5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

….. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU
5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI

Adı-Soyadı: Numarası: Aldığı Not:…………………

BULUŞLAR
Buluşlar yalnızca laboratuvarda yapılır diye bir kural yoktur. Aslında içinde yaşadığımız kâinat bir labora-tuvardır. Biraz dikkatli biraz da farklı düşünenlere ipuçları verir. Bilim adamı bir madde veya olay karşısında her-kesin gördüğünden farklı şeyler görmelidir ki farklı sonuçlar yakalayabilsin. Çocuğunun ayakkabılarını bağla-maktan bıkan İsviçreli Mühendis Mestral, bir gün pıtırcık adı verilen dikenlerle dolu bir tarlada köpeğiyle gidi-yordu. Pıtırcıkların köpeğinin tüylerine yapıştığını fark etti. Buradan “cırt cırt” adını verdiğimiz ürünü icat etmiş-tir. ( İlk dört soru metne göre cevaplayınız.)

1.Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (3P)
A) Buluşların kuralı, laboratuarda yapılmasıdır.
B) Bilim adamı farklı şeyleri görmelidir.
C) Kâinat bir laboratuvardır.
D) İpuçlarını farklı düşünen ve dikkatli kişiler bulabilir.

2. İsviçreli mühendisin icadı nedir? (3P)

…………………………………………………..

3. İsviçreli mühendisi paragraftaki buluşa iten nedir? (3P)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Bilim adamının köpeğine yapışan nedir? (3P)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Metindeki hal eklerini örnekteki gibi yazınız. (12P)
– Laboratuar-da – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı ifade vardır? (3P)
A) Annesinin üzgün olduğunu görünce canı sıkıldı. B) Erhan’ı görünce çok sevindi.
C) Dünya tersine dönse vazgeçmez artık benden. D) Yapılan yardımlardan sonra çocukların neşesi görülmeye değerdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? (3P)
A) Akşamüstü ince elbiseyle biraz üşüdü.
B) İnce bir yağmur çiseliyordu.
C) Oldukça duygusal ve ince düşünceliydi.
D)Arkadaşına göre onun boynu biraz inceydi.

8. “Tüh, onun burada olduğunu bilseydim; asla içeri girmezdim.” cümlesinde aşağıdaki hangi duygu hâkimdir? (3P)
A) öfke B) üzüntü
C) heyecan D) pişmanlık

9. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır? (3P)
A) Koşul – şart B) hürriyet – özgürlük
C) nazik – kaba D) itina – özen

10. Verilen yargılardan hangisi özneldir? (3P)
A) Soba çoğu evlerde kullanılan bir ısınma aracıdır.
B) Bilgisayarlar insanlara yararlı değildir.
C) Ay, gece vakti daha iyi görünür.
D) Yıldızlar sayılamayacak kadar çoktur.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla, “kim, ne zaman, nasıl, nereden” sorularının cevabı bulunur? (3P)
A) Ali, bu sabah evden üzgün ayrıldı.
B) Hasan, dün yorgun argın işten geldi.
C) Osman, karneyi alınca koşarak eve geldi.
D) Serkan, akşamleyin Nevşehir’den Ankara’ya gitti.

12. 1-Ruh sahibi
2-Yalan
3-Sağlam
4-Söylemezler
5-Olanlar
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? (3P)
A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4
B) 3 – 1 – 2 – 5 – 4
C) 5 – 4 – 3 – 1 – 2
D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4

13. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır? (3P)
A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır? (3P)
A) Bizim kedide çok tembel.
B) Çantamda kalan simit bayatlamış.
C) Yerde gördüğün çöpleri alıver.
D) Bu kalem de kalın yazıyormuş.

15. “Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( )kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( ) cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? (3P)

A) (,) (;) (?) (,) (.) B) (,) (;) (,) (,) (.)
C) (;) (,) (.) (,) (!) D) (,) (:) (?) (,) (.)

16. Aşağıda anlamları verilen deyimleri anlamlarına uygun biçimde eşleştirip alttaki kutucuklara örnekteki gibi yerleştiriniz. (5P)
1) Göz boyamak A) Dikkatli dinlemek
2) Kuş uçmaz, kervan geçmez B) Çok sevinmek
3) Kulak kesilmek C) Yaşanan durumu veya olayı daha da kötüleştirmek
4) Göz atmak D) Issız, sessiz yer
5) Üzerine tüy dikmek E) Kısaca bakıvermek
6) Etekleri zil çalmak F) Gösterişle aldatmak

1 2 3 4 5 6
F

17. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlısını ve zıt anlamlısını karşılarına yazınız. (8P)

Kelime Eş Anlamı Kelime Zıt Anlamı
İstiklâl Güçlü
Dere Hür
Hürriyet Uzak
Tanık Aydınlık

18. Aşağıda verilen açıklamaların hangi noktalama işaretine ait olduğunu yanlarına yazınız. (8P)

a. Cümlede sıralanan eş görevli sözcükler arasına konur. (………………………….)
b. Bir sözcüğün açıklamasını yapmak için konur. (………………………….)
c. Kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır. (………………………….)
d. Sıra bildiren rakamlardan sonra konur. (………………………….)
e. Bir yazıda söylenmek istenmeyen sözlerin yerine konur. (………………………….)
f. Küçümseme, alay etme anlamıyla ayraç içinde kullanılır. (………………………….)
g. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. (………………………….)
h. Benzer örneklerin sürüp gittiğini göstermek için konur. (………………………….)

19. Mehmet Akif Ersoy’un “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” sözüyle ne anlatmak istediğini açıklayan bir yazı kaleme alınız. (Başlık:2puan, Yazının Okunabilirliği:4puan, Noktalama ve Yazım Kurallarına Uygunluk:4puan, Konuyu İfade Edebilme:15puan)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

45 + = 55

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul EtMetni Oku