Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalan bir hayvandır? A) Çiçek B) Sinek C) Kelebek D) Balina
7. Ses ………… yayılmaz. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Suda B) Sıvıda C) Gazda D) Uzayda
8. Aşağıdakilerden hangisi uçan bir memeli hayvandır?
A) Yarasa B) Uçak C) Kelebek D) İnsan

9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cam – Saydam madde
B) Buzlu Cam – Yarı Saydam Madde
C) Hava – opak Madde
D) Kitap – Saydam Olmayan madde
10. Yanda werilen çiçeğin kısımlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 taç yapraktır. B) 2 dişi organdır. C) 3 yumurtalıktır. D) 4 çanak yapraktır

11. I. Ses maddesel ortamlarda yayılır.
II. Ses titreşim sonucu oluşur.
III. Ses bir enerji çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I – II – III B) I – II
C) II – III D) I – III

12.

13.
K ışık ışınının ayna ile yaptığı açı 50o ‘ dir. Buna göre a ve b açıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a b
A) 50 50
B) 40 50
C) 40 40
D) 50 40

14. Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddeler ısınınca genleşir.
B) Çok titreşen cisimler ince ses çıkarır.
C) Bitkilerde erkek üreme hücresi polendir.
D) Haywanlarda dişi üreme hücresi spermdir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. emel dedi ki:

    ben öğretmenim ve bu siteyi çocuklara tavsiye ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.