2023-2024 6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 6. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 7. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları MEB Deneme 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1) I. Böcekler
II. Rüzgar
III.Su
IV. Işık
Çiçekli bitkilerde tozlaşma olayı, yukarıda
Verilenlerden hangileri aracılığı ile gerçekleşir?

A) I, II,  III, IV
B) I, II, III
C) I, II
D) Yalnız II

Cevap:

 

2) Yandaki şekildeki 75 metrelik yolu izleyerek 15 saniyede K noktasından L noktasına varıyor. Buna göre Emelin sürati kaç m/sn dir?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 15

Cevap: B

 

3) Dolaşım sistemimizi oluşturan temel yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Burun- Akciğer- Alveol
B) Kalp- Kan- Damarlar
C) Kemik- Eklemler- Kas
D) Böbrek- Üreter- Üretra

Cevap: B

 

4) Sürati 120 km/h olan bir araç 120 dakikada kaç km yol alır? 
A)120
B)240
C)14400
D)1440

Cevap: B

 

5) Aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunduğu yapı diğerlerinden farklıdır?
A) Damar
B) Kapakçık
C) Aort
D) Dalak

Cevap:

 

6) Isı alan tanecikler için aşağıdakiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Isı alan tanecikler öteleme hareketi yapmaya başlarlar.
B) Belirli şekli olmayan maddeler sadece titreşim hareketi yapar.
C) Donan bir madde çevresinden ısı almaya başlar.
D) Gazlar ısı alarak direk katı hale geçebilir.

Cevap: A

 

7) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
(….) Akciğerlerimizde oksijen ve karbondioksit gazları yer değiştirir.
(….) Eklemlerimiz oynar ve oynamaz eklem olarak sınıflandırılır.
(….) Kemiği dıştan saran ve enine büyümesini sağlayan yapıya süngerimsi kemik denir.
(….) Kırmızı kan hücrelerimiz alveol olarak adlandırılır.
(….) Hücredeki yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.

Cevap:

 

8) Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Saf değillerdir
B) Farklı cins atomlardan oluşur
C) Molekül halde bulunabilirler
D) Kimyasal bağ ile bağlanmışlardır

Cevap:

 

9) Hangi hal değişiminde madde taneciklerinin düzensizliği azalır?
a) Erime
b) Donma
c) Süblimleşme
d) Buharlaşma

Cevap: B

 

10) • Kanı hücrelere götüren damarlardır.
• Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.
• Vücut savunmasında görev alan hücrelerdir.

Yukarıda dolaşım sistemimizde bulunan bazı yapıların görevleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi yukarıda verilmemiştir?
A) Kılcal damar
B) Alyuvar
C) Akyuvar
D) Kan pulcukları

Cevap: A

 

11) • Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır.
• Mikroplarla savaşan, beyaz ve büyük kan hücreleridir.
• Yaralanmalarda, yarayı kapatarak kan akışını durdurur.

Verilen bilgilere göre hangi yapının görevi verilmemiştir? 
A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan Pulcukları
D) Plazma

Cevap: A

 

12) Yoğunluk ile verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bir katı kendinden daha yoğun olan bir sıvıya atıldığında, bu sıvıda yüzer.
II. Maddeleri ayırt etmek için kullanılabilinir.
III. Birimi kg/cm3’tür.
IV. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazladır.

A) 4
B) 2
C) 3
D) 1

Cevap: B

 

13) Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?
A)Bitki hücresi yuvarlak hayvan hücresi köşelidir
B)Bitki hücresinde kloroplast vardır
C)Bitki hücresinde hücre duvarı vardır.
D)Hayvan hücresinde sentrozom vardır.

Cevap:

 

14) Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücutta oluşan atık maddeleri deri yoluyla dışarı atmak
B) Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak
C) Vücuda giren mikroplarla savaşmak
D) Beyne temiz kanı ulaştırmak

Cevap:

 

15) Tanım: Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sistemdir.
Yapı ve organlar: Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşçuklar ve alveoller.

Yukarıda tanımı, yapı ve organları verilen sistem hangisidir? 
A) Dolaşım
B) Destek ve Hareket
C) Boşaltım
D) Solunum

Cevap: D

 

16) I. Fiziksel değişmede sadece maddenin dış görünüşü değişir.
II. Ekmeğin küflenmesi fiziksel bir değişmedir.
III. Suyun donması kimyasal bir değişmedir
IV. Demirin paslanması kimyasal bir değişmedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A)Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız IV
D) I ve IV

Cevap: D

 

17) skeletin beyni koruyan bölümüne ………….., iskeletin akciğer ve kalbi koruyan bölümüne
ise ………………… denir.”
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır?

A) göğüs kafesi – kafatası
B) kalça kemiği – omurga
C) kafatası – göğüs kafesi
D) omurga – kalça kemiği

Cevap: C

 

18) 12 saniyede 84 m yol alan bir bisikletlinin sürati kaç m/s’dir?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

Cevap: B

 

19) Aşağıdaki maddelerden hangisi sıkıştırılabilir özelliğe sahiptir?
a) Hava
b) Küp şeker
c) Tahta
d) Su

Cevap: A

 

20) Ağzımızda, tükürük bezine ait hücrelerde aşağıda verilen organellerden hangisinin diğerlerinden daha aktif olması beklenir?
A)Mitokondri
B)Golgi aygıtı
C)Sentrozom
D)Ribozom

Cevap:

 

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

43 − 33 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.