5.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL DİNİ BİLGİLER 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

A-Aşağıda sağ ve sol tarafta verilen kelime ve cümle gruplarını eşleştiriniz… (10Puan)
1 Secde
2 İlah
3 Mekruh
4 Tekvin
5 Vahdaniyet
Dinen yapılması hoş görülmeyen işler
Yaratmak,yoktan var etmek
Allah’ın bir olması
Kendisine ibadet edilen,tapınılan varlık
Teslimiyet ve tevazu içinde namazda yere kapanmak
B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına(D),yanlış olanların başına(Y) yazınız. (10 puan)
Allah önce insanı sonra da evreni ve içindekileri yaratmıştır.
İnsan Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır.
Hz. Muhammed’den önceki Peygamberlerin hayatında namaz ibadeti yoktu.
Namazda kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır.
Allah’ın yaratması süreklidir ve kıyamete kadar devam edecektir.
C-Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara(Y) koyunuz. (10 PUAN)
*** ( ) İslam günümüz için geçerlidir.
*** ( ) Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.
*** ( ) İslam’ın kuralları Hz Âdem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.
*** ( ) İnsan İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.
*** ( ) İlk insan olan Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir.
D-Aşağıda üç hadis yer almaktadır. Bu hadisleri ayraç içinde verilen sözcüklerden uygun olanı ile
tamamlayınız. ( 6 Puan )
(cennete, Kur’an okumak, farzdır, namaz kılmak)
“ “İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslümana ……………..”
“ “İman; Allah’tan başka tanrı olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın kulu ve
elçisi olduğuna tanıklık etmek, ……………………, zekât vermek, ramazan orucunu
tutmaktır…”
“ “İman etmedikçe …………………giremezsiniz. Bir birbirinizi sevmedikçe de iman
etmiş olmazsınız.”

E-Kelime-i şehadeti ve Kelime-i Tevhidi yazınız (4 Puan)

“Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas,77)
1. Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir?
A)Sevgi ve barış dini olduğu
B) İslam’ın evrensel bir din olduğu
C) İslam’ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı
D) İslam’ın tevhit inancına dayalı olduğu

2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir?
A) “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
B) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
C) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
D) “Dini yalan sayanı gördün mü?”

3.Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?
A) Yolcuların farz namazlarını kısaltmaları
B) Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
C) Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh etmesi
D) Ramazanda Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunması

4.Peygamberimizin“… Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir?
A. Akla önem verdiğini
B. Sevgi ve barış dini olduğunu
C. İlme önem verdiğini
D. Fıtrat dini olduğunu

5.“… Rahman olan Allah’ın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder?
A) Yüce Allah’ın isimlerinden biri Rahman’dır.
B) Bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
C) Allah bütün varlıkları düzenli ve uyumlu yaratmıştır.
D) Yaratmak ve yaşatmak yalnız Allah’a özgüdür.
Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur…

6.Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.
a) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
b) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
c) Şeytan Hz. Âdem’e secde etmemiştir.
d) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler

Ben insanları ancak ………………………diye
yarattım.
7.Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) Yeryüzünde yerleşip çoğalsınlar
b) Başıboş olsunlar
c) Banakulluk etsinler
d) İlim öğrensinler

8.Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
a)Hadesten Taharet c)Niyet
b)Necasetten Taharet d)Vakit

9.Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir?
a)Örtünme b) Kıbleye yönelme
c) Temizlik d)Ayakta durma

I. Namazda eğilme şartıdır
II. Subhanerabbiye-l azim okunur
10.Yukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir?
a) Kıyam c) Secde
b) Rüku d)Kaide-i Ahire

l- Uyuma ve dinleme
ll- Çok hızlı hareket etme
lll- Allah’ın emirlerine uymama
lV- Çeşitli şekillere girebilme
11.Yukarıdakilerden hangileri meleklere özgü özellikler arasında sayılamaz.
A- l – lll B- l – lV C- ll – lll D- ll – lV

12.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek
B) Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek
C) İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek
D) Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.