6.sınıf fen teknoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

…. ORTAOKULU … YILI 6/A SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı_Soyadı: NO:

1. Yandaki düz aynaya gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer?

A) C B) D
C) A D) B

2. Yanda dağınık yansıma gösterilmiştir. Bu yansıma çeşidine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Renkleri dağınık yansıma ile görürüz
B) Yansıma kanunlarına göre yansıma oluşur.
C) Yansıma açısı gelme açısına eşittir.
D) Dağınık gelen ışınlar paralel yansır

3. Aşağıdakilerden hangisinde dağınık yansıma oluşur?

A) Ayna B) Su C) Toprak D) Çelik tencere

4. Şekildeki ayna yüzeyine gönderilen ışın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Gelme açısı 60 derecedir.
II. Yansıma açısı 60 derecedir.
III. Yansıma açısı 30 derecedir.

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi sesi daha iyi soğurur?
A) Demir B) Strafor köpük
C) Pamuk D) Ağaç

6. Aşağıdakilerden hangisinde sesin daha iyi yalıtılması için bir yapı/alet kullanılmamıştır?
A) Opera binaları B) Konser salonları
C) Sinema salonları D) Okullar

7. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Ses dalgalarının tekrar kaynağına dönmesine yankı denir.
II. Konuşurken birbirimizi çok net bir şekilde duymamızın nedeni sesin gazlarda en iyi şekilde iletilmesidir..
III. Güneşteki patlamaları duymamamızın nedeni sesin boşlukta yayılmamasıdır.

A) Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I ve II

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Işık yayan cisimleri görebiliriz, ışık yaymayanları göremeyiz.
B) Işının bir yüzeye çarparak geri dönmesine yansıma denir.
C) Normal gerçekte olmayan, hayali bir çizgidir.
D) Yüzeye 30 derecelik açıyla gelen bir ışın 30 dereceyle geri yansır.

9. Aşağıdakilerden hangisi ses ile ilgili değildir?
A) Normal B) Dalga C) Yansıma D) Yalıtım

10. I. Yoğunluk maddeler için ayırt edicidir.
II. Kütle/hacim her maddede farklıdır.
III. Yoğunluk birimi cm3/kg’dır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

11. I. Sıvı maddeler katı hale geçerken hacmi azalırken suyun hacmi artar.
II. Suyun özel durumu olmasaydı kışın balıklar ölürdü.
III. Suyun yoğunluğu buzunkinden küçüktür.

Yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III

12. Bir dereceli silindire küçük bir demir parçası atılıyor, suyun hacmi 120cm3’ten 200 cm3’e çıkıyor. Demirin yoğunluğu 20 g/cm3 olduğuna göre ağırlığı kaç gramdır?

A) 140 B) 100 C) 160 D) 140

13. Yoğunluğun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gram/santimetreküp B) Santimetrekare/hacim
C) Hacim x kütle D) Hacim/gram

14. Aşağıdakilerden hangisi lenf sisteminde bulunmaz?

A) Kalp B) Damar C) Düğüm D) Sıvı

15. Hücre içindeki atıkları toplayan organel hangisidir?

A) Ribozom B) Sitoplâzma C) Mitokondri D) Koful

16. Aşağıdakilerden hangisi sıvıların ve gazların ortak özelliğidir?

A) Titreşim yapmazlar.
B) Belirli bir kütleleri vardır.
C) Bulunduğu kabı tamamen doldururlar.
D) Sıkıştırılabilirler

17. Aşağıdakilerden hangisi daha yoğundur?
A) Bardak B) Çay C) Su D) Limonata

18. Aşağıdaki yoğunluğu verilen sıvılardan hangisinde 3g/cm3’lük cisim sıvıda yüzer?

A) 2,86 B) 1,16 C) 4,06 D) 0,96

19. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel değişim vardır?
A) Ekmeğin altının yanması
B) Kolanın mermer zemini delmesi
C) Demirin kararması
D) Toprağın çamur olması

20. 3 km’yi 15 dakikada giden birisi 2 km’yi kaç saniyede gider?

A) 600 B) 400 C) 500 D) 300

1. ………………… hücrenin yönetim merkezidir.

2. ……………… besin üretmekle görevlidir.

3. ………………….., …………….. sadece bitki hücrelerinde bulunur.

4. Dokular birleşerek ………………… oluşturur.

5. Hook ………………. aldığı kesitteki yapılara hücre adını vermiştir.

6. Sert doku içinde ………… kemik iliği bulunur.

7. Kemikteki düzensiz boşluklar …………….. dokuda bulunur.

8. Eklemlerin baş kısmında ……………bulunur.

9. İç organlarımızda ……… kaslar vardır.

10. İsteğimiz dışında çalışan çizgili kasın adı ………….

1. Yandaki cisme 3 kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton’dur?

2. Yanda alınan yol/zaman grafiği verilen bir hareketlinin sürati nedir, bu hareketli 2 dakikada kaç metre yol alır?

3. Kan bağışının faydalarından 3 tanesini yazınız.

4. Solunum sisteminde görevli olan burnun görevlerini yazınız.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.