6.sınıf bilim uygulamaları 2.dönem 2.yazılı soruları

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, … ORTAOKULU, 6/C SINIFI, BİLİM UYGULAMALARI DERSİ, 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
S-1)

S-2)

S-3)

S-4) Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iletmez?

A) Tahta B) Gümüş C) Demir D) Bakır
S-5)

Elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için K-L uçları arasında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Plastik B) Cam C) Bakır D) Tahta
S-6) Bir devrede pilin enerjisi ampullerin parlaklığını etkiler. Bir devrede sadece ampul sayısını artırırsak ampullerin parlaklığı nasıl değişir?
A) artar B) azalır C) değişmez D) hiçbiri

S-7)

S-8) Pil için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) içinde elektrik depolanmıştır.
B) şarj edilen türleri vardır
C) + ve – kutupları vardır
D ) bir yıl boyunca elektrik ihtiyacımızı karşılar

S-9) Bir devredeki ampul sayısı değişmezken pil sayısı artarsa aşağıdaki değişikliklerden hangisi meydana gelir?
A. Ampul parlaklığı azalır. B. Ampul parlaklığı artar.
C. Pil bozulur. D. Bir değişiklik olmaz.

S-10)

S-11)

S-12)

S-13)

S-14)

S-15) I. Kablo içindeki kopukluk.
II. Anahtarın kapalı olması
III. Pilin iki tane olması.
IV. Ampulün patlak olması.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir devrede ampulün yanmamasının sebeplerindendir?
A. yalnız I B. I – II C. I – IV D. Yalnız II
S-16) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir?
A. Jeneratör B. Pil C. Akü D. Fener
S-17)
Yukarıda verilen devre ışık vermemektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devrede yeteri güç kaynağının olmaması.
B. Devrede kabloların kopuk olması.
C. Pillerin yataklarına ters bağlanması. D. Anahtarın kapalı olması.
S-18) Aşağıdaki ifadelerden doğrulara D yanlışlara Y yaz.
( ) Basit bir elektrik devresini ampul, bağlantı kablosu, pil ve anahtardan oluşturabiliriz.
( ) Pil sayısını sabit tutup ampul sayısını arttırırsak ampul parlaklığı azalır.
( ) Ampul sayısını sabit tutup pil sayısını arttırırsak ampul parlaklığı azalır.
( ) Bir devrede ampul parlaklığını anahtar sayısı etkiler.
( ) Bir devrede ampul parlaklığını pil sayısı etkilemez.
( ) Pil, devreye elektrik enerjisi sağlar.
( ) Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan eleman, anahtardır.
( ) Bir devrede anahtar açıkken ampul ışık vermez.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.