5.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları

…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….ORTAOKULU TEMEL DİNİ BİLGİLER 2. DÖNEM 2. YAZILI

İbrahim komşularının bahçesinden izinsiz erik almayı düşünürken aklına Temel Dini Bilgiler dersinde işledikleri melekler konusu gelmiştir. Bu hatamı amel defterime melekler yazarlar diye düşünmüştür.
1-İbrahimhangi melekleri hatırlamıştır?
A) Azrail-Mikail B) Rıdvan-Malik
C) İsrafil Kiramen D) Kiramen-Katibin

Bu hafta Tuğba ileGüleser’in Temel Dini Bilgiler dersinden yazılıları vardır. İkisi hafta sonu çalışırken Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Diye Tuğba bir soru sormuştur.
2-Güleser aşağıdakilerden hangi cevabı verirse doğru cevaplamış olur?
A) Cebrail-Malik B) Mikail-Malik
C) Rıdvan-Malik D) Rıdvan-Azrail

3-Melek babasına meleklere imanın ne olduğunu sormuştur. Babası aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bilgi vermiş olur?
A) Allah’tan izinsiz iş yapabileceklerine
B) Gözüyle görmese de meleklerin var olduğuna
C) Sürekli Allah’ı tesbih ettiklerine
D) Allah’ın melekleri yarattığına

Ömer ilahi kitapların isimlerini ve hangi peygambere gönderildiklerini kartona yazıp sınıftaki panoya asacaktır. Ancak bir yanlış yapmıştır.
4-Ömer’in yaptığı yanlış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an-ı Kerim – Hz Muhammed B) İncil – Hz Musa
C) Tevrat – Hz Musa D) Zebur – Hz Davud

“Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.” ”Namaz dinin direğidir”
5. Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz.
a) Dini hayatımızı ayakta tutan şey namazdır
b) Namazsız da Müslümanlık olur.
c)Namaz en temel ibadetlerdendir
d) Kişi ahirette namazdan hesaba çekilecektir.

6-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden değildir?
a)Hz.Şit b)Hz.Elyesa c)Hz.Ömer d)Hz.Nuh

Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur (Enam 101)
7-Yukarıdaki ayet Allah-u Teala’nınhangi sıfatıyla ilgilidir?
A) Semi C) Kudret B) Tekvin D) Kelam

1- Ağzına su vermek.
2- Burnuna su vermek.
3- Bütün bedenini yıkamak.
8-Şeklinde alınan abdestin adı nedir?
A)Gusül Abdesti C) Teyemmüm
B)Namaz Abdesti D) Mesh
.

9-İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler. Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır?
A) Meleklere B) Peygamberlere
C) Öğretmenlere D) Cinlere

“İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.” 10-Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir?
A- İyilik yapayım dersin, başına iş alırsın.
B- Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız
C- Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz
D- İnsanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmezler

11-Enbiya suresi 42.ayette “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.
Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) Merhametli olduğuna B) Affedici olduğuna
C) Adaletli olduğuna D) Koruyup gözettiğine

12-“Peygamberler neden insanlardan seçiliyor?” diye soran birisine aşağıdaki ayetlerden hangisi en güzel cevabı verir?
A)Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır
B) De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”
C) Allah’a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin
D) Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptığı bir iyilik veya kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar.
13-Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
A- Ahlâk’ın güzelleşmesini
B- Sorumluluk bilincinin güçlenmesini
C- Yanlış davranışlardan kaçınmayı
D- Dünya hayatını geçici olduğunu düşünüp, çalışmayı bırakmasını

“Kur’an-ı Kerim M.S. 610 yılında son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)’e Hira mağarasında Cebrail tarafından indirilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 23 yıl zarfında indirilmiş olup Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş ve Hz. Ömer zamanında çoğaltılmıştır.”
14-Yukarıda Kur’an-ı Kerim’le ilgili yanlış bilgi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Kur’an-ı Kerim Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
b)Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed(sav)’e indirilmiştir.
c)ilk vahiy 610 yılında gelmiştir.
d)Cebrail (a.s) Kur’an-ı Kerim’i indirmekle görevli melektir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.