5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM …. 5. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. YAZILI SINAVIDIR.

Adı/Soyadı:
Numarası: Notu:………

1-Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka…………………………yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir?
A) İlah B) peygamber
C) kuran D) namaz

2- Oruç insanı korur.Peygamber (sav) bir hadiste orucu………………………………benzetmiştir.
Boşluga ne gelmelidir?
a) para b) kalkan
c) ibadet d) açlık
3-Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir?
a) Yarısını b) üçte birini c) kırkta birini d) yüzde üçünü
4-Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) Safa ve Merve arasında say yapmak. b) Kabe etrafında ziyaret tavafı yapmak
c) İhrama girmek
d) Arafat’ta vakfeye durmak
5-Ziyaret etmek,etrafında dolaşmak anlamında olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) tavaf b) vakfe
c) farz d) sünnet
6- Safa ile Merve arasında gidip gelmeye……………denir. Boşluğa ne gelmelidir?
a) say yapmak b) nisap miktarı
c) ihrama girmek d) mikat noktası
7-İhramdan ………….kesip …………………… tıraşı ile çıkılır. Boşluğa ne gelmelidir?
a)kurban,ağaç b) kurban,saç
c) bıyık,sakal d) hac,tavaf

8- ) Tavafa hangi köşeden, nasıl başlanır?
a. Rüknü yemani köşesinden,yürüyerek b. İbrahim makamından,Kabeye dönerek
c. hacerül esvedden,Kabe selamlanarak d. hicrden,namaz kılarak

9. Hacla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Belli bir zamanı yoktur.
b. Herkes hacca gitmek zorundadır.
c. Umre yapanın hacca gitmesine gerek yoktur.
d. İslam’ın şartlarındandır.

10. Hacla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Zengin olan her Müslümana farzdır.
b. İhrama girilerek yapılır.
c. Mal ile yapılan bir ibadettir.
d. Herkes gidiyorsa biz de gitmeliyiz.

11.Oruç ne zaman başlar?
a. tan yerinin ağarmasıyla
b. Karnımız doyunca
c. gece yarısı
d. İftarda

12. Oruç ………………….ile başalar. Boşluğa ne gelmelidir?
a. namaz b. Fitre c. Niyet d. Sadaka

13.Aşağıdakilerden hangisi orucun insana katkılarından değildir?
a. sabırlı olma b. Şefkatli olma c.kötülükten koruma d. Zengin olma

14. Farz olan oruç ne zaman tutulur?
a. her zaman b. İstediğimiz zaman
c. Ramazan ayında d. Her gün

15. İslama göre zenginlik ölçüsüne ne denir?
a. nisap b. Kurban c. Sadaka d. Fıtır

16.Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. zekat malın üstünden bir yıl geçince verilir.
b. Fakirler de vermek zorundadır.
c. yüzde iki buçuk oranında verilir.
d. Mal ile yapılan bir ibadettir.

17 Zekat kimlere verilmez?
a. Fakir b.Borçlu c.Yoksul d.Cami
18. Kelime anlamı olarak bereket,çoğalma,temizlik anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a. hac b. Namaz c. Zekat d. Oruç

19. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan değildir?
a. ayakta durmak
b. Secde
c. bir miktar kuran okumak
d. Abdest almak

20. Uyku ya da gaflet nedeni ile unutulan namaz ne yapılır?
a. hatırlanınca kılınır. b. Kılmaya gerek yoktur.
c. yaşlanınca kılınır. d. İki katı kılınır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.