5 Sınıf Türkçe 2 Dönem 1 Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

5.Sınıf Türkçe 2 Dönem 1 Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, türkçe 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları, 5.sınıf türkçe yazılı soruları ve cevapları

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) “Çivi çıkar ama yeri kalır.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Güç bir şey güçlü bir şeyle yenilir.
B. Felaket kimlerin başına gelirse onları yakar, kavurur, sürekli acı içinde bırakır.
C. Başkasına yaptığın bir kötülüğü yok etsen bile kötü anısını gideremezsin.
D. Herkes, derdinin çaresini başkasından beklemeyip kendisi bulmalıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlam vardır? 
A) Anlattıkları pek de inandırıcı değildi.
B) Gürültüden kulaklarım patladı.
C) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.
D) Bu sabah yine geç kaldım.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıda atasözlerinden hangisinin konusu eğitimdir?
A. Üzüm üzüme baka baka kararır.
B. İyilik eden iyilik bulur.
C. Gezen tilki, yatan aslandan yeğdir.
D. Ağaç, yaşken eğilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?
A- Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B- Çamurlara bata çıka yürüdük.
C- Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
D- Bu işte onun da az çok payı var.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

5) “ … Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutturmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için, tek çaremiz, kitaplara sarılmaktır. Bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa çıkarken bile hangi okuryazar yanına bir iki romanı, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez ki! Yolculukta, çoğu zaman olduğu gibi çevremize bakıp dalmaktan, yanımıza aldığımız kitapları okuyamayız, gene de elimizin altında bulundurmak isteriz. Kısacası, şu dünyada kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur.” … 
1. Kitaplara sarılmamızın nedenleri nelerdir?

2. Bir yolculuğa çıkarken yanımıza ne tür kitaplar almayı düşünürmüşüz?

3. Yolculukta kitap okuyamamamızın nedeni nedir?

4. Okuduğunuz parçanın ana fikri nedir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?
A) Genç olduğu için yarası çabuk iyileşti.
B) Sınavı kazanmak için sistemli çalışıyordu.
C) Annesini özlediği için ağlıyordu.
D) Yağmur yağdığı için şemsiyeyi açtım.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) Genellikle bir varmış bir yokmuş gibi tekerleme ile başlayan, dev, peri, melek gibi olağanüstü varlıkları anlatan olağanüstü olayları konu edinen edebi tür hangisidir? 
A- Fabl
B- Fıkra
C- Deneme
D- Masal

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerin hangisinde ‘’şu’’ sözcüğü işaret sıfat olarak kullanılmamıştır?
A) Şu dünyadaki en mutlu kişi , sevmeyi bilendir.
B) Şu, gördüğüm en görkemli dağ idi.
C) Şu Akkuş’un gürgenleri yıkılmadı mı?
D) Şu dağlarda kar olsaydım…

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

9) (1) İlhan Koman kendine özgü çalışmalarıyla dünya sanatında yer alan bir heykeltıraşımız. (2) Sanat içinden zor olanı heykel. (3) Çünkü onun çoğaltılması ya da fabrikasyon üretimi olmuyor. (4) Altmış beş yıllık yaşam serüveni, yaptığı yapıtların ışığında bu kitapta yer alıyor.

Bu tümcelerden hangisinin gerekçesi, kendisinden sonra verilmiştir?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde beğeni duygusu söz konusudur?
A. Daha önce buraya hiç gelmemiştim.
B. Daha sonra ailemi de getireyim.
C. Ne kadar da güzel bir yermiş.
D. Onlar da mutlu olacaktır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “satır” sözcüğü, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. Yazının satır aralığı kaç?
B. Sözcükleri satır sonunda doğru ayırmalısın.
C. Bu parçanın altına birkaç satır ekleyelim.
D. Kasap, elindeki satırla kediyi kovalıyordu.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) “Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 
A) (,) (;) (?)
B) (,) (,) (.)
C) (;) (,) (.)
D) (,) (,) (?)

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdaki cümlelerin karşısına anlamlarını yazınız.(Sebep-Amaç-Şart)
Babam kızmazsa dondurma alabiliriz.
Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı.
Çok çalışırsan, sen de kazanırsın.
Yazar, kalıcı eserler bırakamadığı için unutulmuş.
Emir kitabını evde unuttuğundan azar işitti.
Kitap okursan düşünme yeteneğin gelişir
Tatile gidebilmek için para biriktiyordu
Bu havada kazak giyersen terlersin.
Dedem maaşını almak üzere bankaya gitti.
Yabancı dil öğrenmek için kursa gidiyor.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) “Işık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A- Işık yeterli gelmezse, ders çalışamazsın.
B- Tüm ülkede aynı anda ışıklar söndü.
C- Işık hızıyla yarışan aletler yapıldı.
D- En güzel ışık kitaplardır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) “Arkadaşlar! Bu gün kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, meslek ve rütbe adlarının büyük yazıldığını öğrendik.”
Buna göre hangi cümlede Mustafa’nın derste öğrenmiş olduğu kurala uyulmamıştır? 

A) Fatoş Hanım’a çiçek verdim.
B) Mehmet Kaan bey, iyi bir teklif yaptı.
C) Prof. Dr. Kaan Saydan’ın kitabını okudum.
D) Tabip Albay Berdan reviri teftiş etti.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “öznel” bir anlatım yoktur?
A. Bu yaz gezdiğim yerler çok güzeldi.
B. Bizim okulumuz 1999 yılında açılmış.
C. Hastayım, ama doktora gitmek istemiyorum.
D. Ablandan özür dilersen belki seni affeder.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

17) “Durmadan çalışılan yerde verim artar, bolluk olur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A-Nerede hareket, orada bereket.
B-Ne verirsen elinle, o gider seninle.
C-Nerede dirlik, orada birlik.
D-Ne dilersen eşine, o gelir başına.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) “Nasihat” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Sözümü dinlersen sen kazanırsın.
B. Bazı arkadaşlar görevini yerine getirmiyorlar.
C. Verdiğin öğütlerin hiçbirini unutmayacağım.
D. Masanın üstündeki vazo yere düştü.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı ifadeye yer verilmemiştir?
A) Çocuklarla ilgili birçok eser vardır.
B) Kilo aldıran şeylerden uzak durmalıyız mesela hamur işi.
C) Açıkçası ben bu konudaki görüşlerine katılmıyorum.
D) Havuz temizdi başka bir deyişle cam gibiydi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmamıştır? 
A- Eski defterini atıp yeni defter aldı.
B- İyi kötü bir ömür yaşadık şu dünyada.
C- Öğretmen ödül olarak cezasını kaldırdı.
D- Uzun ince bir yolda yürüyorduk seninle.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]
Türkçe Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/5_sinif-Türkçe2_donem-1.sinav_-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı kağıdını Şimdi İndir”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik 88 − = 78

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.