6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

……… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

1-

Yukarıdaki şekillerde bir maddenin üç farklı fiziksel haldeki taneciklerinin düzeni gösterilmiştir. Buna göre maddenin fiziksel halleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Katı Sıvı Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Sıvı Katı Gaz
D) Gaz Sıvı Katı
2- Mercedes 150 km yolu 2 saatte gidiyor,
BMW ise 400 kmyolu 4 saatte gidiyor,
Renault ise 360 kmyolu 3 saatte gidiyor.
Bu araçların en süratli olandan en yavaş olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) BMW > Mercedes > Renault
B) Renault > Mercedes> BMW
C) Mercedes > BMW > Renault
D) Renault > BMW > Mercedes
3-Maddenin halleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Taneciklerden meydana gelmişlerdir.
B)Hepsi akışkandır.
C)Katının belli bir şekli ve hacmi vardır. D)Sıvı ve gazın belli bir şekli yoktur.
4- Aşağıdaki olayların hangisi kimyasal bir değişimdir?
A)Ekmek hamurunun pişmesi.
B)Şekerli suyun kaynatılması.
C)Portakal suyunun soğutulması.
D)Salataya tuz eklenmesi.

5-Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye neden olmaz?
A)Küflenme B)Çürüme C)Yanma D)Donma
6- I.Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir
II.Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir.
III.Yansıyan ışınlar birbirine paralelse yüzey pürüzsüz olabilir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A)YalnızI B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
7-

,
Şekilde yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı 40 derecedir.Buna göre a açısının değeri nedir?
A)80 B)40 C)90 D)100
8-. I. Ses maddesel ortamlarda yayılır
II. Ses bir titreşim sonucudur
III. Ses bir enerji çeşididir
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I – II – III B) I – II
C) II – III D) I – III
9-

10-

Labirent içindeki kedinin çevresini görebilmesi için ışık gerekmektedir. İçeriyi sadece düz aynalar yardımıyla aydınlatmak mümkündür. Buna göre güneşin ışınlarını kediye ulaştırabilmek için en az kaç tane ayna kullanılmalıdır?
A)5 tane B) 2 tane C) 3 tane D) 4 tane
11-Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğinden faydalanılarak yapılan teknolojik aletlerden değildir?
A) radar B) sonar C) periskop D) ultrason
12-Enes önce bir kağıdı yırtmıştır, ardından kağıdı buruşturmuştur ve son olarak kağıdı yakmıştır.
Buna göre, altı çizili eylemlerin kağıtta oluşturduğu değişim türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Yırtmak YakmakBuruşturmak
A) Fiziksel Kimyasal Fiziksel
B) Fiziksel Fiziksel Kimyasal
C) Kimyasal KimyasalKimyasal
D) Fiziksel KimyasalKimyasal
13- – Birbiri ile karışmayan X, Y ve Z sıvıları beherglasın içerisine konmuş ve şekildeki gibi bir görünüm almışlardır. Buna göre X, Y ve Z sıvıları arasındaki yoğunluk ilişkisi hangisindeki gibidir?
A) X> Y>Z B) Y> Z> X
C) X>Z>Y D) Z>Y>X
14-Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimidir?
A) m/cm3 B) g/s
C) g/cm3 D) m/s

15-I-dereceli silindir II- metre
III- eşit kollu terazi IV-saat
Şekli belirsiz bir cismin yoğunluğunu bulmak için hangi malzemelerin kullanılması gerekmektedir?
A) I-II-III B) II-III-IV
C) II ve IV D) I ve III
16- 360 km’lik yolu 6 saatte giden bir otomobilin hızı kaç km/h ‘tir?
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90
17- Yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Işık ışınları pürüzsüz yüzeylerden düzgün yansır.
b)Işık ışınları pürüzlü yüzeylerden dağınık yansır.
c)Işığı dağınık yansıtan cisimler daha parlak görünür.
d)Yansıma eğri yüzeylerde de gerçekleşebilir.
18-Bir cisme aynı doğrultulu ve yönlü 4N ve 7N’luk kuvvetler etki etmektedir. Buna göre cisme etkiyen net kuvvet kaç N’dur ?

19- Bir cisme etki eden iki kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri 14 N, en küçük değeri 2N dur.
Cisme uygulanan kuvvetlerden büyük olanı kaç N dur?

20- Göller neden üstten buz tutar? Canlılar için önemi nedir?

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.