5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

…. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….ORTAOKULU 5.SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt ve eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır?
A) Ufukta pas tuttu birden bire yaz
B) Gündüz çabuk geçti, akşam tez oldu.
C) Toz kaldırdı karşı yollardan poyraz
D) Kopan yol uçları eklenmez oldu

2. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların beklediği bir zamanda yazılan İstiklal Marşı,o günlerin hatırasıdır.O şiir bir daha yazılamaz,ben de yazamam.O şiir artık benim değildir,milletin malıdır.Benim millete en değerli armağanım budur.
Bu paragrafta İstiklal Marşı ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?
A) Şairi tarafından millete armağan edildiğine
B) Tekrar yazılmasının imkansızlığına
C) Sıkıntılı günlerin bir anısı olduğuna
D) Millet tarafından beğenildiğine

3. Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bir şey biliyorduki konuşuyordu.
B) Heyecanla yandaki odaya yöneldi.
C) Mutfaktaki değişikliği hemen fark etti.
D) Çantasındaki kitabı çıkarıp okumaya başladı.

4. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
B)Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
C) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
D)İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.

5. “ Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun,”cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlu olmak B) Aşırı sevinmek
C) Çok özlemek D) İçine doğmak

6. “ Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.”
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) Ne zaman? B) Ne?
C) Neyi? D) Nereden?

7. “ Küçük şeyler birike birike büyük miktarlara
ulaşır.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden
hangisini açıklar?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

8. “ışık” sözcüğü için hangisi doğrudur?
A) Cins- Somut- Tekil
B) Özel-Somut- Çoğul
C) Cins- Soyut- Tekil
D) Özel- Soyut- Çoğul

9. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
Her zaman güzel mi bu kadar,
Bu eşya, bu pencere?
(Orhan Veli Kanık)
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaşama sevinci
B) Vatan sevgisi
C) Çocukluğa özlem
D) Yalnızlık korkusu

10. (1) Diyelim ki yolda yıllardır karşılaşmadığınız bir arkadaşınıza rastladınız. (2) Hemen“Aman, ne güzel bir tesadüf böyle!” dersiniz.(3) Oysa bunun gerçekleşmesi sizin onu fark etmenizle bağlantılıdır. (4) Bu da demek oluyor ki hayatımızı tesadüfleri fark
ederek ya da etmeyerek gerçekleştirdiğimiz
eylemlerle ilerletiyoruz.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu
metnin ana fikridir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. “İnsan sofrada elini, mecliste dilini tutmalı.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “çoğu kez” anlamında kullanılmıştır?
A)Senin söylediklerine tamamen inanmak istiyorum.
B)Büyükannem genellikle akşamları kitap okurdu.
C)Bir kelime bile sevdiğimiz insanı bazen kırabilir.
D)Geceyi oldukça rahat geçireceğimizi umarım.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaş¬tırma” söz konusudur?
A)Seni bu başarından dolayı kutlarım.
B)Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.
C)Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.
D)Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.

14.Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark yapmışlar.
B)Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman gibiydim.
C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.
D)Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların örnek alındığını söyledi.

15. 1. uzun
2. hayatın
3. yaşanmasında değil
4. yaşanmasındadır
5. değeri
6. iyi
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1 – 2 – 5 – 3 – 6 – 4 B) 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4
C) 2 – 5 – 6 – 4 – 3 – 1 D) 1 – 2 – 6 – 5 – 3 – 4

16. Annem Biz de sizinle beraber gelelim. dedikten sonra ayakkabılarını giydi. Bu cümlede tırnak içine alınması gereken sözcük veya sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Annem
B)Dedikten sonra
C)Biz de sizinle beraber gelelim.
D)Ayakkabılarını giydi.

17.Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?
A)Her gün iki saat kitap okurdu.
B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.
D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yönelme durum eki almıştır?
A) Geniş bir otlakta konuşarak yürüyorlardı.
B) Ömer çantasındaki portakallardan birini çıkarıp yedi.
C) Sınıftakilerin hepsi meraklı gözlerle öğretmene bakıyordu.
D) Necip kalemini almak için kalemliğe uzandı.

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.
B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.
C) İndirimli satışlar dün başladı.
D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.

20. Bazen öyle yakın geçer ki kayan yıldızlar
Halini soruverecekler sanırsın
Uçar üstündeki derin sessizlik
Ümitle kımıldanırsın
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel (gerçek) anlamıyla kullanılmamıştır?
A) yakın B) yıldızlar C) sanırsın D) derin

21.“Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş¬tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdaki¬lerden hangisi eklenmelidir?
A) -çi B) -lik C) -li D) –siz

22. “Düş – rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisin¬de vardır?
A)Gökyüzü – gezegen B)Elektrik – lamba
C)Rüzgâr – yel D)Müzik – ses

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A)Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor.
B)Yazar, seçtiği romanları tanıtırken iyi değer¬lendirmeler yapmış.
C)Bir araştırmacı, okuduğu kaynak kitaplar¬dan not alır.
D)İrem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı.

24. “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A)Bu işin doğrusunu bir de sen anlat.
B)Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı.
C)İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi.
D)İki yanlış bir doğru eder.

25. Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı … kopardığı elma çürüktü.
Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bu nedenle B) bundan dolayı
C) çünkü D) ancak

GÜRAY KARAGÖZ-TÜRKÇE ÖĞRET. Süre: 40 dk. Başarılar!!!

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

14 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.